2007 - Spotkajmy się wśród zieleni na Magiera

22.01.2018 23:06
awatar Anna Andrysiak-Szymańska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

276

Zaaranżowanie zielenią, ożywienie zaniedbanego podwórka na Starych Bielanach i przestrzeni między sąsiadującymi budynkami. Stworzenie przyjaznego zielonego miejsca odpoczynku, spotkań sąsiadów i ludzi starszych, dla których wędrówka do parku jest już zbyt trudna. Zapobieganie osamotnieniu i wyizolowaniu, budowanie więzi międzyludzkich w przyjaznym otoczeniu kojącej zieleni. Poprawienie estetyki miejsca i jakości powietrza.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

74 804,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Słodowiec


Lokalizacja projektu

ul. Magiera / ul. Broniewskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek pomiędzy budynkami nr 21 i 23 przy ul. Magiera, oraz przestrzeń między budynkami przy ul. Magiera 21 -19 a budynkami przy ul. Broniewskiego ( jedna z bardziej ruchliwych ulic Bielan) na tej wysokości.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren nieogrodzony ogólnodostępny o każdej porze.

Pełny opis projektu

Podstawą do opracowania projektu jest pomysł promujący odbudowę i powstawanie nowych więzi międzysąsiedzkich, zwalczanie osamotnienia i wyizolowania poprzez stworzenie miejsca zachęcającego do wspólnego spędzanie czasu, oraz walka o poprawę jakości powietrza środowisku miejskim.
Najważniejszymi założeniami projektu jest integracja społeczna, polegająca na łamaniu barier wiekowych, kulturowych oraz społecznym. Stworzenie strefy wypoczynku i relaksu pośród zieleni dla osób w każdej grupie wiekowej, a w szczególności dla osób starszych, których dużo mieszka w tej okolicy a nie mając już sił by pójść do parku i nie posiadając w pobliżu swojego domu miejsca relaksu i spotkań - są osamotnieni. Idea miejsca, gdzie każdy znajdzie dla siebie swoją strefę wypoczynku na łonie natury. Projekt zakłada posadzenie na obecnie istniejących trawnikach kompozycji krzewów, traw ozdobnych i drzew, które zmieniłyby charakter tego miejsca z zaniedbanego i ogołoconego przez wycinki rosnących tu wcześniej drzew, na miejsce zadbane estetyczne i przyjazne dla mieszkańców. W założeniach projektu jest posadzenie na podwórku pomiędzy budynkami przy ul. Magiera 21 i 23 ( ok. 750 m2 obecnie zaniedbanego terenu) 6 szt. wiśni piłkowanych „Kanzan” oraz 3 szt. śliw wiśniowych „Pisardii” ( zamiennie klonów polnych”Elsrijk”), 120 szt. krzewów ( tawuła brzozolistna i tawuła brzozolistna „Tor Gold”) , 50 szt. traw ozdobnych ( miskant chiński „Silver Feather”, rozpelnica oścista) i 40 szt. róż okrywowych, oraz zamontowanie 6 szt. ławek z oparciem. Natomiast na zaniedbanych obecnie i pustych trawnikach pomiędzy blokami przy ul. Magiera 21-19 a budynkami przy ul. Broniewskiego na tej wysokości ( w sumie ok. 1400 m2 obecnie zaniedbanego terenu), w celu przeciwdziałaniu smogowi oraz dla poprawy estetyki tego miejsca utworzenie rabaty z krzewów w ilości 230 szt. ( dereń świdawa „Magic Flame”, dereń rozłogowy „Flaviramea”, tawuła brzozolistna i tawuła brzozolistna „Tor Gold”) i 60 szt. traw ozdobnych ( miskant chiński „Silver Feather”).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt powstaje w oparciu o poparcie oraz potrzebę ze strony mieszkańców obszaru, którego dotyczy, potwierdzonych podpisami pod projektem. Projekt wzbudził wśród mieszkańców ogromny entuzjazm, ponieważ miejsce to jest od wielu lat bardzo zaniedbane i zamieszkałe w dużej mierze przez osoby starsze, osamotnione, które w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania nie mają przyjaznego, estetycznego miejsca relaksu, odpoczynku i spotkań. Jednocześnie miejsce to znajduje się w dużej bliskości w stosunku do ul. Broniewskiego, która jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic Bielan, a pojazdy poruszające się po niej emitują dużą ilość szkodliwych dla zdrowia pyłów.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Zdjęcie darni i nadwyżek ziemi, zebranie zanieczyszczeń z powierzchni, wywóz - 10 832,40 zł
- Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim - 1 274,40 zł
- Dowóz ziemi wraz z zakupem, rozścielenie ziemi - 11 947,50 zł
- Zakup i rozłożenie geowłókniny - 3 042,34 zł
- Sadzenie i zakup krzewów i bylin liściastych form naturalnych - 27 000,00 zł
- Sadzenie i zakup drzew - 8 100,00 zł
- Mulczowanie powierzchni pod nasadzeniami korą drzew iglastych - 5 607,36 zł
- Projekt - 7 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 74 804,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji roślin 2000,00 zł x 8 miesięcy = 20 000,00 zł
Ewentualne odświeżanie kory wykańczającej i cieniującej rabaty 8 000,00 zł
Konserwacja ławek 6 szt x 100,00 zł = 600,00 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 28 600,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Nemo1979  13.07.2018 15:35
    Kolejne pieniądze wyrzucone w błoto. Dwa lata temu była rekultywacja terenów przed blokami na Broniewskiego. Całe nasadzenia uschły (nikt tego nie podlał ani razu), zostały rozjechane przez samochody dostawcze, karetki, straż itp., które nie maja dojazdu do bloków przy Broniewskiego. To co zostało z krzewów zostało skoszone przez kosiarzy przy pierwszym koszeniu trawy. Nic nie zostało, "0", ani jednego Berberysa. W tym roku zaś remont magistrali osiedlowej. Wszystko dookoła zniszczone. A teraz będzie rekultywacja z budżetu partycypacyjnego. Brawo!!! Bajzel pod oknami przez trzy lata. Do tego ławeczki dla miejscowej "elyty" bo nie dla seniorów, ci to mają generalnie gdzieś. Dziękujemy bardzo za taki projekt. Gwarantuję, że wspólnoty mieszkaniowe z Broniewskiego nie wyrażą na to zgody. Nikt nie chce pod oknami słuchać nocnych zabaw pijanego towarzystwa. Kilka lat temu właśnie z tego powodu zlikwidowano ławki na tym osiedlu.

Zaloguj się, aby komentować.