2033 - Ścieżka rowerowa przez Park Kaskada

22.01.2018 23:16 Niewybrany w głosowaniu
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Budowa ścieżki rowerowej po północnej stronie ciągu pieszego ul. Kolektorskiej na odcinku od kładki nad trasą Armii Krajowej do placu J.Kuronia (ul. Gdańskiej)

Oddane głosy

171

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

201 830,00 zł

Dzielnica

ŻoliborzLokalizacja projektu

Ciąg pieszy ul. Kolektorskiej na odcinku od trasy AK do pl. J.Kuronia

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2 m po północnej stronie ciągu pieszego ul. Kolektorskiej na odcinku od kładki nad trasą AK do pl. J. Kuronia (ul. Gdańskiej). Ścieżka rowerowa zostanie wybudowana w pasie chodnika, oddzielonego paskiem kostki innego koloru (pas chodnika pod ścieżką zostanie rozebrany, reszta pozostanie). W miejscach, gdzie pozwala na to dostępność terenu (brak drzew przy chodniku), ścieżka rowerowa zostanie oddzielona pasem zieleni szerokości 0,7 m od chodnika.
W miejscu, gdzie na chodniku są schody, wybudowana zostanie łagodna pochylnia o spadku nie przekraczającym 8%, obejmująca ścieżkę rowerową, a także chodnik (z uwagi na pieszych z wózkami). Odnośnie całkowitej likwidacji schodów i wykonania w zamian łagodnego pochylenia chodnika zadecyduje projektant.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ścieżka powstanie w korytarzu ważnym dla ruchu rowerowego - łączącym Żoliborz z Bielanami, w miejscu powszechnego ruchu rowerzystów, na przedłużeniu ścieżki rowerowej ul. Słowackiego. W korytarzu tym znajduje się ciąg pieszy z częścią sugerującą przeznaczenie dla rowerzystów (oddzielenie paskiem kostki innego koloru). Jednak tak nie jest (brak oznakowania). Ponadto w miejscu schodów na ciągu tym znajduje się bardzo stroma (i niebezpieczna) pochylnia, której pochylenie nie odpowiada jakimkolwiek wymaganiom.

Ponadto nawierzchnia z kostki betonowej jest niewygodna dla ruchu rowerowego i nie spełnia miejskich wymogów w tym zakresie.

Projekt stworzyłby wygodne i bezpieczny ciąg rowerowy łączący Żoliborz z Bielanami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie zieleńca pomiędzy ścieżką i chodnikiem - 5 900 zł brutto
przebudowa schodów i pochylni, wykonanie poręczy, – 20 000 brutto
wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 3500 zł brutto
trybik – 430 zł brutto
nadzór inwestorski – 5 000 zł brutto
koszt ścieżki rowerowej - 152 000 zł brutto
koszt dokumentacji 15 000 zł brutto

Razem =201 830zł brutto

Całkowity koszt projektu: 201 830,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zwiększone koszty cyklicznego sprzątania.
Koszty remontów oznakowania.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)


Zaloguj się, aby komentować.