2187 - Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków

22.01.2018 23:57
awatar Jan Dowigałło
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

381

Celem projektu jest niskobudżetowe zagospodarowanie czerwonych wysp ograniczających nielegalne parkowanie w okolicy skrzyżowania Poznańskiej z Żurawią, tak aby spełniały nowe funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. Chcemy zachęcić mieszkańców Śródmieścia do spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. Ich obecność w naturalny sposób uspokoi ruch samochodowy oraz wpłynie na dochody okolicznych sklepów, zakładów rzemieślniczych i restauracji.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

33 100,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

Wprowadzenie zmian na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Żurawią (jak na załączonym zdjęciu)
Istotne informacje o lokalizacji

brak

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny - brak jakichkolwiek ograniczeń

Pełny opis projektu

Cel
Celem projektu jest niskobudżetowe zagospodarowanie czerwonych wysp ograniczających nielegalne parkowanie w okolicy skrzyżowania ulicy Poznańskiej z Żurawią, tak aby spełniały nowe funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. Chcemy stworzyć miejsca zielone, gdzie każdy będzie mógł odpocząć i spędzić wolny czas - w drodze na zakupy, do pracy, według własnych potrzeb. Chcemy zachęcić mieszkańców Śródmieścia do spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. Ich obecność w naturalny sposób uspokoi ruch samochodowy oraz wpłynie pozytywnie na dochody okolicznych sklepów, zakładów rzemieślniczych i restauracji. Zależy nam na zwiększeniu ogólnodostępności Poznańskiej, tak by stała się ulicą dla wszystkich mieszkańców, a nie jedynie klientów okolicznych restauracji.

Problem
Obecnie wyspy stanowią jedynie barierę blokującą nielegalne parkowanie. Ponadto w miejscach, gdzie wyspy nie są ograniczone słupkami samochody parkowane są mimo wszystko. W rezultacie marnowana jest cenna przestrzeń miejska. Ich nieestetyczny wygląd wpływa także negatywnie na jakość przestrzeni miejskiej.

Rozwiązanie
Proponujemy stworzyć niskobudżetową instalację, która będzie stanowić barierę dla nielegalnego parkowania, ale jednocześnie będzie spełniała funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną. Przy projektowaniu instalacji należy zachować dobrą widoczność dla pieszych i kierowców. Dlatego jako miejsce realizacji projektu wybrano wyspę, która znajduje się za przejściem dla pieszych na jednokierunkowej ulicy Poznańskiej. Propozycja rozwiązania:
-stworzenie dodatkowych miejsc siedzących, w tym ławek podpórek lub ławek solarnych z możliwością ładowania telefonów
-wprowadzenie elementów zielonych poprawiających estetykę przestrzeni miejskiej (drzewa, krzewy, trawa zamiast materiałów sztucznych)
-zamontowanie stołów np. do gier planszowych
-stojaki rowerowe.
Przykładowa realizacja została załączona do opisu projektu (rys. realizacja). Instalacja na wyspie o powierzchni 18m2 (4.5m x 4m)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zgodnie z danymi Zarządu Zieleni Miejskiej w stolicy Polski na tysiąc mieszkańców przypada tylko 2,5 ławki, co jest jednym z najniższych wyników wśród polskich miast. Co więcej, według badań Gazety Wyborczej aż 58% respondentów zgodziłaby się na zapłacenie dodatkowego miejskiego podatku na zamontowanie dodatkowych miejsc siedzących. Jest to szczególnie istotna kwestia z punktu widzenia osób starszych, dla których ławki są niezbędnym elementem umożliwiającym swobodne przemieszczania się w mieście. W Śródmieściu brakuje miejsc zielonych. Ponadto dzielnica ta jest szczególnie narażona na gentryfikację, a podtrzymanie więzi pomiędzy lokalną społecznością jest niezwykle ważne w procesie budowania miejsc przyjemnych do życia.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowana wartość projektu
Konstrukcja do siedzenia
Konstrukcja pomostowa (ruchoma) pomiędzy chodnikiem a wyspą
Krzewy
Kwietniki
Stół do gier/szachów
Stojak na rowery
Projekt
Suma : 33 100 PLN

Całkowity koszt projektu: 33 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Projekt nie będzie generował znaczących kosztów eksploatacji. W budżecie zostały uwzględnione koszty pielęgnacji roślinności zgodnie z listą kosztów na stronie Urzędu Miasta Warszawa.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.