1882 - Zazielenianie - krzewy

22.01.2018 22:18
awatar ToSpitiMas
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

566

Obszar projektu pozbawiony jest zieleni, stanowiąc jedynie ciąg ulic i chodników. Krzewy, które chcemy zasadzić, będą produkującym tlen i przetwarzającym smog szpalerem, zwiększą bezpieczeństwo pieszych i kierowców (rozgraniczenie ciągów komunikacyjnych), rosną szybko i można je sadzić w miejscach, w których drzew być nie może z uwagi na przepisy drogowe.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

58 085,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

Ul. Leona Berensona na odcinku 45-91 oraz inne możliwe miejsca przy tej ulicy, ul. Stanisława Chudoby rej. 16-18.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu

Chcielibyśmy, by część Warszawy zwana Zieloną Białołęką zaczęła zasługiwać na swoją nazwę. Opisany w projekcie obszar pozbawiony jest zieleni, stanowiąc jedynie ciąg ulic i chodników. Jego zazielenienie krzewami odbędzie się w następujących etapach:
- wybór dostępnych miejsc nasadzeń,
- wybór roślin,
- wykonanie projektu nasadzeń,
- realizacja nasadzeń.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy, które chcemy zasadzić, będą nie tylko miłe dla oka. Będą produkującym tlen i przetwarzającym smog szpalerem, zwiększą bezpieczeństwo pieszych i kierowców (wyraźne rozgraniczenie ciągów komunikacyjnych, którego obecnie brakuje), rosną szybko i można je sadzić w miejscach, w których drzew być nie może z uwagi na przepisy drogowe. Ulice położone w obszarze projektu pełnią podwójną funkcję - są ważną trasą ruchu samochodowego i jednocześnie trasą rekreacyjno-spacerową nad rzekę Długą. Z tego względu chcemy, by była przyjemniejszą i bezpieczniejszą dla jej licznych użytkowników zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000 krzewów:
przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie, nawiezienie ziemi), geowłóknina, mulczowanie korą grubość 7 cm, sadzenie krzewów wys. 30-40 cm C2 - w sumie 55 834,00 zł
słupek informacyjny BP2019 - 3 szt. - 2 250,00 zł

Całkowity koszt projektu: 58 085,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dbanie o zieleń to zadanie specjalnej jednostki urzędu w ramach corocznych zadań wyceniono na 13 000 rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 13 000,00 zł

Modyfikacje

  • 02.02.2018 11:04 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 16.04.2018 11:26 - Wydział Konserwacji i Środowiska_Białołęka_6 - sprawdź zmiany
  • 23.04.2018 11:08 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 30.05.2018 10:28 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (1)

  • ToSpitiMas  12.07.2018 23:23 Autor projektu
    Będziemy zazieleniać! :) Bardzo dziękuję za głosy!

Zaloguj się, aby komentować.