Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki

1813
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Otwarty Jazdów
Współautorzy HeHelenka, Wojtek23
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
160 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • społeczeństwo obywatelskie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 694 głosów za tym projektem
Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki to połączenie idei istniejących projektów: “Banku Pomysłów” realizowanego w Domu Kultury Śródmieście oraz Budżetu Partycypacyjnego. Projekt zakłada stworzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady “Banku Pomysłów” - w formie szerokiego naboru oraz społecznego decydowania o ofercie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
20.03.2020 15:21

W ramach projektu, w drugiej połowie roku na Osiedlu Jazdów będą odbywały się wystawy, warsztaty i inne wydarzenia edukacyjne i społeczne oraz kulturalne.
Więcej informacji na stronie: https://dks.art.pl/pl/news/zrealizuj_swoj_projekt_w_otwartym_uniwersytecie_jazdow 

Projekt zrealizowany. Spotkanie ewaluacyjne odbędzie się 16 grudnia 2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Dom Kultury Śródmieście

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Osiedle Jazdów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Pomysły realizowane ze środków “Otwartego Uniwersytetu Jazdów” będą realizowane na Jazdowie, tzn. w przestrzeni: Osiedla Jazdów - w Domkach Fińskich i przestrzeniach między Domkami, Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, Parku Jazdów, Parku Ujazdowskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki to połączenie idei istniejących projektów: “Banku Pomysłów” realizowanego w Domu Kultury Śródmieście oraz Budżetu Partycypacyjnego. Projekt zakłada stworzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady “Banku Pomysłów” - w formie szerokiego naboru oraz społecznego decydowania o ofercie.
Opis projektu
“Otwarty Uniwersytet Jazdów – działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki”, to połączenie i wspólna realizacja przez DKŚ oraz organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne projektów społeczno-kulturalnych oraz kulturalnych zgłaszanych przez nie i wybieranych do realizacji przez mieszkańców w drodze dyskusji i głosowania. Projekt zakłada prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki w przestrzeni Jazdowa, realizowanych przy pomocy DKŚ w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie” - ogólnodostępnej przestrzeni, z której każdy może nieodpłatnie skorzystać i zorganizować własne wydarzenie. Zgłaszane projekty muszą być darmowe i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Działania podzielono na bloki tematyczne wraz z określeniem liczby projektów do zrealizowania w ciągu roku:

BLOK 1 - wystawy (15)
Wystawy uzupełniane o dodatkowe elementy edukacyjne (np. wykład lub spacer) poświęcone np. dziedzinie, warsztatowi wystawiającego się artysty.

BLOK 2 - warsztaty (15)
Poświęcone przede wszystkim kulturze i sztuce z naciskiem na naukę warsztatu lub rozbudzanie twórczego potencjału uczestników. W ramach jednego zgłoszonego pomysłu należy przeprowadzić co najmniej 2 warsztaty.

BLOK 3 - rezydencje artystyczne (10)
Przeznaczone przede wszystkim dla studentów i początkujących artystów, którzy poszukują środków na rozwój swojego warsztatu lub prowadzą projekty badawcze. Promowane projekty wchodzące w interakcję z przestrzenią Osiedla Jazdów, jego mieszkańcami oraz odwiedzającymi Osiedle mieszkańcami Śródmieścia. Rezydencje powinny zakończyć się prezentacją “dzieła” wynikającego z pracy artysty w przestrzeni Osiedla.

Konkursy realizowane będą w 3 turach:
I - do 28 lutego na projekty rozpoczynające się do 31 marca,
II) - do 30 kwietnia na projekty rozpoczynające się do 31 maja,
III) - do 31 lipca na projekty rozpoczynające się do 31 sierpnia;

Pula środków niewykorzystanych w danym bloku do dnia 31 lipca przechodzi do puli środków dostępnych dla innych bloków na który uruchomiony zostanie dodatkowy nabór.
Uzasadnienie realizacji projektu
Formuła “Banku Pomysłów” jest ciekawa i prosta w realizacji. Jasne zasady, społeczne decydowanie i szeroki wachlarz podmiotów, które dzięki projektowi mogą realizować swoje pomysły powodują, że jest to dobry pomysł zarówno na ożywienie tego fragmentu dzielnicy, przyciągnięcie do niego mieszkańców Śródmieścia, jak i aktywizację wielu środowisk - lokalnej społeczności, aktywistów i organizacji działających w sferze kultury.

Przez ostatnie lata nieprzerwanie zgłaszają się na Osiedle Jazdów osoby, organizacje i grupy nieformalne pragnące realizować swoje działania edukacyjne w postaci warsztatów, spotkań, czy wykładów. Budżet edukacyjny na Osiedlu byłby więc naturalną odpowiedzią na już istniejące zapotrzebowanie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
I) Co najmniej 97,5 tys. zł - pula środków na realizację projektów edukacyjnych i z zakresu edukacji kulturalnej
1) BLOK 1 - 15 x 1500 zł
2) BLOK 2 - 15 x 2000 zł
3) BLOK 3 - 10 X 4500 zł
II) Pozostałe 62,5 tys. zł - mogą być przeznaczone na koszty:
1) administracji, koordynacji i obsługi projektów (koordynacja, obsługa techniczno-księgowa, zezwolenia, prawa autorskie, sprzątanie terenu, ochrona wydarzeń, materiały techniczne i higieniczne, promocja itp.)
2) wynajem sceny, sprzętu, lokali itp.
Środki niewykorzystane w poz. II) zasilą pulę środków pozycji I.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
160 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

06.02.2018 11:23
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
21.03.2018 12:50
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
24.04.2018 09:38
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
24.04.2018 15:30
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
26.04.2018 08:11
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
26.04.2018 12:28
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
27.04.2018 14:52
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Dzień dobry,
  jestem mieszkanką Śródmieścia i zastanawia mnie, dlaczego należałoby regulamin ustalać z lokalną społecznością jazdowską? (projekt jest ogólnodzielnicowy)
  Skoro projekt jest ogólnodzielnicowy to, dlaczego w przypadku tego projektu proponuje się lokalną społeczność, w innych projektach lokalna społeczność nie uczestniczy. Projekty realizowane są w wyniku uzyskania odpowiedniej ilości głosów. Pomysł uzgadniania ostatecznego regulaminu z mieszkańcami Jazdowa wydaje się niecelny i niezgodny z zasadami ogólnodostępności. Jeżeli już tak miałoby być to, wszyscy projektodawcy powinni mieć możliwość dyskusji i równe szanse przy projektach ogólnodzielnicowy oraz przeprowadzać uzgadniania z lokalną społecznością.
  Partycypantka  22.03.2018 11:55
  • "dlaczego należałoby regulamin ustalać z lokalną społecznością jazdowską?" - ponieważ takie jest założenie tego projektu :)

   "Pomysł uzgadniania ostatecznego regulaminu z mieszkańcami Jazdowa" - nie tylko z mieszkańcami, a ogólnie ze społecznością jazdowską - otwartą, złożoną z mieszkańców, organizacji pozarządowych, miejskich ogrodników i pszczelarzy, akademików i studentów, artystów oraz pracowników firm, spółdzielni, ambasad i instytucji publicznych.

   "wydaje się niecelny i niezgodny z zasadami ogólnodostępności" - jest ogólnodostępny, ponieważ tworzymy budżet obywatelski, do którego każdy może zgłosić swój projekt

   W projekcie wpisane zostało, że:
   "Powstanie zespół ds. budżetu obywatelskiego (...) ostateczny regulamin zostanie wypracowany we współpracy z mieszkańcami Śródmieścia i społecznością jazdowską."
   Chodzi o otwarty zespół, do którego każdy będzie mógł dołączyć i wypracować zasady budżetu - podobnie jak w procedurze dzielnicowego Budżetu Partycypacyjnego.
   AndrzejGorz  22.03.2018 13:12 Autor projektu
 • To, jako mieszkaniec śródmieścia wnoszę o uczestnictwo, co najmniej 100 osób nad ostatecznym regulaminem. Wtedy można będzie powiedzieć, że nie ominęło to osób naprawdę żywo zainteresowanych. Ewentualnie może zrobić projekt lokalny?
  Partycypantka  22.03.2018 14:16
 • Kto projekt weryfikuje?
  Mam pytania do weryfikującego.
  Partycypantka  22.03.2018 14:59
  • Dom Kultury Śródmieście
   AndrzejGorz  23.03.2018 11:40 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany