1309 - Fortepian pełen poezji - wieczory słowno-muzyczne

22.01.2018 15:02 Niewybrany w głosowaniu

Roczny cykl dwunastu wieczorów słowno-muzycznych odbywających się raz w miesiącu w oparciu o utwory polskiej poezji i kompozytorów.

Oddane głosy

57

Kategoria projektu

  • edukacja
  • kultura

Koszt całkowity projektu

22 460,00 zł

Dzielnica

WilanówLokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wieczory słowno-muzyczne odbywałyby się w godzinach popołudniowych, tak aby osoby pracujące mogły dotrzeć na spotkania. Spotkania adresowane do osób zainteresowanych poezją i muzyką.

Pełny opis projektu

„Fortepian pełen poezji” to roczny cykl koncertów słowno-muzycznych. Spotkania odbywałyby się raz w miesiącu. Przypomniałyby twórczość polskich poetów z różnych epok literackich, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego, Wisławę Szymborską. Recytacji utworów poetyckich towarzyszyłaby twórczość polskich kompozytorów żyjących w podobnym okresie historycznym. Spotkania będą otwarte dla wszystkich chętnych.
W każdym koncercie weźmie udział dwóch profesjonalnych artystów: aktor i pianista. Za kształt artystyczny każdego spotkania odpowiadałby aktor, którego zadaniem będzie przypomnienie sylwetek poetów oraz kompozytorów, jak i recytacja poezji lub czytanie fragmentów literackich. Pianista natomiast będzie wykonywał ilustrację muzyczną do koncertowego tematu. Czas trwania każdego wieczoru poetyckiego to ok. 60-90 min.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem głównym projektu jest integracja środowiska czytelników biblioteki. Spotkania będą miały na celu umożliwienie dyskusji literackiej z publicznością. Tym samym wieczory słowo-muzyczne staną się miejscem wymiany twórczych myśli. Wybór prezentacji kolejnych autorów i kompozytorów - czyli kolejne tematy koncertów mogą być proponowane przez uczestników spotkań. Wynikiem takiej współpracy będzie realizacja twórczych spotkań, angażujących wrażliwość artystyczną czytelników. Literatura wraz z muzyką, wokół których będą konstytuowały się spotkania, a także ich dobór spełni rolę integrującą czytelników biblioteki. Dodatkowym walorem wieczorów poetyckich będzie świeże spojrzenie na poetów i kompozytorów kojarzonych głównie z czasów szkolnych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu będzie zawierał gaże aktorów i pianistów. Szacunkowy koszt jednego spotkania to 1600 zł BRUTTO oraz koszty opłacenia ZAIKS-u.
12x1600 =19200
ZAIKS = 3260

Całkowity koszt projektu: 22 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.