2279 - Modernizacja ulicy na Nowodworach - ul. Ruciańska

Niewybrany w głosowaniu
awatar Ewa Król
autor projektu
Patryk Król
współautor

Utwardzenie istniejącej drogi kruszywem na całej długości 400 m i całej szerokości 5 m, powierzchnia drogi ok. 2000 m2. Istniejąca nawierzchnia gliniano-ziemna wymaga równania raz na kwartał, co nie przynosi długotrwałych efektów, a koszt przekracza utwardzenie wspomnianym kruszywem.

Oddane głosy

17

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

240 000,00 zł

Dzielnica

Białołęka



Lokalizacja projektu

Ulica Ruciańska na całej długości

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Ruciańska na całej długości od ulicy Stasinek do końca jej długości.



Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ulica ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców, także niepełnosprawnych

Pełny opis projektu

Wykonanie nawierzchni z kruszywa: warstwa odsaczająca gr. 10 cm, warstwa z kruszywa bet. gr. 20 cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm na długości 400m i szerokości 5 m .

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Utwardzenie drogi kruszywem zniwelowałoby zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po drodze, głownie osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Ponadto po obfitych opadach deszczu droga staje się praktycznie nieprzejezdna, głownie ze względu na tworzące się głębokie koleiny, w których zalega duża ilość wody deszczowej. Nie sposób również przejść "suchą nogą" by dotrzeć do najbliższego przystanku autobusowego, przez co mieszkańcy narażeni są na choroby i kontuzje. Także osoby niepełnosprawne mają problem z poruszeniem się tą drogą, ponieważ przejazd na wózku staje się niemożliwy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

dł. ulicy - 400 m
szer. ulicy - 5 m
=2000 m2 x 120 zł/m2 kruszywo = 240 000 zł cena zawiera transport i montaż
koszt wybrania i wywiezienia glino-ziemi

Całkowity koszt projektu: 240 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt uzupełnienia ubytków w nawierzchni/rok


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Modyfikacje

  • 17.04.2018 09:00 - Wydział Infrastruktury_Białołęka_4 - sprawdź zmiany
  • 30.05.2018 11:18 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.