1631 - Zielona Skarpa

22.01.2018 19:46
awatar Daniel Echaust
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

365

Reprezentacyjna przestrzeń Skarpy Ujazdowskiej zasługuje na rewitalizację! Proces ten winien rozpocząć remont schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.
Wybierając ten projekt głosujesz drogi Mieszkańcu na nową i uporządkowaną zieleń oraz elementy małej architektury na terenie skarpy.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

254 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

Miejska działka na terenie Dzielnicy Śródmieście w obrębie nr 50612: o nr. ewid. 8

Istotne informacje o lokalizacji

Park Agrykola zgodnie z Zarządzeniem nr 1427/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 sierpnia 2017 r. powierzony został w zarządzenie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, dostępny 24/7/365 dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Pragniemy zaznaczyć w przestrzeni miasta, iż Zamek Ujazdowski, Skarpa Warszawska z Parkiem Agrykola oraz Kanał Piaseczyński stanowią element historycznego założenia urbanistycznego jakim jest Oś Stanisławowska. Wnioskujemy o wyeksponowanie Osi Stanisławowskiej w Parku Agrykola. Proces ten należy rozpocząć od remontu schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów
* ostateczny zakres realizacji i dobór gatunkowy może ulec zmianie po wykonaniu projektu.
Projekt BP obejmuje:
1. Opracowanie projektu remontu schodów wraz z projektem gospodarki istniejąca zielenią znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.
Park Agrykola wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie działania na jego terenie wymagają uzgodnienia i akceptacji z konserwatorem zabytków.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stan Skarpy Ujazdowskiej przy Pałacu Ujazdowskim wymaga interwencji (zdjęcia w załączniku 1). Chcielibyśmy, aby tak ważna dla Warszawy przestrzeń publiczna stała się jej wizytówką. Dlatego widzimy potrzebę uporządkowania stylistycznie terenu na Skarpie

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu schodów wraz z inwentaryzacją i projektem gospodarki istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów wraz z nadzorem autorskim 4 000,00 zł.
2. Realizacja remontu schodów wraz z gospodarką istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów 210 000 zł.
3. Koszty graficznego oznakowania zadań wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego - 4 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji projektu w kolejnych latach:
Roczny koszt utrzymania około 2 000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.