2395 - Zieleń na Walerego Sławka 3/5

awatar autor_588856ba1d104
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

503

Zagospodarowanie zieleni na trawniku przylegającym do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5 od strony ul. Walerego Sławka oraz zagospodarowanie zieleni na terenie podwórza pomiędzy wskazaną wyżej nieruchomością a nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, znajdujących się przy ul. Marcina Szancera.

Kategoria projektu

  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

57 138,00 zł

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny, Ursus Południowy


Lokalizacja projektu

Ul. Walerego Sławka 3/5 i ul. Szancera.

Istotne informacje o lokalizacji

Trawnik przy budynku wielorodzinnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5 od strony ulicy Walerego Sławka oraz podwórze za tym budynkiem. Teren inwestycji wskazany na mapie (załączniku do niniejszego formularza).

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren inwestycji będzie ogólnodostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zagospodarowany teren od strony ul. Walerego Sławka wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki i komfort mieszkania w Dzielnicy Ursus. Zniknie wyraźny kontrast pomiędzy zadbanym parkiem Achera, który jest po drugiej stronie ulicy, a terenem trawnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5. Z tego terenu będą korzystać wszyscy mieszkańcy oraz przechodnie udający się do sklepu "Warus" lub parku.
Zagospodarowany teren podwórza stworzy możliwość dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Z tego terenu również mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy.

Pełny opis projektu

Prace do wykonania na terenie pasa zieleni przylegającego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5 od strony ul. W. Sławka:
1. Nasadzenie żywopłotu w odległości ok. 0,5 m od chodnika,
2. Modernizacja istniejącego trawnika poprzez: wyrównanie terenu, uzupełnienie ubytków trawy, dokonanie nasadzeń kwitnących krzewów oraz krzewów płożących,
3. Ustawienie na zagospodarowanym trawniku 4 tabliczek z napisem "posprzątaj po swoim psie" lub innych o równoważnym znaczeniu.
Prace do wykonania na terenie pasa zieleni znajdującego się na terenie podwórza pomiędzy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5 a chodnikiem przylegającym do budynków Wspólnot Mieszkaniowych ulicy Szancera:
1. Modernizacja istniejącego trawnika poprzez wyrównanie i uzupełnienie trawy,
2. W miejscach braku trawy dokonanie nasadzeń krzewów płożących, które są właściwe dla miejsc zacienionych i rodzaju gleby na tym terenie,
3. Dokonanie nasadzeń kwitnących krzewów przy już istniejących roślinach tego typu i w pozostałych miejscach,
4. Ustawienie tabliczek z napisem "posprzątaj po swoim psie" lub innych o równoważnym znaczeniu,
5. Zagospodarowanie zielenią dwóch przyogródków przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5 - przy pierwszej klatce od strony sklepu "Warus" (t.j. renowacja istniejącego żywopłotu lub jego usunięcie i nasadzenie nowego, wyrównanie trawnika i uzupełnienie trawy, nasadzenia krzewów płożących lub iglaków.
6. Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki i kosze na śmiecii).
Od strony szczytu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5:
1. Uzupełnienie krzewów płożących,
2. Postawienie płotu metalowego o wysokości co najmniej 50 cm wzdłuż chodnika.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren inwestycji aktualnie jest miejscem zaniedbanym z zielenią zdewastowaną. Brak żywopłotu od strony ulicy W. Sławka powoduje nawiewanie różnego rodzaju śmieci na trawnik bezpośrednio przed budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parku im. Achera i znacznie odbiega wyglądem od tego parku. Realizacja inwestycji poprawi komfort życia mieszkańców okolicznych budynków, ale też wszystkich mieszkańców Dzielnicy. Tabliczki informacyjne mają zmobilizować właścicieli czworonogów by usuwali pozostałości po swoich milusińskich.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI 7 000,00 zł
2. tabliczki "posprzątaj po swoim psie"- 7 szt 560,00 zł
3. kosze na śmieci - 8 szt 4 000,00 zł
4. dowóz świeżej ziemi - 2 t 1 200,00 zł
5. renowacja trawników - 50m2 650,00 zł
6. nasadzenia krzewów: Pęcherznica 'luteus'- 50 szt 800,00 zł
7. nasadzenia krzewów: Pęcherznica 'diablo'- 40 szt. 640,00 zł
8. żywopłot: irga błyszcząca - przyogródki - 400 szt 5 600,00 zł
9. nasadzenia - hortensje bukietowe - 15 szt 450,00 zł
10. nasadzenia - hosty (różne odmiany) - 65 szt 975,00 zł
11. nasadzenia pod drzewami: pasychandra - 150 szt 1 800,00 zł
12. nasadzenia - bluszcz - 300 szt 2 100,00 zł
13. nasadzenia - trawy ozdobne (turzyce, miskanty, trzcinnik) - 50 szt 1 250,00 zł
14. mulczowanie korą - przyogródki powierzchnia 120 + i 200 m2 320 m2 3 200,00 zł
15. wygrodzenia tymczasowe - 110 mb 16 913,00 zł
(2 przyogródki, po 20 mb, teren trójkątny po nasadzeniu pasychandry) - 90 mb
16. koszty robocizny 10 000,00 zł
Razem: 57.138,00 zł

Całkowity koszt projektu: 57 138,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Opróżnianie koszy (średnio kwota 4 zł brutto za 1 szt), należy przyjąć iż będą opróżniane 3x w tyg., co daje 12x w ciągu miesiąca tj. 4x8sztx12 opróżnień w miesiącu x 12 miesięcy w roku – koszt to 4608 zł brutto. Należy również uwzględnić koszty pielęgnacji zieleni ok. 5000 zł. Razem: 9.608 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 608,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.