2303 - Modernizacja parkingu publicznego Poligonowa róg Motorowej

Sylwia Popławska-Gugała
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

198

Przedmiotem wniosku jest utwardzenie i zabezpieczenie przed powtórną erozją np. warstwą żwiru/grysu działki, która jest od kilkunastu lat użytkowana do parkowania. Wykonanie inwestycji, poza umożliwieniem bezpiecznego parkowania przyczyni się do istotnej poprawy estetyki części dzielnicy.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

92 800,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Przyczółek Grochowski


Lokalizacja projektu

Ulica Motorowa róg Poligonowej

Istotne informacje o lokalizacji

Działka numer 4 Obręb 30526


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Parking jest ogólnodostępny dla mieszkańców okolicznych budynków, którzy nie posiadają miejsca postojowego w hali garażowej budynku, w którym zamieszkują, a także dla osób pracujących w okolicy i gości oraz klientów: sklepów spożywczych na Poligonowej 1, firmy transportowej i gabinetu kosmetycznego znajdujących się w budynku Poligonowa 10, oraz przedszkola, weterynarza, apteki, pizzerii, gabinetu urody, studia foto w budynku Poligonowa 1, wydawnictwa Bauer przy Motorowej1 oraz budynku Motorowa 2, który wcale nie posiada swojej hali garażowej.

Pełny opis projektu

Niezbędne będzie:
- wyrównanie/uzupełnienie nawierzchni działki w granicach parkowania samochodów (około 2000 m2)
-wykonanie ościeża z krawężników w celu przeciwdziałania wydostawania się żwiru/grysu poza obrys parkingu
-utwardzenie i zabezpieczenie przed powtórną erozją powierzchni działki np. warstwą żwiru/grysu - jest ważne, aby wybrać materiał jak najmniej pylący

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nawierzchnia parkingu jest w złym stanie. Niemożliwe jest parkowanie na całej powierzchni. Od zbudowania ul. Poligonowej i likwidacji parkingu, który funkcjonował w tym miejscu, powierzchni działki nie naprawiano. Ubytki nawierzchni są duże. Po opadach tworzą się kałuże, kierowcy boją się wjeżdżać w głęboką wodę. Były przypadki wyciągania samochodu holownikiem i kradzieże katalizatorów. W gruncie działki znajduje się infrastruktura podziemna, która uniemożliwia zabudowę (przyłącza Dalkia, rury wodne) więc wykorzystanie jej do celów innych niż parkingowe jest mało prawdopodobne. W wyniku roznoszenia wody przez samochody po powierzchni działki powstaje także głębokie błoto. Samochody wyjeżdżające z parkingu zanieczyszczają wyjazd i nawierzchnię ul. Poligonowej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- nawierzchnia parkingu z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm - 2000 m kw X 31 zł =62 000 zł
- ułożenie krawężnika na ławie betonowej - 240 m X 70 zł = 16 800 zł
- korytowanie terenu oraz profilowanie i zagęszczenie 2000 m kw X 7 zł = 14 000zł

Całkowity koszt projektu: 92 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Energia elektryczna dla zasilenia reaktywowanych latarń - ok. 900 pln na rok x 6 = 5400 pln na rok
Konserwacja ok. 1200 pln/rok
odśnieżanie przez służby miejskie-?


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 600,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.