2104 - Lepsza zieleń przyuliczna w okolicy skrzyżowania Ordona i Jana Kazimierza.

22.01.2018 23:40
awatar Lucyna Gawuć
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

741

Projekt obejmuje polepszenie stanu zieleni przyulicznej w rejonie skrzyżowania Ordona i Jana Kazimierza poprzez optymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni na nasadzenia drzew i wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych (mikoryza), które wspomogą rosnące tam drzewa, osłabione przez budowy i miejskie warunki.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

81 800,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Południowy


Lokalizacja projektu

rejon skrzyżowania ul. Ordona oraz Jana Kazimierza oraz szerzej – cała ulica Ordona oraz wschodnia część ulicy Jana Kazimierza

Istotne informacje o lokalizacji

rejon skrzyżowania ul. Ordona oraz Jana Kazimierza oraz szerzej – cała ulica Ordona oraz wschodnia część ulicy Jana Kazimierza


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy przestrzeni publicznej.

Pełny opis projektu

1) wykonanie szczepionek mikoryzowych dla 20 drzew w rejonie skrzyżowania Ordona i Jana Kazimierza.

Mikoryza to zjawisko wzajemnego korzystnego współżycia roślin i grzybów symbiotycznych, które nawiązują kontakt z korzeniami rośliny i dzięki temu zwiększają możliwości czerpania składników pokarmowych z gleby. Wprowadzenie mikoryzy powoduje lepszy wzrost roślin, zwiększa ich odporność na suszę i choroby oraz niesprzyjające miejskie warunki.

2)
projekt obejmuje wykonanie 2 fragmentów chodnika (ok. 10m2), by umożliwić dojście do lokali usługowych w bloku Ordona 12F bez deptania zieleni.

3) Nasadzenia drzew i krzewów.
Projekt obejmuje nasadzenia krzewów, bylin i drzew (o ile będzie będą jeszcze miejsca na drzewa) wzdłuż ulic w całym rejonie projektu.
Proponowane lokalizacje dla drzew: np. po zachodniej stronie ulicy Ordona na odcinku od Jana Kazimierza do Kasprzaka, albo po północnej stronie Jana Kazimierza przy skrzyżowaniu z Ordona, albo po wschodniej stronie ul. Ordona przy skrzyżowaniu z ul. Wschowską.
Krzewy i byliny powinny zostać zasadzone wzdłuż ulic, w formie specjalnie zaprojektowanych pasów, w całym rejonie objętym przez projekt. Szczególnie powinien zostać uwzględniony pas przed budynkiem Jana Kazimierza 12 wzdłuż zatoczki parkingowej, aby zasłonić parking żywopłotem Nasadzenia należy zaprojektować tak, by były spójne z innymi nasadzeniami w okolicy - już istniejącymi oraz dopiero planowanymi. Z tego powodu wśród krzewów powinny się znaleźć tawuły Grefsheim (już rosnące przy Ordona).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń przyuliczna spełnia bardzo ważną rolę, gdyż chroni od pyłu i hałasu z ulic oraz - szczególnie na Odolanach - brakuje często innych terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie bloków.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew:
- mikoryza dla co najmniej 20 drzew: 20 szt. x 700 zł = 14 000 zł

wykonanie przejść do punktów usługowych przez teren zieleni pod budynkiem Ordona 12F: 10m2 chodnika - 3 000 zł

Nowe nasadzenia:
- projekt nasadzeń – 2 000 zł
- nasadzenia krzewów (żywopłotu): 200 mb x 230 zł = 46 000 zł
- nasadzenia drzew (obwód pnia 16-18 cm): 1 080 zł x 10 szt. = 10 800 zł
- nasadzenia bylin – 6 000 zł
Jeśli nie będzie już miejsca na nasadzenie takiej ilości drzew lub będzie to możliwe w ramach regularnego budżetu, środki na drzewa należy wykorzystać na zwiększenie ilości krzewów i bylin. Razem nasadzenia – 64 800 złCałkowity koszt projektu: 81 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1 rok pielęgnacji krzewów i bylin (3 ar)- 1300zł/ar – 3 900 zł
1 rok pielęgnacji drzew (10 szt.) – 180 zł/szt. – 1800 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 0,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (2)

  • Marcin-Wola  11.02.2018 17:36
    Bardzo dobry pomysł! Popieram! Zieleń jest bardzo potrzebna w tym miejscu a realizacja tego projektu wpłynie na polepszenie jakości życia całej okolicy.
  • Emiliaordona  27.06.2018 13:50
    Głosuję na ten projekt! Jeśli będzie możliwość to proszę również o dosadzenie drzew, bylin i krzewów przed budynkiem przy ul. Ordona 5. Ochroni to przed pyłem gęsto unoszącym się pyłem przy każdej wyjeżdżającej ciężarówce z naprzeciwległej bramy wyjazdowej terenu PKP. Zmniejszy również hałas, który jest powszechnie znanym, dużym problemem, gdyż przed blokiem położona jest kostka brukowa, a jeżdżące ciągle po niej dostawcze samochody generują ogromny huk, łomot, zgrzyty i szum.

Zaloguj się, aby komentować.