935 - Jeszcze więcej drzew na Młynowie

21.01.2018 20:39
awatar tomluzak
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

743

Projekt zakłada utworzenie 20 mis i posadzenie w nich drzew poprzez likwidację części nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika przy murze Cmentarza Powązkowskiego w ulicy Ostroroga. Misy na drzewa będą miały rozmiary 2x2 m.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • zdrowie
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

79 706,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Północno-Wschodni


Lokalizacja projektu

Pas przydrożny na północnym Młynowie wzdłuż ulicy
- Jana Ostroroga (na odcinku od ul. Warzyszewskiej do ul. Tatarskiej po stronie wschodniej).
Działki: 11/1 z obrębu 60305

Istotne informacje o lokalizacji

Tereny publiczne stanowiące własności m. st. Warszawy.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa zostaną posadzone w przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich o każdej porze.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 20 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące samochody.

Drzewa będą sadzone w przygotowanych do tego miejscach na obecnie funkcjonującym chodniku poprzez likwidację części nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika przy murze Cmentarza Powązkowskiego w ulicy Ostroroga. Misy na drzewa będą miały rozmiary 2x2 m.

Dokładne lokalizacje zostaną określone na podstawie analizy instalacji podziemnych (w przypadku bliskości sieci należy zastosować odpowiednie osłony korzeniowe). Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką (np. pod planowane ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe). Drzewa powinny zostać posadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ograniczenie dostępnych na tym odcinku ulicy miejsc parkingowych.

W ramach projektu przewidywane jest opracowanie projektu nasadzeń. Gatunek drzew oraz ich wiek powinien zostać wybrany przez ekspertów i dostosowany do warunków, w jakich będą rosły. Przykładowe gatunki: lipa, klon, dąb, kasztanowiec, platan, jesion w różnych odmianach.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa stanowią integralny element każdego miasta. Dzięki nim ulice wyglądają lepiej, estetyczniej oraz są przyjemniejsze dla oka. Co więcej, drzewa wchłaniają wody opadowe, ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków, a w lecie zapewniają większy komfort klimatyczny.

Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Wola stanie się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie mis na drzewa:
- projekt organizacji ruchu – 5 000 zł
- projekt techniczny – 3 000 zł
- rozbruk terenu 20 x 4m2 = 80 m2 x 20 zł =1 600 zł
- wykonanie obrzeży mis – 160 mb * 20 zł = 3 200 zł
- ustawienie słupków u-12c zabezpieczających chodnik przed nielegalnym parkowaniem w rejonie drzew – 1 słupek 377,55 zł/ założenie, że będzie 6 przy każdym drzewie – 6 x 20 = 120 szt. x 377,55 zł = 45 306 zł
Wykonanie nasadzeń drzew o obw. 16-18 cm :
20 szt. x 1 080 zł =21 600 zł
Całkowity koszt projektu: 79 706 zł


Całkowity koszt projektu: 79 706,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt rocznego utrzymania drzew:
20 szt. x 180 zł = 3 600 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 3 600,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

 • Skwer "Sierpnia 1944"  18.05.2018 12:38
  Ciekawy pomysł, potrzeba więcej drzew!

  Pozdrawiam!
  Franciszek Gruszczyński-Ręgowski
  Inicjatywa Mieszkańców Skwer "Sierpnia 1944"

Zaloguj się, aby komentować.