1354 - Miejsca postojowe na ulicy Kwarcianej

22.01.2018 15:50 Wycofany przez autora
awatar Adam Jankowski
autor projektu

Projekt zakłada utwardzenie miejsc postojowych z kratki drogowo-parkingowej oraz wyłożenie nowego chodnika do furtki Szkoły Podstawowej nr 279 na ulicy Kwarcianej.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

53 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Przyczółek Grochowski


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Kwarcianej i Cyrklowej


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica Kwarciana jest drogą publiczną dostępną dla ogółu mieszkańców.

Pełny opis projektu

Projekt dotyczy terenu w rejonie ulic Kwarcianej i Cyrklowej (obręb nr 30525, działka nr 27/1).

1. Likwidacja istniejącej betonowej wylewki.
Patrz - załączniki "foto1, foto2"

2. Budowa 8 miejsc parkingowych z kratki drogowo-parkingowej usytuowanych prostopadle do jezdni.
Patrz - załącznik "projekt.jpg" - czerwony obrys

3. Remont prowadzącego do furtki szkolnej chodnika z płyt betonowych + wyłożenie płyt wokół istniejących trzepaka i ławeczki na dywan. Pozostawienie betonowych kwietników.
Patrz - załącznik "projekt.jpg" - niebieski obrys

4. Posadzenie trawy na pozostałej przestrzeni i przycięcie odrostów drzewa, przesunięcie znaku drogowej bliżej ul. Cyrklowej. Uporządkowanie terenu.
Patrz - załączniki "foto3, foto4"

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktualnie teren jest zaniedbany. Samochody są parkowane na betonowej wylewce lub gruncie, który w deszczową porę zamienia się w błoto. Podjazd betonowej wylewki jest stromy. Parkowanie samochodu z niskim zawieszeniem jest problematyczne. Dolne konary drzewa rysują karoserię.
Nowy chodnik i utwardzone miejsca parkingowe poprawią estetykę i funkcjonalność miejsca.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) likwidacja betonowej wylewki - 5 000 zł
2) budowa 8 zielonych miejsc parkingowych z kratki drogowo-parkingowej - 42 000 zł
3) remont chodnika z płyt betonowych - 5 000 zł
4) posadzenie trawy na pozostałej przestrzeni i przycięcie odrostów drzewa - 1000 zł

Całkowity koszt projektu: 53 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (1)

 • AdamJankowski  22.01.2018 22:54 Autor projektu
  Wyjaśniam powody wycofania projektu.
  Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski”, które dysponują gruntem ul. Kwarcianej, mimo wstępnej zgody na realizację projektu, ostatniego dnia poinformowały mnie, że nie wyrażają zgody na budowę miejsc parkingowych w ramach BP. Co więcej, w planach SM jest przypisanie miejsc postojowych na Kwarcianej tylko dla mieszkańców spółdzielni.
  Jest to zapewne związane z planami pozbawienia ul. Bracławskiej statusu drogi publicznej i w ślad za tym - wprowadzeniem ograniczeń na ul. Kwarcianej.
  Adam Jankowski

Zaloguj się, aby komentować.