Boisko wielofunkcyjne

2252
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Włochy
Włochy
Autor pomysłu Tadeusz Dziełak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
212 400 zł
Kategoria
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 614 głosów za tym projektem
Boisko wielofunkcyjne- koszykówka, siatkówka o maksymalnych wymiarach 29m x 16m przeznaczone dla mieszkańców osiedli zamieszkałych w rejonie ul. Fasolowej, Solipskiej, Zapustnej

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.05.2020 15:11

Zostało złożone pismo do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.  W przypadku otrzymania zgody z BFEiPR inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zespół Inwestycji dla Dzielnicy Włochy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Włochy
Obszar objęty pomysłem:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zapustna 42
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na działce 4/2 obręb 2-08-30 będącej w użytkowaniu wieczystym m. st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Boisko wielofunkcyjne- koszykówka, siatkówka o maksymalnych wymiarach 29m x 16m przeznaczone dla mieszkańców osiedli zamieszkałych w rejonie ul. Fasolowej, Solipskiej, Zapustnej
Opis projektu
Boisko będzie mieć wymiary 29m x 16 m. Na tej powierzchni zostaną wyznaczone linie do: 1) koszykówki 28m x 15m- poza krawędziami, liniami pozostanie 0,5 m.
2) Siatkówki 18m x 9m. Są to wymiary zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Koszykówki FIBA. Teren boiska zostanie odwodniony czterema studzienkami chłonnymi. Podbudowę boiska będzie stanowić : warstwa piaski, kruszywo, kliniec. Nawierzchnię - syntetyczna masa poiuretanowa ( dwie warstwy). Wysokość zawieszenia kosza, wymiary tablic, słupki do siatkówki i pozostałe parametry powinny być zgodne z zaleceniami federacji koszykówki i siatkówki .
Uzasadnienie realizacji projektu
Wykonanie boiska umożliwi dostęp do popularnych gier sportowych mieszkańcom- głównie Starych Włoch, umożliwi rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Średnia cena wykonania boiska wg podanej technologii
1) 20 x 16 =649 x 350 zł./m = 162.400
2) kpl. koszy 25.000
3) Słupki do siatkówki 7.000
4) odwodnienie 18.000 Razem 212.400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
212 400,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Roczny koszt konserwacji i eksploatacji wyniesie 1.000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany