1871 - Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole - szkolenia dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych

22.01.2018 22:11 Niewybrany w głosowaniu
awatar Ewa Gajewska
autor projektu
Izabella Adamczewska
współautor
Patryk Król
współautor

Tematyka szkoleń obejmuje informacje o cukrzycy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku z cukrzycą. Uwzględnia też psychologiczne i społeczne aspekty choroby przewlekłej. To cykl 4 spotkań edukacyjnych.
Szkolenia przeprowadzone będą przez specjalistów: lekarze diabetolodzy, edukatorzy w cukrzycy, psycholodzy.

Oddane głosy

360

Kategoria projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

18 700,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

SP 314, SP 342, SP 355, P 64, P 65, P 226, P 430

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Informacje o realizacji projektu będą umieszczane na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, Białołęckim Ośrodku Kultury oraz Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Pełny opis projektu

Szkolenie to jest skierowane do wychowawców przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych i świetlic szkolnych.

Podczas spotkań szkoleniowych przewidziane są przede wszystkim poniższe bloki tematyczne:
1) informacje ogólne o cukrzycy - podstawowa wiedza o cukrzycy typu 1
2) jak powinna wyglądać codzienna opieka nad dzieckiem
3) rozpoznawanie objawów niebezpiecznych wahań (hipoglikemia i hiperglikemia)
4) sposób udzielania pierwszej pomocy

Dodatkowo w trakcie szkolenia zostanie omówiony psychologiczny aspekt choroby na zachowanie dziecka.

W trakcie szkolenia przewidziana jest symulowana akcja udzielania pomocy w przypadku hipoglikemi.

To cykl 4 spotkań, a każda część będzie trwała po 1,5 h. Grupa max 30 osób.
W pierwszej edycji przewidujemy 7 placówek (po 4 przedszkola i 3 szkoły).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz częściej spotykamy się z dziećmi, które chorują na cukrzycę i to już od najmłodszych lat.
Dlatego tak ważna jest edukacja kadry przedszkolnej i szkolnej w placówkach, by to otoczenie mogło wspierać w leczeniu dziecka, co też będzie miało pozytywny wpływ na samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżetowanie projektu oparte jest na organizacji 28 teoretycznych spotkań ze specjalistami w 7 placówkach (po 4 przedszkola i 3 szkoły) po 4 spotkania 1,5 h.

Wynagrodzenie specjalistów: 28 spotkań 1,5h x 450 PLN = 12 600 PLN

Koszty promocji projektu:
Koszty projektu plakatu – 300 PLN
Koszt 100 sztuk plakatów – 200 PLN
Wynagrodzenie koordynatora projektu 4 x 100 PLN = 400 PLN

Kosztu przeprowadzenia zajęć w salach w kwocie 5 200,0 PLN, środki na pokrycie kosztu sprzątania, energii, wody.

Całkowity koszt projektu: 18 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.