1520 - Zazieleńmy Okęcie !!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej.

22.01.2018 17:54
awatar Cezary Talarczyk
autor projektu
Katarzyna S
współautor

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

289

Projekt dotyczy dokonania nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

115 000,00 zł

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny, Okęcie


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach dróg takich jak: ul. Bakalarska, ul. Radarowa i ul. Borsucza.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Okęcia pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie braku możliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności będą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej,Radarowej, Podborskiej i Borsuczej o następujących powierzchniach:
ul. Bakalarska - ok. 200 m2
ul. Radarowa (na odcinku od ul. Hynka do ul. Lechickiej)- ok. 500 m2
ul. Podborska - ok. 50 m2
ul. Borsucza (na odcinku od ul. Podborskiej do ul. Bakalarskiej) - ok. 300 m2

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulic Bakalarskiej, Radarowej i Borsuczej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Ponadto krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnią naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie) i tlenki azotu. Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przyjęto, iż koszt nasadzenia 1 m2 powierzchni krzewów wynosi 100 zł.
ul. Bakalarska - ok. 200 m2 x 100 zł = 20.000 zł
ul. Radarowa (na odcinku od ul. Hynka do ul. Lechickiej)- ok. 500 m2 x 100 zł = 50.0000 zł
ul. Podborska - ok. 50 m2 x 100 zł = 5.000 zł
ul. Borsucza (na odcinku od ul. Podborskiej do ul. Bakalarskiej) - ok. 300 m2 x 100 zł = 30.000 zł
Projekt wykonawczy - 10.000 zł
Łączny koszt 115.000 zł

Całkowity koszt projektu: 115 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie) - 10.000 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • FundacjaPro-Am  13.07.2018 11:26
    Super gratulacje! Cieszymy się że nasze pomysły wygrały i Radarowa będzie wyglądała coraz bardziej przyjaźnie! ;) Latarnie krzewy i drzewa mamy nadzieję sprawią że będzie się tu coraz chętniej przebywało ;)

Zaloguj się, aby komentować.