557 - Bezpieczna Skalnicowa – progi zwalniające na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do ul. Trakt Lubelski

awatar Zbigniew Gromek
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

98

Instalacja progów zwalniających z separatorami w ulicy Skalnicowej na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do Traktu Lubelskiego. Inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa pieszych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Skalnicowej, odznaczającej się dużym natężeniem ruchu. Projekt ma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa dzieci, po oddaniu do użytku szkoły i przedszkola w Nadwiślu.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

65 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Nadwiśle


Lokalizacja projektu

Ulica Skalnicowa na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do ulicy Trakt Lubelski

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Skalnicowa na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do ulicy Trakt Lubelski


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność - progi mają być wybudowane na drodze ogólnodostępnej.


Pełny opis projektu

Projekt polega na instalacji sześciu par progów zwalniających typu wyspowego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym ich omijanie oraz oznakowaniem w okolicy przejść dla pieszych na Skalnicowej, na odcinku pomiędzy Kanałem Zagóździańskim i Traktem Lubelskim. Szczegółową lokalizację progów zawiera załączona mapa.
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów oraz kierowców), a także osób korzystających z chodników i ścieżki rowerowej w strefie ul. Skalnicowej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego. Montaż progów wraz z separatorami spowoduje spowolnienie ruchu pojazdów na Skalnicowej. Wobec faktu, że prosty odcinek jezdni Skalnicowej skłania do jazdy z prędkością znacznie powyżej 50 km/h, a inne metody ograniczenia prędkości są nieskuteczne, zamontowanie progów zwalniających zaopatrzonych w separatory automatycznie wymusi na kierujących ograniczenie prędkości.
Po oddaniu w 2018 roku do użytkowania szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadwiślu znacząco zwiększy się ruch ulicą Skalnicową. Wymusza to wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci idących do szkoły pieszo albo jadących rowerem.
Drugim celem projektu jest obniżenie hałasu powodowanego przez poruszające się z nadmierną prędkością pojazdy, który szkodliwie oddziałuje na okolicznych mieszkańców, zwierzęta domowe, pieszych i rowerzystów. Zmniejszenie prędkości pojazdów o 10 km/h powoduje obniżenie hałasu o ok. 10 dB.
Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu polegające na instalacji progów zwalniających zostały lub zostaną wprowadzone na znacznej części okolicznych ulic o tej samej klasie technicznej (m.in. ulice Zwoleńska, Mozaikowa, Mrówcza, Przewodowa, al. Dzieci Polskich).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Skalnicowa charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, pełniąc funkcje tranzytowe. W 2018 roku w okolicach Skalnicowej zostaną oddane do użytku szkoła i przedszkole, co istotnie zwiększy ruch pieszych oraz rowerzystów, głównie dzieci. Instalacja progów zwalniających wraz z separatorami umożliwi pieszym na bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych na Skalnicowej, a okolicznym mieszkańcom – na włączenie się do ruchu z ulic przylegających do Skalnicowej. Dzięki instalacji progów zmniejszy się poziom hałasu generowany przez samochody, co poprawi komfort życia okolicznym mieszkańcom.
Projekt mieści się w działaniach podejmowanych na innych wawerskich ulicach (Zwoleńska, Mozaikowa, Przewodowa, al. Dzieci Polskich), zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6 kompletów progów wyspowych z zabezpieczeniem przed omijaniem - 6 x 2 x 4 500zł = 54 000zł
Oznakowanie pionowe wraz z montażem- 4 500zł
Koszty projektu organizacji ruchu – 11 000zł
Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Całkowity koszt projektu: 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1000 zł. - koszty konserwacji


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • szkrabeusz  13.07.2018 11:56
    Jak dla mnie idiotyzm, ulica "tranzytowa", przy której są głównie łąki. Rozumiem takie progi przy szkołach, przedszkolach, czy innych miejscach, gdzie rzeczywiście jest duży ruch pieszy.
    Autobusy, suvy i motocykle i tak nie zwolnią, bo po co.
    To może w ogóle wprowadźmy ograniczenie do 30 km na godzinę, przynajmniej zawieszenie skorzysta.

Zaloguj się, aby komentować.