2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu

22.01.2018 23:57 Niewybrany w głosowaniu
awatar Patryk Słowicki
autor projektu

Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:
- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego,
- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego),
- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty,
- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,
- dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa,
- rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza,
- przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.

Oddane głosy

364

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

252 927,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Bohdanowicza, Dickensa, Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, Sanocka, Siemieńskiego, Sierpińskiego, Trojdena.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, ławki, kosze na śmieci, przejścia dla pieszych, zieleń miejska – dostępne cały czas.

Pełny opis projektu

[1] Remont chodnika przy Sierpińskiego 2 od podwórza.

[2] Remont chodnika na Mołdawskiej wzdłuż górki (Korotyńskiego–Bohdanowicza).

[3] Remont chodnika od Bohdanowicza przy Freshu w kierunku Racławickiej 150.

[4] 18 ławek, przydatnych szczególnie seniorom - po 1 jak na mapce (przy czym w parku Forty: 4 na koronie wału, 3 w pobliżu domu dziecka, 2 w pobliżu przedszkola)

[5] Trojdena, zmiany po stronie wschodniej:
a) dwa azyle (wysepki) na przejściach dla pieszych w środkowej części ulicy,
b) dodatkowo zmniejszenie szerokości przejścia o 2 m (wygospodarowanie 2 m jezdni na nasadzenie roślin wieloletnich i zabezpieczenie ich krawężnikami, dzięki czemu jezdnia się zwęzi z 9 do 7 m),
c) zabezpieczenie przejścia przy Żwirki słupkami;

[6] Zabezpieczenie słupkami przejść dla pieszych:
a. Sierpińskiego przy Korotyńskiego (strona wschodnia),
b. Sanocka przy Trojdena (obie strony)
c. Korotyńskiego róg Mołdawskiej (cały płn.-zach. narożnik)

[7] Siemieńskiego:
– próg zwalniający na przedłużeniu ciągu pieszego między nr 17 i 19 (w postaci wyniesionej) oraz zabezpieczenie progu czterema słupkami,
– zabezpieczenie przejścia przy szkole słupkami na prefabrykacie na jezdni,
– postawienie słupka na środku chodnika przy nowym przedszkolu (auta tarasują chodnik),
– wygrodzenie części wewnętrznego łuku drogi obok nr 23 (auta tarasują niebezpiecznie jezdnię/chodnik)
– postawienie dwóch słupków zabezpieczających i nasadzenia krzewów na pasku zieleni obok płd. ściany nr 19,

[8] Dwa kosze wg lokalizacji na mapce.

[9] Rekultywacja 30 m2 trawnika przy ul. Bohdanowicza 2 oraz zabezpieczenie go barierkami.

[10] Przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy zachodnim narożniku z ul. Majewskiego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Rakowiec jest terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:
– remonty chodników i budowa nowych,
– zapewnienie widoczności przed istniejącym przejściem, próg zwalniający, zabezpieczenie przejść dla pieszych,
– postawienie ławek
poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.

2) Ochrona istniejącej zieleni przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej.

3) Nasadzenia zieleni sprawi, że Rakowiec będzie jeszcze bardziej zielony, a poruszanie się po nim przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys dla poszczególnych punktów z opisu pełnego. Wszystkie punkty obejmują koszt materiałów, robocizny:

[1] Chodnik: 41 m * 1,4 m * 250 zł = 14 350 (w tym 16 mb zamiana na kostkę, na części pieszo-jezdnej).

[2] Chodnik: 62 m x 2,75 m x 250 zł = 42 625 zł

[3] Chodnik: 55 m x 2,75 m x 250 zł = 37 812 zł

[4] Ławki: 18 x 1500 zł = 27 000 zł

[5] Trojdena, organizacja ruchu: 8000 zł

[5a] Trojdena, azyle: 2 x 15 000 zł = 30 000 zł

[5b] Trojdena, zwężenie przejść: krawężniki 4920 zł [(24+24+24+10 m) x 60 zł] + rozbiórka fragmentu jezdni, przygotowanie gruntu pod rośliny 3300 zł [66 m2 x 50 zł], nasadzenia niewysokich krzewów 9900 zł [66 x 150 zł] = razem 18 120 zł

[5c] Trojdena, słupki przed przejściem na Żwirki (strona wschodnia): 6 x 280 zł = 6280 zł

[6] Organizacja ruchu, słupki:
a. Sierpińskiego przy Korotyńskiego (strona wschodnia) 6 x 280 zł + 4000 zł = 5680 zł
b. Sanocka przy Trojdena (obie strony) 11 x 280 zł + 4000 zł = 7080 zł
c. Korotyńskiego róg Mołdawskiej (cały płn.-zach. narożnik) 11 x 280 zł + 4000 zł = 7080 zł

[7] Organizacja ruchu, próg zwalniający, słupki, itd.
organizacja ruchu 4000 zł
próg zwalniający 15.000 zł + 4x 1500 zł słupki = 21.000 zł
zabezpieczenie przejścia przy szkole słupkami na prefabrykacie na jezdni 2 x 4500 zł = 9000 zł
postawienie słupka na środku chodnika przy nowym przedszkolu = 280 zł
wygrodzenie części wewnętrznego łuku drogi obok nr 23 - 11 x 280 zł = 3080 zł
postawienie dwóch słupków zabezpieczających i nasadzenia krzewów na pasku zieleni obok płd. ściany nr 19: 2x120 zł (słupki) + 3m2 x 180 zł (zieleń) - 780 zł

[8] Kosze na śmieci 2x1000 zł = 2000 zł

[9] Rekultywacja 30 m2 trawnika przy ul. Bohdanowicza 2 oraz zabezpieczenie go barierkami - 30 m2 x 22 zł trawnik + 11mb x 100 zł = 1760 zł

[10] Przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy zachodnim narożniku z ul. Majewskiego - 38 m2 x 150 zł (trawnik) + 3 x 50 zł (nasadzenia) + 2 x 100 zł (barierki) = 11600 zł


Całkowity koszt projektu: 252 927,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Jakub Kaczorowski  13.07.2018 14:42
    Fantastyczny projekt, szkoda, że nie starczyło na niego pieniędzy - prosimy o zgłoszenie go w przyszłym roku! :)

Zaloguj się, aby komentować.