1290 - Modernizacja naszych szkolnych boisk

22.01.2018 14:34 Niewybrany w głosowaniu
awatar Kinga Mazurek
autor projektu
Patryk Król
współautor

Projekt zakłada gruntowną modernizację 3 boisk stanowiących zaplecze dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21a w Warszawie.

Oddane głosy

142

Kategoria projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

394 940,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

Ul. Strumykowa 21a

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Boiska przy SP342 mogą być wykorzystywane zarówno przez uczniów szkoły w ramach zajęć WF-u, jak również
poza godzinami lekcyjnymi przez mieszkańców okolicznych osiedli. Zasady korzystania z boiska określone będą w
regulaminie, w którym szczegółowo zostaną określone terminy korzystania z obiektu przez ogół mieszkańców z
liczbą godzin nie mniejszą niż 30 h tygodniowo.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na boiskach o łącznej powierzchni ok. 1.251 m2 .
Projekt zakłada:
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni i jej utylizację, naprawę podłoża i ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej -
boiska do koszykówki)
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni i jej utylizację, naprawę podłoża i ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej - 2
boisk do siatkówki)
- wymianę wyposażenia
Nawierzchnie poliuretanowe (bezspoinowe) cechują się wysoka elastycznością, niską ścieralnością, dobrą
amortyzacją, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Przeznaczone są zarówno do rekreacji jaki i do
uprawiania dyscyplin . Jednolita powierzchnia na całej płycie boisk oraz przepuszczalność dla wody, powoduje iż
okres eksploatacji nawet przy złych warunkach atmosferycznych, wynosi 15 lat.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na skutek wieloletniej intensywnej eksploatacji boisk nastąpiło ich zdegradowanie, które stwarza zagrożenie dla
zdrowia użytkowników. Dodatkowo po deszczu nawierzchnia staje się niebezpiecznie śliska. Brak pilnej renowacji i
modernizacji w.w. boisk może spowodować, że boiska nie będą nadawały do ćwiczeń, co będzie skutkowało ich
zamknięciem.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Demontaż nawierzchni 34 400 zł
Utylizacja materiałów z rozbiórki 22 200 zł
Naprawa podłoża 7 100 zł
Wykonanie nowej nawierzchni 224 550 zł
Wyposażenie (bramki, kosze, słupki) 11 800 zł
Razem roboty budowlane 300 050 zł

Nadzór inwestorski 9 000 zł
Dokumentacja projektowa 12 000 zł
Tabliczka informacyjna 40 zł
Razem koszt netto 321 090 zł

VAT 23% 73 850 zł

Razem koszt przedsięwzięcia 394 940 zł

Całkowity koszt projektu: 394 940,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Przez pierwsze lata użytkowania, w zależności od warunków zawartej umowy o Generalnym Wykonawstwie, koszty
ewentualnych bieżących remontów, naprawa objęte będą gwarancją lub rękojmią.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.