1763 - 40 drzew dla Białołęki

22.01.2018 21:18
awatar DanielaG
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

835

Stan powietrza w Warszawie jest coraz gorszy, wskazują na to kolejne publikowane dane i raporty. Dlatego tak ważne jest sadzenie drzew, które mają zbawienny wpływ na jakość powietrza. Rocznie, jedno drzewo może pochłonąć nawet do 45 kg substancji toksycznych!
Projekt planuje nasadzenie 40 sztuk drzew na Białołęce.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

56 180,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

- ul. Mehoffera: dz. 49/7 obręb 4-01-22, dz. 53/8 obręb 4-01-22, dz. 48/6 obręb 4-01-22, 13/2 obręb 4-03-04, dz. 16/1 obręb 4-03-04, dz.17/1 obręb 4-03-04, dz. 13/1 obręb 40304 (łącznie 32 drzewa),
- ul. Stefanika w rej. ul. Strumykowej: dz. 3/3, obręb 4-01-22, dz. 9/8 oraz 59/6 obręb 4-01-22 (łącznie 5 drzew),
- skwer na zbiegu ulic: Cermiczna, Milenijna i Jagmina: dz. 64, nr obrębu 4-03-06
(3 drzewa)

Istotne informacje o lokalizacji

37 z planowanych nasadzeń jest położonych przy białołęckich ulicach, a 3 na terenie skweru przy zbiegu ulic Milenijnej, Jagmina i Ceramicznej.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec może korzystać z dobrodziejstw posadzonych drzew.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 40 sztuk drzew, spełniających standardy wypracowane przez warszawskich dendrologów, opublikowane m.in. w raporcie Fundacji alter eko "Zielony Raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakości nasadzeń zastępczych w Warszawie”, tj:
- obwód drzewa 16 – 18 cm,
- odpowiednio przygotowane podłoże do warunków odpowiednich dla rozwoju korzeni drzew (wymiana gleby),
- nasadzenie powinno obejmować: 4 paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie przed psami i podkaszarkami plastikową siatką (dół przy palikach), wykonanie misy o średnicy 80 cm dla nasadzeń w pasach drogowych oraz min. 1 m dla nasadzeń na pozostałych terenach, wymulczowanej warstwą minimum 5 cm (5-10 cm) przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu dookoła misy;
- pielęgnacja uwzględniająca regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż tzw. worki nawadniające -> tj., w okresie od wiosny do jesieni (IV - X) ok. 50 l wody/ tydzień,
- glebę w sąsiedztwie drzew należy w tym czasie chronić przed zasoleniem, zagęszczeniem i przekopywananiem na skutek remontów,
- zimą drzewa powinny być zabezpieczane osłonkami przed solą pośniegową.
Drzewa zostaną oznaczone tabliczkami z nazwą gatunku oraz datą posadzenia.
Gatunki powinny być dostosowane do panujących warunków, tj. odporne m.in. na zanieczyszczenia i zasolenie. Odpowiednie gatunki określają Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pobliskie Legionowo jest liderem w najgorszym powietrzu w regionie - normy trujących substancji są przekraczane kilkadziesiąt razy. Jak jest na Tarchominie? Tego nie wiemy, gdyż nie ma tu stacji pomiarowej. Możemy się tylko domyślać. W latach 2014 – 2017 (do końca września) wycięto z terenu dzielnicy 9 202 drzew, a w zamian posadzono 2 178. Oznacza to, iż w przeciągu 3,5 roku zniknęło z terenu Białołęki ponad 7 tysięcy drzew, a ich strata nie została niczym zastąpiona.
Drzewa są niezbędnym elementem życia w miastach - oczyszczają powietrze, chłodzą letnie upały, ocieniają i umilają spacery, są miejscem życia wielu zwierząt, w tym ptaków. Okolicę zamieszkuje m.in. dzięciołem, dzięcioł zielony, czy kulczyk.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys obejmuje:
- nasadzenie drzew: 40 sztuk x 850 zł/sztukę = 34 000 zł
- montaż siatki zabezpieczającej drzewa przed podkaszarkami: 40 szt. x 20 zł/ sztukę = 800 zł
- montaż mat ochronnych na zimę: 40 szt. x 350 zł/sztukę = 14 000 zł
- oznaczenie nasadzonych drzew słupkiem z logo Budżetu Partycypacyjnego: 10 szt. x 738 zł/ sztukę = 7 380 zł
Razem: 56 180,00 PLN

Całkowity koszt projektu: 56 180,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z pielęgnacją posadzonych drzew:
40 szt. x 180 PLN/sztukę = 7 200,00 PLN


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 200,00 zł

Modyfikacje

  • 12.02.2018 08:54 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 11.04.2018 14:19 - Wydział Konserwacji i Środowiska_Białołęka_5 - sprawdź zmiany
  • 30.05.2018 10:09 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 30.05.2018 10:10 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.