2307 - Aqua placyk w obrębie placu zabaw Plastusiowo przy ul. Kochanowskiego 22

Niewybrany w głosowaniu
awatar Andrzej Michałowski
autor projektu

Budowa aqua placyku w obrębie placu zabaw Plastusiowo przy ul. Kochanowskiego 22. Placyk zasilany będzie wodą jako mała, płaska fontanna, z natryskiwaczami, pracująca w upalne dni na placu zabaw przy Kochanowskiego 22.

Oddane głosy

228

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

700 000,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Piaski


Lokalizacja projektu

ul. Kochanowskiego 22

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw "Plastusiowo", 7-06-02 Dz 4 Kw 192688

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny dla mieszkańców.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę aqua placyku w obrębie placu zabaw Plastusiowo przy ul. Kochanowskiego 22. Placyk zasilany będzie wodą jako mała, płaska fontanna, z natryskiwaczami, pracująca w upalne dni na placu zabaw przy Kochanowskiego 22. Projekt zakłada: wybudowanie płaskiej powierzchni zbierającej wodę, wykonanie przyłącza wody do systemu tryskaczy wody, wykonanie barierek zabezpieczających wysepkę, wykonanie mostków prowadzących do wysepki wodnej, wykonanie instalacji zraszających z tryskaczami, wykonanie robót budowlanych niecki wraz z komorą technologiczną, bezpieczną nawierzchnią antypoślizgową, wykonanie instalacji filtracyjnej wody w obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Element dekoracyjny na placu zabaw z możliwością schłodzenia w upalne dni.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych posadowienia, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, nadzór autorski -50 000,00 zł
- Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne - 80 000,00 zł
- Część budowlana z pom. geodezyjnym, tj. niecka żelbetowa wraz z komorą technologiczną, bezpieczna nawierzchnia antypoślizgowa, rynna przelewowa, dysza denna, urządzenia tryskające, koszty uzdatniania - 480 000,00 zł
- Koszt eksploatacji w roku wykonania (zasilanie, utrzymanie) -15 000,00 zł
- Zabezpieczenie na okres zimowy - 15 000,00 zł
- Wykonanie elementów małej architektury (mostków) na specjalny projekt - 60 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 700 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty ponosi Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.