2382 - "Ciszej proszę!" - zielona kurtyna

Niewybrany w głosowaniu
awatar Maria Kamińska
autor projektu

Wykonanie nowych nasadzeń roślin (drzew, krzewów, bylin) oraz rewitalizacja istniejącego układu roślinnego w strefie oddzielającej teren osiedla "Panieńska" od strefy niekorzystnego dla mieszkańców oddziaływania ulicy Wybrzeże Helskie. Wprowadzenie roślin tworzących naturalną, zieloną barierę izolacyjną przed hałasem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z wykorzystaniem gatunków fitoremediacyjnych - oczyszczających powietrze.

Oddane głosy

298

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

250 000,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

Osiedle Panieńska - obszar od Wybrzeża Helskiego: fragment terenu zieleni między ulicą Blaszaną i ul. ks. I. Kłopotowskiego a ciagiem komunikacyjnym wzdłuż Wybrzeża Helskiego i blokami Olszowa 8, 12 i 14, Blaszana 1 i 2.

Istotne informacje o lokalizacji

nr obrębu 4-15-04, nr działek: 12/2, 12/5, 106 (fragmenty)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz licznych w tej części miasta turystów

Pełny opis projektu

Zwiększenie ruchu komunikacyjnego wzdłuż Wisły, huraganowe w ostatnich latach wiatry, które powaliły dużą część drzew tworzących naturalną barierę - wszystko to spowodowało ogromny wzrost oddziaływania akustycznego ulicy na osiedle. Niezbędne jest odbudowanie naturalnego ciągu zieleni izolacyjnej oraz jej wzmocnienie tak, by maksymalnie ograniczyć niekorzystny wpływ arterii komunikacyjnej, a co za tym idzie poprawić jakość życia mieszkańców osiedla Panieńska. Projekt ma obejmować dosadzenie drzew, krzewów oraz innych roślin tak, by oddzielić bezpośredni hałas uliczny. Projekt zakłada stworzenie zielonego parawanu, który jednocześnie uwzględni atrakcyjny widok na lewy brzeg Wisły, pozwoli na wydzielenie stref wypoczynku i relaksu dla osób starszych, da możliwość wytchnienia osobom zwiedzającym Warszawę ciągami nadwiślańskimi oraz podniesie walory estetyczne mocno zdegradowanego terenu centralnego miejsca po praskiej stronie m.st.Warszawy. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń z wykorzystaniem gatunków roślin posiadających właściwości fitoremediacyjne, czyli mających wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych - antysmogowych, Rewitalizacja obszaru projektu obejmie również uporządkowanie istniejących nasadzeń (zdewastowanych żywopłotów) oraz uporządkowanie istniejących nawierzchni poprzez odblokowanie utwardzonych kostką Bauma obszarów i odbudowę powierzchni biologicznie czynnej, będącej naturalnym rezerwuarem wód opadowych.
Projekt ma na celu również wprowadzenie aktualnych standardów dla terenów zieleni osiedlowej i zwiększenie jej różnorodności, atrakcyjności oraz estetyki Dzielnicy Praga-Północ m.st.Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu zmniejszenie odczuwania na terenie dużego osiedla mieszkaniowego hałasu ulicznego oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych. Ulica Wybrzeże Helskie jest obciążona ogromnym ruchem samochodowym, który zwiększy się znacznie poprzez zabudowę "Portu Praskiego".
Osiedle jest położone w niecce, więc zanieczyszczenia naturalnie przenikają. Powstało ponad 50 lat temu i wtedy było oddzielone od ulicy dobtze zaprojektowaną strefą izolacyjną złożoną z drzew wysokich (topól), drzew niższych i krzewów. Niestety topole osiągnęły wiek dojrzały, a huraganowe wiatry od strony Powiśla uszczupliły naturalną barierę, którą tworzyły. Niezbędne jest jej odtworzenie i stworzenie nowej strefy izolacyjnej od Wybrzeża Helskiego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Obszar ok. 4000 m2:
1. Prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności - 15 000 zł.
2. Demontaż nawierzchni z kostki brukowej - ok. 3000m2 x 50,00 = 15 000 zł.
3. Roboty ziemne, w tym wymiana gleby - ok. 4000m2 x 25,00 = 91 500 zł.
4. Ułożenie nowej nawierzchni - ok. 2000m2 = 12 000 zł.
5.Nasadzenie roślin - ok. 2000m2 = 30 000 zł.
6. Odbudowa trawników - ok. 2000m2 x 22 zł = 44 000 zł.
7. Ustawienie nowych ławek (6 szt.) – 12 000 zł.
8. Ustawienie stolików do szachów (2 szt.) – 7 000 zł.
9. Ustawienie koszy na śmieci (3 szt.) – 1 500 zł.
10. Ustawienie psiej stacji (1 szt.) – 1.000 zł.
11. Montaż tabliczki informacyjnej (1 szt.) – 1 000 zł.
12. Projekt budowlano-wykonawczy: 20 000 zł.Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

prace porządkowe i pielęgnacja zieleni


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (3)

 • Syrena100  04.03.2018 19:13
  Bardzo ważny projekt i przynoszący profity w przyszłości.
  Tylko może na razie bez stolików do gry?
 • KarolinaGW  18.06.2018 14:42
  Trzymam kciuki aby doszło do realizacji!
 • autor_5a68b5c74d2be  13.07.2018 18:26 Autor projektu
  Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy oddane na projekt,,Ciszej proszę". Do sukcesu zabrakło bardzo mało. Projekt jest bardzo ważny dla osiedla Panieńska i wierzę, że jeszcze do niego wrócimy. Gratuluję wszystkim wygranym projektom i ich autorom. Do następnej edycji :)

Zaloguj się, aby komentować.