2053 - Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego

22.01.2018 23:25
awatar Lucyna Gawuć
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

596

Projekt zakłada odnowienie zabytkowej nawierzchni z kamienia polnego na wschodnim odcinku ulicy Armatniej. Ta droga jest częścią zabytkowego zespołu obiektów związanych z koleją Warszawsko-Kaliską, a jednocześnie jest to droga piesza do Dworca Zachodniego. Odnowienie nawierzchni oznacza wygodniejszy dostęp do Dworca oraz przywrócenie części należnej świetności temu zabytkowemu miejscu.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

355 000,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Południowy


Lokalizacja projektu

ul. Armatnia

Istotne informacje o lokalizacji

Wschodni odcinek ulicy Armatniej o długości 160m, od ul. Prymasa Tysiąclecia do zabytkowego wiaduktu kolejowego, czyli na długości działki nr. 30. Odcinek jest ulicą gminną zarządzaną przez Dzielnicę Wola.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Droga jest ogólnodostępna.

Pełny opis projektu

Wystarczy przejść kawałek tuż za końcem ulicy Ordona, żeby przenieść się w dawny świat. Na tym terenie znajduje się bowiem zespół zabytkowych obiektów związanych z koleją Warszawsko-Kaliską. W oczy rzucają się otoczone ogródkami domy pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej z charakterystycznej czerownej cegły oraz unikatowy kolejowy wiadukt (więcej informacji np. tu: http://klimatwarszawy.pl/ulica-armatnia-w-czerni-i-bieli/ lub http://www.nid.pl/upload/iblock/a4d/a4d9322528305b5257a8315758429b90.pdf oraz http://warszawskieunikaty.blox.pl/2017/10/ul-Armatnia-WOLA.html ).

Niestety, teren ten, mimo że wpisany do ewidencji zabytków, jest też mocno zaniedbany. W zabytkowych domach straszą białe plastikowe okna, zupełnie niepasujące do charakteru budynków, unikatowy wiadukt jest wysmarowany sprejem, a na nierównościach po drodze można wybić zęby lub zakopać się w błocie.

Projekt zakłada odnowienie zabytkowej nawierzchni odcinka ulicy Armatniej biegnącego od strony ul. Prymasa Tysiąclecia do wiaduktu. Widać, że była tam ułożona droga z kamienia polnego, jednak jest ona obecnie bardzo mocno zniszczona i nierówna, także trudno jest tamtędy normalnie przejść czy nawet przejechać rowerem, nie mówiąc o ciągnięciu walizki, gdy chce się dostać na pociąg na Dworzec Zachodni.Projekt obejmuje remont chodnika na długości ok. 100-120m.

Istnienie tego rodzaju obiektów zabytkowych jest wielkim atutem dla całej okolicy i nadaje jej wyjątkowy charakter. Niestety, ten efekt nie może się realizować w pełni ze względu na ogromne zaniedbanie tego terenu. Dzięki odnowieniu nawierzchni na tym odcinku ten obszar o dużej historycznej wartości odzyska trochę należnej mu świetności. Jednocześnie będzie można wygodniej dotrzeć na piechotę na Dworzec Zachodni.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istnienie takich terenów zabytkowych jak położony przy ul. Armatniej zespół obiektów związanych z koleją Warszawsko-Kaliską nadaje wyjątkowy charakter całej okolicy. Niestety, zaniedbanie tego terenu znacznie ogranicza ten efekt. Postulowane w projekcie odnowienie historycznej nawierzchni na odcinku ul. Armatniej z podniesie walory zabytkowego obszaru i pozwoli na jego częstsze odwiedzanie i popularyzowanie. Dodatkowo, ma też aspekt praktyczny, gdyż umożliwia wygodniejsze dostanie się na piechotę do Dworca Zachodniego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:
- remont nawierzchni: 283 000 zł
- remont chodnika: ok. 120m x 2m = 240m2; 240m2 x 300zł = 72 000
Razem: 355 000 zł

a więc:
RAZEM: ok. 355 000 zł

Całkowity koszt projektu: 355 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.