Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w Parku Szczęśliwickim

2392
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ochota
Szczęśliwice
Autor pomysłu autor_5a69a744863cc
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 761 głosów za tym projektem
Projekt polega na odnowieniu (renowacji) trawników w parku - na łącznej powierzchni 5 arów oraz na zmianie zasad koszenia parkowych trawników w obrębie skarp - tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i dawały schronienie bytującym w trawie zwierzętom. Tym samym zostanie zwiększona różnorodność i estetyka zieleni parkowej.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.03.2020 13:22

Podpisano umowę z Wykonawcą. Zrealizowano prace.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Szczęśliwice
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki - powierzchnie trawiaste parku w obrębie skarp parkowych
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na odnowieniu (renowacji) trawników w parku - na łącznej powierzchni 5 arów oraz na zmianie zasad koszenia parkowych trawników w obrębie skarp - tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i dawały schronienie bytującym w trawie zwierzętom. Tym samym zostanie zwiększona różnorodność i estetyka zieleni parkowej.
Opis projektu
Projekt zakłada dwa działania , Pierwsze - odtwarzanie parkowego trawnika - w miejscach gdzie będzie on narażony na ponowne zniszczenie - na łącznej powierzchni 5 arów. Nastąpi to poprzez wzruszenie gleby i wysiew mieszanki traw, właściwej dla parków - w ilości zapewniającej odtworzenie trawnika . Czynność te wykona specjalistyczna firma ogrodnicza - w miejscach wskazanych przez administratora parku, które nie będą narażone na ich powtórne zadeptanie. Drugim działaniem będzie przesunięcie terminu pierwszego koszenia powierzchni trawiastej parku w obrębie skarp parkowych na połowę lipca 2019r. - co pozwoli na uzyskanie w sezonie wegetacyjnym zbliżonej do naturalnej powierzchni łąkowej z licznymi, stokrotkami , chabrami i makami. Zieleń tego typu da również ukrycie drobnym ssakom żyjącym w parku i zapewni korzystne warunki dla bytowania owadów zapylających. W niektórych miejscach takie powierzchnie trawiaste stworzą dobre warunki do biernego wypoczynku mieszkańców. Koszenie trawników w porze letniej - po 15 lipca będzie realizowane z dotychczasową częstotliwością - co zapobiegnie uschnięciu ukształtowanie naturalnie łąki.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy system koszenia parkowych trawników - często 4 x krotnie w roku, poczynając już od maja jest niezmiernie uciążliwy dla środowiska i wypoczywających w parku w okresie wiosennym ludzi. Takie działanie emituje hałas i spaliny ze sprzętu używanego do koszenia i wywozu biomasy, uniemożliwia zakwit wielu roślin kwiatowych, rosnących na trawnikach, płoszy i niszczy parkową faunę - w krytycznym dla niej czasie rozrodu (np. jeże). Natomiast drugie zadanie projektu - odtworzenie trawników w miejscach gdzie zostały one bezpowrotnie zniszczone, a rokują, że nie nastąpi ich ponowne wydeptanie - zwiększy potencjał parkowej zieleni i także zwiększy walory przyrodnicze parku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 m2 - odtworzenie trawnika - 15 zł brutto
5 arów = 500m2 x 15 zł/m2 - 7500 zł brutto
koszty koszenia trawników po 15 lipca - pokrywane są ze środków własnych administratora parku na utrzymanie zieleni, wydawanych corocznie z ogólnego budżetu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt 2 - krotnego koszenia 1 ha trawnika - 1400 zł
to koszt roczny późniejszej konserwacji odtworzonych 5 arów trawników - dwukrotne koszenie po 15 lipca - 70 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
70,00 zł

Modyfikacje

25.01.2018 11:31
Koordynator w dzielnicy Ochota
12.04.2018 13:22
Koordynator w dzielnicy Ochota
12.04.2018 13:31
Koordynator w dzielnicy Ochota
13.04.2018 09:51
Koordynator w dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany