1649 - Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja

22.01.2018 20:03
awatar Karolina Gajewska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

192

Posadzenie 3 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity - jako uzupełnienie szpaleru istniejących młodych nasadzeń drzew tego samego gatunku - wzdłuż budynku przy ul. Dygata 6. Przed wybudowaniem budynków rosły piękne wysokie drzewa, które naturalnie wyznaczały granicę osiedla i były ochroną przed hałasem oraz smogiem. Czas je przywrócić.

Kategoria projektu

  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

16 500,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 5 - Powązki


Lokalizacja projektu

Ulica Stanisława Dygata 6.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Stanisława Dygata 6 - działka ew. nr 21/5, obręb 7-03-02.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa będą dostępne dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Podczas budowy osiedla wiele drzew na skutek prowadzonych prac obumarło lub zostało wyciętych. Celem projektu jest ich przywrócenie i zazielenienie okolicy większymi drzewami, które byłyby naturalną ochroną przed hałasem oraz smogiem. Drzewa wkomponowałyby się w powstający park - Ptasi Zakątek i byłyby schronieniem dla ptaków. Posadzone drzewa zapewniłyby czystsze powietrze i sprawiłyby, że byłoby jeszcze ładniej i bardziej zielono.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

- tłumienie hałasu
- czystsze powietrze
- schronienie dla ptaków
- będzie ładniej i bardziej zielono
- drzewa wkomponują się w powstający park Ptasi Zakątek

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

posadzenie 3 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity, obwód pnia 30-35cm: 5500 zł x 3 = 16500 zł

Całkowity koszt projektu: 16 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 13.04.2018 13:29 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_4 - sprawdź zmiany
  • 13.04.2018 14:05 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_4 - sprawdź zmiany


Komentarze (1)

  • GregIrCitizen  23.01.2018 16:52
    To bardzo powszechna praktyka, że deweloperzy podczas prac konstrukcyjnych nie zabezpieczają drzew przed zniszczeniem. Gdyby były one zabezpieczone, istniałaby naturalna linia graniczna osiedla. W tej chwili jedynym rozwiązaniem jest ponowne nasadzenie drzew na tyłach osiedla.

Zaloguj się, aby komentować.