575 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Karolkowej

19.01.2018 12:39 Niewybrany w głosowaniu
awatar dominika Ł.
autor projektu

Rewitalizacja terenu miejskiego przy ul. Siedmiogrodzkiej 1 oraz przy ulicy Karolkowej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Siedmiogrodzka 1 polegać będzie na wykonaniu nasadzeń roślin oraz drzew w celu poprawy estetyki terenu oraz zapobieżeniu dalszej jego degradacji.

Oddane głosy

884

Kategoria projektu

 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

51 776,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Rejon pomiędzy ulicami Siedmiogrodzką i Giełdowa na odcinku ulicy Karolkowej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Siedmiogrodzka 1 i1a

Istotne informacje o lokalizacji

Teren miasta Warszawy część działki 35/1

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przedstawiony projekt jest ogólnodostępny ze względu na publiczną lokalizację wzdłuż arterii komunikacyjnej jaką stanowi ulica Karolkowa.

Pełny opis projektu

Obecnie na terenie znajdują się karpy po wyciętych topolach włoskich oraz pozostałości archaicznych krzewów. Wysepki, które powinny być pokryte zielenią służą za parking. Znaczna część drzew uschniętych wymaga w najbliższym czasie wycinki ze względu na zagrożenia jakie stanowią dla otoczenia.
Wskazane jest wykonanie poniższych prac w celu rewitalizacji i poprawy wizerunku tego obszaru :
a. Zagospodarowanie całości wysepek poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych dostosowanych do warunków miejskich.
- róża okrywowa The Fairy
- tawuła japońska Goldflame
- irga błyszcząca
b. Uzupełnienie nasadzeń drzew :
- platan klonolistny w obwodzie 25-30 cm
By całość terenu wyglądała spójnie należy dokonać jednakowych nasadzeń drzew wzdłuż całości ul. Karolkowej pomiędzy ulicami Giełdową a Siedmiogrodzką. Są to 23 sztuki platanów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowana rewitalizacja terenu miejskiego przyczyni się do poprawy estetyki oraz podniesienia wartości zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości. W pobliżu powstają nowe inwestycje, pobliskie budynki zostały odrestaurowane wskazane jest więc, aby teren zielony wzdłuż ulicy również został odpowiednio zagospodarowany w taki sposób aby był on zielony, estetyczny i komponował się z pobliskim otoczeniem.
Brak estetycznych oraz spójnych nasadzeń przyczynia się do dalszej degradacji tego terenu oraz negatywnego odbioru m-sta Warszawy jako gospodarza tej nieruchomości.
Wraz z ilością wynajmowanych lokali usługowych rośnie procent ludzi uczęszczających ulicą Karolkową, którzy mają możliwość oceny prawidłowości zagospodarowania własności Miasta.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- róża okrywowa The Fairy
- tawuła japońska Goldflame
- irga błyszcząca
Koszt zagospodarowania wysepek wraz z uzupełnieniem ziemi pod krzewy 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych)
b. Uzupełnienie nasadzeń drzew :
- platan klonolistny w obwodzie 25-30 cm -1.512,00 zł sztuka
Ze względu na uschnięcie obecnie rosnących topól oraz istniejące puste miejsca należy nasadzić 23 szt jednakowych drzew celem zachowania spójności estetycznej.
Koszt wykonania nasadzeń drzew wynosi ok 34 776,00 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)

Całkowity koszt projektu: 51 776,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

utrzymanie zieleni tj. cięcie krzewów i drzew


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (2)

 • Skwer "Sierpnia 1944"  18.05.2018 12:51
  Czy to przypadkiem nie deweloper odpowiada za tą zieleń??? Te krzaki były sadzone przecież chyba przez niego?

  Pozdrawiam!
  Franciszek Gruszczyński-Ręgowski
  Inicjatywa Mieszkańców Skwer "Sierpnia 1944"
 • Pikanteria  27.06.2018 08:32
  Przyłączam się do powyższego pytania. Czy za ten teren nie odpowiada deweloper?

Zaloguj się, aby komentować.