Drzewa przy górce na Ogińskiego

12
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Rembielinska
Współautorzy Geronimo
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Polanka między boiskiem szkoły podstawowej nr. 298, ulicą Kurpiowską i ulicą Ogińskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb nr. 4-08-12, działka 66/3 oraz 66/5 - własność m. st. Warszawy. Zgodnie z uchwałą nr. LXII/1897/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno przedmiotowa jednostka terenowa 4.12ZPp określona została jako teren zieleni publicznej urządzonej - Park. Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 90%
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Stan powietrza w Warszawie jest coraz gorszy, wskazują na to kolejne publikowane dane i raporty. Dlatego tak ważne jest sadzenie drzew, które mają zbawienny wpływ na jakość powietrza. Rocznie, jedno drzewo może pochłonąć nawet do 45 kg substancji toksycznych!

Polanka przy Ogińskiego powinna pozostać wraz z górką do zimowych zabaw dla dzieci przestrzenią z niezagospodarowaną zielenią. Jednakże postępujące dogęszczanie zabudowy Bródna szczególnie w perspektywie gentryfikacji okolicy powodowanej budową metra zagraża tej przestrzeni. Nawet określenie jej w planie zagospodarowania jako przestrzeni "parkowej zieleni publicznej urządzonej" może nie ochronić jej dostatecznie przed zakusami developerów.

Dlatego proponujemy nasadzenie drzew w linii ulicy Ogińskiego i Kurpiowskiej tak, by tworzyły barierę dla hałasu i zanieczyszczeń oraz utrudniały zabudowę tej przestrzeni. Mamy nadzieję, że drzewa te pozostaną na tym terenie na długie lata.

Drzewa powinny być posadzone w takich miejscach by nie utrudniały dzieciom korzystania w okresie zimowym z istniejącej tam górki saneczkowej.

Przy opracowaniu szczegółów nasadzeń proponujemy posiłkowanie się publikacją warszawskich dendrologów, opublikowaną w raporcie Fundacji alter eko "Zielony Raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakości nasadzeń zastępczych w Warszawie" ze szczególnym wskazaniem na umieszczone tam rekomendacje "standardów nasadzeń zastępczych wykonywanych na terenie m.st. Warszawy"

Drzewa zostaną oznaczone tabliczkami z nazwą gatunku oraz datą posadzenia.

Po przeprowadzonej ankiecie wśród mieszkańców oraz po ustaleniach z Wydziałem Infrastruktury wybrane zostały następujące gatunki drzew:

1. Platan klonolistny - 3-5 szt.
2. Kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ - 3-5 szt.
3. Tulipanowiec - 1-2 szt.
4. Dąb czerwony - 1 szt.
5. Dąb bezszypułkowy - 1 szt
6. Jarząb pospolity (Jarzębina) - 1 szt. (w razie możliwości)
7. Wiąz górski - 1 szt. (w razie możliwości)

Ostateczna ilość i gatunki drzew zostanie określona w chwili realizacji, zgodnie z dostępnymi w ramach projektu środkami.

Projekt jest projektem tożsamym do projektu z edycji 2019, który to został zweryfikowany negatywnie, gdyż urząd bez uzasadnienia odrzucił go ze względu na "teren przewidziany na nasadzenia zastępcze". Nie udzielono wyjaśnień na jakiej podstawie tego rodzaju przeznaczenie terenu uniemożliwia realizację innych nasadzeń choć pomimo to zaproponowano inne nasadzenia (nie zastępcze) w formie nieakceptowalnego (niekorespondującego z charakterem tego miejsca) szpaleru 8 wiśni w miejsce zaproponowanych uprzednio przez Wydział Infrastruktury, ciekawych drzew. Na terenie przewidzianym projektem obecnie rośnie już wieloletni dąb szypułkowy, klon pospolity i robinia biała oraz inne ciekawe drzewa, a w najbliższej okolicy znajdziemy również jesion wyniosły.
Problem podejmujemy ponownie.

Projekt prowadzi:
www.facebook.com/rembielinska
Uzasadnienie realizacji projektu
Polanka "przy górce" na Ogińskiego jest niezwykle ważnym miejscem dla mieszkańców i jako obszar niezagospodarowanej przestrzeni zielonej doskonale spełnia swoją rolę.

Określenie jej w planie zagospodarowania jako obszaru "zieleni publicznej urządzonej - parku" chroni ją przed postępującą i nieuniknioną zabudową przestrzeni miejskiej. Jednakże powszechnie wiadomym jest, że plany zagospodarowania nie stanowią bariery dla developerów dlatego też nowymi drzewami chcemy choć trochę utrudnić proces zabudowy jej terenu.

Drzewa te dadzą cień i schronienie dla ptaków, zapewniając większy komfort klimatyczny. Co więcej, ograniczą hałas i oczyszczą powietrze co bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
15000.00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Z uwagi na ograniczony obszar możliwy do wykorzystania pod nasadzenia drzew oraz według zapisów planu miejscowego nie dopuszcza się dokonania nowych nasadzeń na wskazanym terenie, a dodatkowo zwiększenie liczby drzew spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa na tym terenie.

Modyfikacje

20.05.2019 12:42
Autor projektu
20.05.2019 12:56
Autor projektu
20.05.2019 12:56
Autor projektu
05.06.2019 15:19
Autor projektu
05.06.2019 15:23
Autor projektu
07.06.2019 15:38
Autor projektu
07.06.2019 15:39
Autor projektu
07.06.2019 15:39
Autor projektu
07.06.2019 15:39
Autor projektu
07.06.2019 15:40
Autor projektu
10.06.2019 10:34
Autor projektu
07.08.2019 12:35
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Komentarz został usunięty przez autora

    XYZABC  24.05.2019 05:11
  • Jeszcze dzisiaj istnieje możliwość wskazania nowej lokalizacji drzew oraz gatunków. Drzewa zostaną posadzone jesienią 2019 r. przez Zarząd Zieleni. Są dwie zalety tego rozwiązania. Drzewa zostaną już posadzone bez głosowania. Pieniądze zostaną w puli budżetu obywatelskiego.
    XYZABC  24.05.2019 05:14
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany