2323 - Modernizacja chodnika na ul. Bronisława Czecha

Niewybrany w głosowaniu
awatar autor_5a684807695f2
autor projektu

Projekt określa remont chodnika o długości 490m i szerokości 1,50m . Modernizacja polega na wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych oraz ułożeniu nowej nawierzchni chodnika i wjazdów z uwzględnieniem podwyższenia poziomu chodnika.

Oddane głosy

174

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

188 750,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bronisława Czecha od ulicy Kościuszkowców do ulicy Potockich

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik tylko po jednej stronie ulicy po stronie nieparzystejZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik stanowi główną i jedyną po tej stronie ulicy drogę komunikacyjną dla pieszych. Chodnik zapewnia dostęp do posesji prywatnych, firm oraz do przystanków komunikacji miejskiej. Jest ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do sklepu spożywczego i do przychodni zdrowia.

Pełny opis projektu

Projekt ma za zadanie przywrócenie powierzchni chodnika do należytego stanu technicznego zgodnie z warunkami bezpieczeństwa tak, aby nie zagrażał zdrowiu użytkujących go pieszych oraz tworzył bezpieczny ciąg komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Przystępując do projektu trzeba rozebrać szczątki istniejącego chodnik, podnieść i wyrównać poziom gruntu. Przygotować powierzchnię poprzez podbudowę i utwardzenie, a następnie wykonać powierzchnię z płyt chodnikowych z uwzględnieniem krawężników po obu stronach.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zasadniczym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia wszystkich mieszkańców. Chodnik został wybudowany ok 50 lat temu. Na skutek wieloletniego użytkowania uległ uszkodzeniu. Beneficjentem projektu będzie każdy przechodzień. Obecnie chodnik na odcinku od nr 53 do nr 87 jest bardzo nierówny i zapadnięty, posiada liczne ubytki w płytkach. Nie spełnia żadnych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jego szerokość to zaledwie 1.10cm, w niektórych miejscach jest pozarastany i ma szerokość ok 60cm. Stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- rozbiórka i wykonanie nowej nawierzchni chodnika: 490 x 1,5 = 735 m2 x250 zł = 183 750 zł
- opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu: 5 000 zł
Suma: 188 750 zł

Całkowity koszt projektu: 188 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.