Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Chrońmy stare drzewa Ochoty – ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza

1686
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Anna Maciążek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
113 920 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1350 głosów za tym projektem
Celem projektu jest inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew na Ochocie, wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz sformułowanie zaleceń jak dbać o drzewa i przedłużyć ich życie. Dzięki ocenie dendrologicznej będzie możliwe wytypowanie drzew do odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa będą towarzyszyli mieszkańcy zainteresowani ochroną drzew.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.03.2020 13:08

Ekspertyza stanu drzew została opracowana. Można się z nią zapoznać pod linkiem.

Przeprowadzono 4 spotkania z mieszkańcami.

Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – lipiec.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na wybranych drzewach – październik/ listopad

Wykonano pielęgnację wytypowanych drzew.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały obszar Ochoty, parki, drzewa przyuliczne
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Proponowana lista miejsc (do wyboru), gdzie rosną drzewa, które warto zinwentaryzować i, jeżeli będzie to konieczne, poddać zabiegom pielęgnacyjnym: - Skwer Sue Ryder; - Zieleniec Wielkopolski; - Pole Mokotowskie; - Park Szczęśliwicki; - Skwer Dobrego Maharadży; - ul. Księcia Trojdena (o ile zabiegi pielęgnacyjne nie zostały już wykonane).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew na Ochocie, wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz sformułowanie zaleceń jak dbać o drzewa i przedłużyć ich życie. Dzięki ocenie dendrologicznej będzie możliwe wytypowanie drzew do odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa będą towarzyszyli mieszkańcy zainteresowani ochroną drzew.
Opis projektu
Projekt jest kontynuacją, pomyślnie zrealizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego, projektu „Ratujemy drzewa Saskiej Kępy” (projekt nr 1367).
Realizacja projektu będzie przebiegała w dwóch etapach:
Etap 1. Inwentaryzacja oraz ocena dendrologiczna stanu drzew;
Etap 2. Wykonanie następujących zabiegów konserwacyjnych\pielęgnacyjnych:
- wiązania elastyczne drzew redukujące zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, a jednocześnie zabezpieczające przed odłamaniem gałęzi;
- ściółkowanie i aeracja, tj. wymiana wierzchniej warstwy gleby oraz jej rozluźnienie w obrębie systemu korzeniowego za pomocą sprężonego powietrza;
- mikoryzacja, czyli wprowadzanie w obrębie systemu korzeniowego grzybów mikoryzowych i innych mikroorganizmów w celu zwiększenia powierzchni chłonnej systemu korzeniowego, a tym samym zwiększenia zasięgu pobierania wody i składników pokarmowych z gleby.
W przypadku wyczerpania zasobów finansowych projekt może być realizowany w następnej edycji budżetu partycypacyjnego.
Część terenowa projektu będzie dostępna dla zainteresowanych ochroną drzew mieszkańców Warszawy. Przed rozpoczęciem badań terenowych odbędzie się spotkanie mieszkańców z dendrologami, na którym omówione zostaną założenia projektu oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Dzięki wyjściom w teren ze specjalistami (podczas inwentaryzacji i badań drzew) mieszkańcy dowiedzą się jak oceniać drzewa i chronić je. Zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy dane drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. trzeba je usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Po zakończeniu części terenowej wyniki badań będą opracowane przez specjalistów. Powstanie szczegółowy raport o stanie drzew, objętych pracami wykonawczymi, zawierający ocenę stanu zdrowotnego i statyki drzew oraz zalecenia dotyczące prac konserwacyjnych/pielęgnacyjnych. Będzie on powszechnie dostępny w Internecie a także zaprezentowany na spotkaniu dendrologów z mieszkańcami. Na podstawie raportu urzędnicy miejscy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować.
Uzasadnienie realizacji projektu
Ochota często postrzegana jest jako zielona dzielnica ze względu na pięknie zagospodarowane parki, ale tereny zielone stanowią zaledwie 12% całej powierzchni Ochoty. Zajmuje też stosunkowo wysokie miejsce w rankingu ekologicznym dzielnic, które przekroczyły normę stężenia pyłu PM10. Tym bardziej więc wzrasta znaczenie starych drzew, które mają wyjątkową zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i zanieczyszczeń pyłowych oraz produkowania tlenu. Stare drzewa, najtańszy i najskuteczniejszy sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza, wymagają jednak rzetelnej, szczegółowej inwentaryzacji i opracowania specjalistycznych zaleceń ochronnych. Wszystkie badania, przeprowadzone w ramach projektu, zostaną zakończone opinią na temat stanu zdrowotnego i statyki drzew oraz sformułowaniem zaleceń dotyczących prac konserwacyjnych/pielęgnacyjnych.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Prace diagnostyczne:

- diagnostyka jednego typowego drzewa przyulicznego za pomocą urządzeń elektronicznych 1000 zł brutto - 1000 zł brutto x 40 drzew = 40.000 zł
- badania jednego drzewa w metodologii VTA - ocena wizualna, 30-100 zł jedna sztuka w zależności od wielkości i wieku - 80 zł x 40 drzew = 3.200 zł
Spotkania mieszkańców z arborystami w miejscu realizacji projektu - 2 000 zł

Wszystkie badania zostaną zakończone opinią na temat stanu zdrowotnego i statyki drzew oraz sformułowaniem zaleceń dotyczących prac konserwacyjnych\pielęgnacyjnych.

Prace konserwacyjne\pielęgnacyjne

- montaż 1 szt. wiązania elastycznego 2,4,8 ton wytrzymałości, cena za materiał i robociznę uśredniona cena jednostkowa 800 zł brutto (w tym 8% VAT) – 800 zł brutto x 40 drzew = 32.000 zł
- napowietrzanie systemów korzeniowych dla jednego drzewa, zakładając około 9m2 powierzchni -1 drzewo, cena 774, 00 zł brutto. Cena 1m2 powierzchni 86 zł brutto – 774 zł brutto x 40 drzew = 30.960 zł
W tym: napowietrzanie do poziomu systemu korzeni włośnikowych, punktowe co 50 cm na głębokość około 1m, przykrycie powierzchni warstwą przekompostowanej zrąbki (mulczem)
- mikoryzacja systemu korzeniowego jednego drzewa, powierzchnia około 9m2, 32 aplikacje preparatu 144 zł brutto (jedna aplikacja 4, 50 g brutto w tym 8% VAT) – 144 zł brutto x 40 drzew = 5.760 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
113 920,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja drzew
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

26.01.2018 13:17
Koordynator w dzielnicy Ochota
12.04.2018 13:34
Koordynator w dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany