2087 - Zakątek Sąsiedzki

22.01.2018 23:36 Niewybrany w głosowaniu
awatar Tamara Zawadzka
autor projektu

Proponujemy miejsce spotkań międzysąsiedzkich, odpoczynku oraz relaksu z książką na terenie zielonym zlokalizowanym przed budynkiem przy ul.Młynarskej 35a . W budynku znajduje się Klub Sąsiedzki oraz Biblioteka działające dla lokalnej społeczności. Projekt obejmuje: postawienie ławek, siedzisk indywidualnych, nasadzenia krzewów, traw ozdobnych bylin oraz rekultywację trawnika. Należałoby wymienić zniszczony fragmentu chodnika.

Oddane głosy

223

Kategoria projektu

 • kultura
 • zieleń miejska
 • integracja miedzysiądziecka

Koszt całkowity projektu

165 730,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Północno-Wschodni


Lokalizacja projektu

Młynarskej 35a ograniczoną ulicą Żytnią na przedłużeniu ul. Szlenkierów.

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zielony ograniczone ul. Żytnią, blokami Żytnia 48,50 oraz blokiem przy ul. Młynarskiej 35a gdzie mieści się Klub Sąsiedzki i biblioteka publiczna nr 14 na przedłużeniu ulicy Szlenkierów działka 84/9 obręb 60311Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren oraz mała architektura jak ławki, siedziska będzie ogólnodostępny dla mieszkańców okolicznych domów, dla czytelników biblioteki, uczestników imprez organizowanych przez Klub Sąsiedzkich w dni powszednie oraz wolne od pracy.
Pełny opis projektu

Proponujemy zorganizowanie miejsca relaksu i spotkań międzysąsiedzkich, umożliwienie czytania książek, na terenie zielonym zlokalizowanym na niezagospodarowanym do tej pory terenie zielonym między budynkami ul.Młynarską 35a ograniczoną ulicą Żytnią ( na przedłużeniu ul. Szlenkierów). Przewidujemy postawienie wygodnych ławek, siedzisk. Meble te stałyby na placyku wykonanym z trwałego podłoża kostka lub żwir wg proponowanego szkicu. Dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych, traw ozdobnych oraz stworzenie rabat z bylin stworzyłyby przyjazne otoczenie dla relaksu. Rekultywacja istniejącej powierzchni trawnika.
Dodatkowo przewidzieć należy postawienie śmietnika oraz tablicy informującej o zasadach korzystania z terenu. Proponujemy także wymianę zniszczonego fragmentu chodnika na kostkę brukową.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tej okolicy brakuje miejsca relaksu, spotkań między sąsiedzkich, możliwości czytania książek, Dlatego też stworzenie przyjaznego otoczenia pozwoli na integrację mieszkańców, umożliwi odpoczynek ludziom starszym w bliskości ich miejsca zamieszkania. Uporządkowanie terenu pozwoli także na rozszerzenie działalności na zewnątrz Klubu Sąsiedzkiego oraz Biblioteki np. poprzez imprezy dla dzieci, dorosłych i seniorów. w przyjaznej i estetycznej okolicy na zagospodarowanym terenie zielonym zlokalizowanym na niezagospodarowanym i zaniedbanym do tej pory obszarze między budynkami Żytnia 48,50 oraz blokiem przy ul. Młynarskiej 35a gdzie mieści się Klub Sąsiedzki i Biblioteka Publiczna nr 14 na przedłużeniu ulicy Szlenkierów

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.
1. Projekt zieleni i małej architektury wraz z uzgodnieniami 25000 zł
2. Rekultywacja trawnika wraz z posianiem trawy ~250 m2* 50 zł = 12500 zł
3. Utwardzenie terenu kostką Bauma 50 m2 *25000zł/100 m2 = 12500 zł
4. Nasadzenia żywopłotów i uzupełnienie ubytków 20 mb *2300 = 46000 zł
5. Nasadzenia traw ozdobnych, bylin rabaty z opalikowaniem 120 m2*420 zł = 50400 zł
6. Ławki z oparciami 2 szt *2230 zł = 4460 zł
7. Siedziska pojedyncze z oparciem 9600 zł
8. Ławki bez oparcia 1szt *1620 z ł= 1620 zł
7. kosze na śmieci 2szt* 1050zł = 2100 zł
kosz na psie odchody 1 szt* 800 zł = 800 zł
8. Tablica informacyjna z regulaminem użytkowania terenu Zakątka Sąsiedzkiego wraz z logo "Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego 2019"
koszt = 750 zł

Całkowity koszt projektu: 165 730,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt sprzątania, oświetlenia, wody oraz konserwacji 2000 zł /miesiąc


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 14 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

 • Skwer "Sierpnia 1944"  18.05.2018 12:21
  Super, że kolejne podwórko chce przywrócić do życia więzi społeczne poprzez poprawę przestrzeni!

  Pozdrawiam!
  Franciszek Gruszczyński-Ręgowski
  Inicjatywa Mieszkańców Skwer "Sierpnia 1944"

Zaloguj się, aby komentować.