Ratujmy życie. Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Włochy

1039
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Włochy
Włochy
Autor pomysłu Mirosław Pawliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Szkolenia z zakresu nauki udzielania Pierwszej Pomocy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Włochy
Obszar objęty pomysłem:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt do zrealizowania w Nowych i Starych Włochach.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd. Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo uczestników. Sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia. Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do sanitariatów, miejsca do przebrania się.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Szkolenia z zakresu nauki udzielania Pierwszej Pomocy.
Opis projektu
Kurs pierwszej pomocy realizowany z zasadami:
- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"
- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW
- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje (najlepiej międzynarodowe) i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów
- kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: EFR
- zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub instruktora prowadzącego
- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.
- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń: minimum 6 fantomów i 4 defibrylatory
- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących
- raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia
- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziału

Przedmiotowe szkolenie powinno obejmować poniższy program szkolenia:

1. zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy;
2. profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych;
3. organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe;
4. ocena funkcji życiowych – podejście do poszkodowanej osoby, zbadanie jakiej pomocy potrzebuje, ocena przytomności, oddechu;
5. postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support), podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu;
6. resuscytacja (reanimacja) dorosłych – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);
7. badanie urazowe poszkodowanego wg standardów EFR;
8. zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego;
9. skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania;
10. postępowanie w urazach kończyn, głowy, klatki piersiowej;
11. postępowanie w oparzeniach termicznych;
12. postępowanie w porażeniu prądem;
13. kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;
14. planowanie akcji i podział zadań w czasie wypadku;
15. użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation);
16. resuscytacja (reanimacja) dorosłych i dzieci – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);
17. zabezpieczanie urazów kręgosłupa.
Uzasadnienie realizacji projektu
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Kodeks karny art. 162.

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są koniecznością. Ponad 54% osób umiera w Polsce z tytułu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Ten procent może być mniejszy, kiedy będziemy działali profilaktycznie - ucząc społeczeństwo, jak łatwo jest udzielić pierwszej pomocy w nagłym zdarzeniu. Im więcej osób umie, tym większe prawdopodobieństwo uratowania życia każdego z nas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys:
1. wynajem sali - 7 x 800 zł/mc = 5 600 zł
2. koszt kursu dla jednej grupy uczestników - maks. 1200 zł
3. minimalna liczba uczestników w jednej grupie - 15
4. promocja (plakaty, ulotki, dyplomy) - 1000 zł
5. częstotliwość i czas spotkań - 1 raz w tygodniu przez 6 godzin
6. okres realizacji - maksymalnie 25 godni ( liczba tygodni jest pomniejszona o okres wakacyjny i ferie)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 09:20
Koordynator w Dzielnicy Włochy
05.02.2018 09:33
Koordynator w Dzielnicy Włochy
16.04.2018 13:13
Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany