2037 - Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomiańskiej

22.01.2018 23:17
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

381

Budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej - z włączeniem do odcinka zrealizowanego przez firmę Skanska w ramach budowy budynku mieszkalnego. Nawierzchnia bitumiczna.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

250 000,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Ruda, Marymont, Las Bielański


Lokalizacja projektu

ul. Rudzka

Istotne informacje o lokalizacji

Południowa strona ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2,5 m. po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Hłaski do ul. Łomiańskiej. Dalej ścieżka rowerowa częściowo jest, a częściowo będzie przedłużona do ul. Klaudyny przez firmę Skanska w ramach budowy dojazdów do dalszego etapu osiedla mieszkaniowego.

Przebieg ścieżki po południowej stronie ul. Gdańskiej od ul. Marka Hłaski, do ul. Łomiańskiej. Na skrzyżowaniu z ul. Hłaski zostaną wykonane przejazdy rowerowe przez 4 ramiona skrzyżowania.

Dodatkowo projekt obejmuje budowę wzdłuż ścieżki rowerowej chodnika o szerokości 2 m z płyt betonowych 50x50 oddzielony pasem zieleni o szer. 1,5 m lub w razie braku miejsca pasem z kostki kamiennej. W pasie zieleni zostaną posadzone krzewinki o wysokości 20 - 30 cm, zniechęcające do przekraczania przez pieszych.

Projekt jest komplementarny z odcinkami ścieżki rowerowej już wykonanymi lub planowanymi do wykonania:
- odcinek od Gdańskiej do Kolektorskiej przez park Stawy Kellera z Budżetu Partycypacyjnego 2016
- odcinek Łomiańska - stacja pomp - wykonany przez firmę Skanska w 2016 r.
- odcinek - stacja pomp - Klaudyny wraz z budową ronda - do wykonania przez firmę Skanska
- odcinek rondo - do włączenia w ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej - BP 2017.

Niestety plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej. Według tego planu ścieżka rowerowa jest planowana po zachodniej stronie ul. Hłaski. Niestety jest to bardzo kosztowne gdyż po tej stronie nie ma miejsca w pasie drogowym - trzeba by przesunąć jezdnię. Dlatego zdecydowano, że na odcinku za ul. Hłaski ruch rowerów będzie odbywał się jezdnią.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej, który powstanie w 2016 r. po realizacji ścieżki przez Stawy Kellera od ul. Słowiańskiej do ul. Gdańskiej, realizacji odcinka ścieżki w ul. Rudzkiej przez firmę Skanska z istniejącymi ścieżkami wzdłuż trasy AK. Projekt komplementarny z innym projektem składanym do BP 2017 - uzupełnienia brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy AK na odcinku ul. Mickiewicza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Proponowany kosztorys dla budowy chodnika:
Koszt chodnika: 200 m x 2 x 250,00 zł = 100 000,00 zł
Droga dla rowerów 200 m x 2,5 x 250 zł = 125 000 zł
Nasadzenia zieleni: 10 000,00 zł
Dokumentacja: 25 000,00 zł
Razem: 250 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt uzupełniania oznakowania, cyklicznego zamiatania, odśnieżania chodnika


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.