1854 - Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej

22.01.2018 22:04
awatar Paweł Rybicki
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

149

Projekt zakłada wymianę nawierzchni trzech fragmentów chodnika stanowiących dojścia do budynków i na podwórko między budynkami Suchodolska 24, Cyraneczki 1 i Miedzyborska 78 od strony tychże ulic. Szczegóły lokalizacji zawiera załączona mapka.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

34 940,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Grochów Kinowa


Lokalizacja projektu

Chodniki przylegające bądź prowadzące z podwórka do ulic Suchodolskej, Międzyborskiej i Cyraneczki. Obręb działek:55, 74 i 70. Szczególy zawiera załączona mapka

Istotne informacje o lokalizacji

Teren publiczny, chodnik przylegający do ulicy Suchodolskiej, oraz dojścia na podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 i Międzyborska 78


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnych chodników, ulokowanych wzdłuż ulic, znajdujących się na działkach miejskich.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu uzupełnienie remontów sieci chodników oraz połączenie w jedną całość fragmentów chodników już wyremontowanych, zarówno tych wykonanych z inicjatywy miasta jak i realizacji projektów z poprzednich budżetów partycypacyjnych - podwórko wyremontowano z BP2016, a przylegający chodnik przy Suchodolskej wygrał w BP2018. Niestety wyremontowane do tej pory fragmenty nie stanowią jednej całości i nie da się dojść do żadnego z wymienionych budynków nie potykając się na sześćdziesięcioletnich połamanych płytach chodnikowych. Projekt umożliwi zmianę tego stanu.

Proponujemy wymianę ok 20m bieżących chodnika na początkowym fragmencie ulicy Suchodolskiej, od ulicy Cyraneczki, do bramy budynku Suchodolska 24. Należy również wymienić nawierzchnię na obu podjazdach do bram na podwórko oraz na drobnych fragmentach chodników które z bliżej nieznanego powodu nie zostały do tej pory wyremontowane, tak jak zaznaczono na załączonej mapce. Łączna powierzchnia chodników do remontu to ok 120 m2 (chodniki różnej szerokości). Proponujemy też słupki w świetle przejazdów bramnych, tak by służyły tylko pieszym idącym do i z budynków, nie jako nielegalny parking. Szczególnie brama na podwórko od strony ulicy Cyraneczki jest notorycznie zastawiana samochodami, tam słupki są szczególnie potrzebne. Ustawienie słupków wzdłuż ul. Suchodolskiej, ze względu na rosnące drzewa zawężenie istniejącego chodnika o 0,5 m.

Chodniki które zawiera projekt są w złym stanie ale szczególnie nawierzchnia przejścia od strony Cyraneczki wzdłuż Suchodolskiej jest wyjątkowo nierówna, zarówno na skutek działania korzeni drzew, jak i jako pozostałość remontu szpitala, w czasie którego ten fragment służył za wjazd dla pojazdów budowy, co spowodowało jego dewastację.

Na załączonym rysunku zaznaczono: na czerwono elementy chodnika które proponujemy wyremontować. Oraz: planowany remont chodnika wzdłuż ulicy Cyraneczki który jest tematem innego projektu do BP2019 (kolor zielony), zaplanowany w BP2018 remont chodnika na Suchodolskiej (niebieski) oraz chodnik wyremontowany przez miasto w 2016 roku (żółty)

Mapka jest poglądowa i nie oddaje dokładnych wymiarów poszczególnych fragmentów. Pomiary w terenie dały wynik ok 120 metrów kwadratowych chodnika

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Większość chodników w okolicy została wyremontowana, w ramach BP2016 wyremontowano rownież podwórko. Niestety remontując chodniki czy podwórko nie pomyślano o połączeniu remontowanych fragmentów, więc nie sposób dojść do budynków nie potykając się na połamanych płytach chodnikowych. Szczególnie chodnik wzdłuż ulicy Suchodolskiej, dodatkowo zdewastowany przez ciężkie pojazdy w czasie rozbudowy szpitala w latach 2015-16, jest praktycznie niemożliwy do przejścia dla licznych w okolicy osób starszych, gorzej poruszających się. A w tych budynkach mieszka wiele osób starszych i niepełnosprawnych. Często widzi się ich chodzących środkiem ulicy zamiast chodnikiem. Dodatkowo chodniki te są permanentnie zastawiane parkującymi nielegalnie samochodami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

podjazd do bramy od ul. Suchodolskiej 3 m x 7 m x 25 zł= 5250 zł
podjazd do bramy od ul. Cyraneczki 3 m x 7 m x 25 zł= 5250 zł
chodnik 32 m X 2 m x 250 zł = 16 000 zł
wymiana obrzeży chodnikowych - 60 m x 30 zł =1 800 zł
wymiana krawężników drogowych - 32 m X 70 zł = 2240 zł
projekt organizacji ruchu - 2000 zł
słupki U12C - 12szt. X 200 zł = 2 400 zł

Całkowity koszt projektu: 34 940,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.