1738 - Zielone skwery sąsiedzkie

22.01.2018 21:03
awatar Karolina Krajewska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

791

Utworzenie czterech atrakcyjnych skwerów na terenie Nowej Pragi i Pelcowizny, w miejscach zaniedbanych lub o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć lokalnej społeczności.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

172 500,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

skwer Równa/Szwedzka działka nr 79 obr 41305
skwer Śliwce ul. Kotsisa działka 100 obr 41806 (dziki parking tirów)
skwer rondo Starzyńskiego działka 40/10; obręb 41201Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekty będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie nowych skwerów: na Śliwicach oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących - przy rondzie Starzyńskiego i Równej/Szwedzkiej.
Na Śliwicach - na uciążliwym dzikim parkingu tirów.
Doposażony będzie skwer przy rondzie Starzyńskiego oraz na rogu Równej i Szwedzkiej.
We wszystkich wskazanych miejscach istnieje potencjał do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.
Skwery zostaną wyposażone w oświetlenie, małą architekturę, jak ławki, kosze na śmieci oraz zieleń (krzewy, kwiaty, trawa).
Na etapie przygotowania projektu wykonawczego, projekt powinien podlegać konsultacjom z mieszkańcami, mającymi ze skwerów korzystać (np. sonda internetowa).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy, w miejscach, które nie stanowią przestrzeni im przyjaznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych


- skwer rondo Starzyńskiego: 2 latarnie parkowe - 20 tys., 4 ławki - 4 tys., utwardzenie nawierzchni w miejscu przedeptu (ca 20 m) - 9 tys., zieleń (krzewy, kwiaty) - 25 tys, projekt - 20 tys., tabliczka informacyjna - 500 zł. Koszt razem = 78.500 zł.

- skwer Równa/Szwedzka: 2 latarnie parkowe - 20 tys., projekt - 3 tys., tabliczka informacyjna - 1 tys. Koszt łączny = 24.000 zł.

- skwer Śliwice: 4 ławki – 4 tys., 4 kosze – 3,2 tys., zieleń (krzewy, trawnik) – 20 tys., donice z ziemią - 7,3 tys., demontaż i wywóz asfaltu – 20 tys, projekt – 15 tys., tabliczka informacyjna - 500 zł. Koszt łączny = 70.000 zł.

Razem koszt skwerów: 172.500 zł.


Całkowity koszt projektu: 172 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji - skwer Starzyńskiego (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za zużycie energii, konserwacja małej architektury i chodnika): 20.000 zł.
Koszt eksploatacji - skwer Równa/Szwedzka (opłaty za zużycie prądu): 2.000 zł.
Koszt eksploatacji skwer Śliwice (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za zużycie energii, konserwacja małej architektury): 20.000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 42 000,00 złKomentarze (2)

  • Fundacjazmina  26.02.2018 23:38
    To będzie mój ulubiony projekt! Powodzenia!
  • Jakub Kaczorowski  13.07.2018 16:58
    Brawo, fantastyczny projekt! Czuję, że likwidacja parkingu przy Kotsisa będzie wiązała się z wielkimi protestami i żądaniami odstąpienia od realizacji, ale cel jest szczytny - trzymam kciuki! :)

Zaloguj się, aby komentować.