1721 - Praskie zielone skwery

22.01.2018 20:56
awatar Anna Michalska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

383

Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

375 900,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

Łomżyńska/Jadowska/Zachariasza - działki nr 9/2, 4, 9/1, 12 w obr. 41402

Kępna/Okrzei - działki nr 14, 67/2, 3/1, 95, 12 w obr. 41505, 41506 i 45508

Istotne informacje o lokalizacji

Działki we władaniu m. st. Warszawa


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo, nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ.

Pełny opis projektu

Łomżyńska/Otwocka - remont chodnika, wyłożenie płytami chodnikowymi przedeptów w kierunku kamienic na Zachariasza i wzdłuż ogrodzenia warsztatu samochodowego, nasadzenia drzew, ustawienie ławek, montaż 2 latarni parkowych z zasilaniem

Kępna/Okrzei - remont chodnika na wale i uporządkowanie terenu d. działek, montaż 6 latarni parkowych wzdłuż chodnika na wale, budowa placu zabaw (naturalnego) na działce nr 14, montaż 6 latarni parkowych z zasilaniem, ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika na wale, nasadzenia drzew na terenie obecnego skweru

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przewiduje stworzenie nowych skwerów w miejscach, gdzie występuje deficyt terenów zielonych oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących skwerów.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu).

Stworzenie części skwerów posłuży też lepszemu zagospodarowaniu pustych/zaniedbanych od wielu lat działek miejskich.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza – 3 ławki, wymiana chodnika i wyłożenie przedeptów (ca 200 mb), 7 drzew, 2 latarnie + projekt :
- latarnie (montaż + projekt) - 15 tys.,
- 3 szt. ławki - 3,6 tys.,
- 7 szt. drzew - 14 tys. zł.,
- chodniki – 50 tys. zł
- projekt - 15 tys. zł.
- tablica skweru - 1 tys.
Koszt łączny: 98 600 zł.

Kępna/Okrzei – chodnik na wale + uporządkowanie terenu, plac zabaw drewniany, 6 latarni parkowych, kosze na śmieci – 3 szt., 4 ławki, drzewa
- Chodnik + porządkowanie – 100 tys. zł
- Plac zabaw – 50 tys. zł (analogiczny do Siedleckiej/Otwockiej - ZPTP realizowało w 2017 r.)
- Latarnie – 70 tys. zł
- 4 Ławki – 4,8 tys. zł
- 3 kosze betonowe na wale – 1,5 tys. zł
- Drzewa – 15 szt. – 30 tys. zł
- projekt - 20 tys zł.
- tablica skweru - 1 tys
Koszt łączny: 277 300 zł.


Całkowity koszt projektu: 375 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacyjny skwer Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 30 000 zł.
Koszt eksploatacyjny skwer Kępna/Okrzei (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 40 000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 70 000,00 złKomentarze (1)

  • Syrena100  04.03.2018 18:31
    jestem za uporządkowaniem Pragi i jej zazielenieniem.

Zaloguj się, aby komentować.