1733 - Zielona "mała" Radzymińska

22.01.2018 21:01
awatar Anna Michalska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

326

Projekt zakłada nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci) po obu stronach (chodniki) ulicy Radzymińskiej (odcinek na Pradze Północ od Ząbkowskiej do wiaduktu kolejowego).

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

220 400,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

ulica Radzymińska w gestii ZDM (chodniki) na odcinku od Ząbkowskiej do wiaduktu kolejowego

Istotne informacje o lokalizacji

Działki we władaniu m. st. Warszawa


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo, nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada poprawę estetyki ulicy Radzymińskiej na jej północnopraskim odcinku poprzez uzupełnienie nasadzeń drzew, wykonanie nasadzeń zieleni przyulicznej (rozpłytowanie), ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. Poglądowy schemat prac został przedstawiony na plikach graficznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Radzymińska jest jedną z najstarszych ulic Pragi Północ. Po realizacji projektu uspokajającego ruch na tej ulicy czas na kolejne działania poprawiające atrakcyjność jej przestrzeni (zazielenienie)

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nowe drzewa - 25 szt. o średnicy pnia 18-20 cm x 2500 zł szt. = 62500 zł (nasadzenia + 3-letnia pielęgnacja)

Ławki z oparciem - 10 szt. x 2520 zł (z montażem) = 25200 zł

Zieleń przyuliczna - ok. 800 mb:
- trawniki -wysiew - 20 000 zł
- krzewy - zachowując rozstawę sadzenia 3 sztuki/ m2 na 800 m kw posadzimy 2400 krzewów w cenie 20 zł/szt. = 48000 zł
- przygotowanie terenu: 6,50 zł/m2 x 800 m2 = 5200 zł

Rozpłytowanie chodników pod zieleń - 10000 zł (przyjmując koszt ok. 10 zł za rozpłytowanie 1 m kw chodnika)

Kosze betonowe przy ławkach - 1 szt./2 ławki - 11 szt x 500 zł = 5500 zł

Siatka wygradzająca nowe nasadzenia (dostawa i montaż) - 15 zł/mb x 1600 mb = 24000 zł

Projekt 10000 zł

Organizacja ruchu - 10000 zł

Całkowity koszt projektu: 220 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

+ utrzymanie koszy (jeden rok) 22000 zł
+ utrzymanie ławek w stanie używalności 50 zł/sztukę = 50,00 x 21 sztuk = 1050 zł
Pielęgnacja drzew/krzewów wliczona w koszt nasadzeń wg cennika miejskiego


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 23 050,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Syrena100  11.03.2018 20:08
    popieram wszelkie działania zazieleniające Pragę Północ

Zaloguj się, aby komentować.