600+ stypendium dla dzieci z edukacji domowej czyli spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą. Od 7do 19 roku ŻYCIA.

20
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Krzysztof Olędzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
943 200 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica

Dane projektu

Opis projektu
Projekt skierowany do uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki lub obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza szkołą.
Kryteria na podstawie których ma być przyzwane stypendium 600+: miejsce zamieszkania na Ursynowie, edukacja pozaszkolna i płacenie pit na Ursynowie za rok 2019.
Rodzice /opiekunowie prawni, którzy spełnią kryteria mogą składać wniosek, takiej formie jak przy wnioskach 500+.
Kto miałby przyznawać stypendia? Specjalna komisja czy wyznaczeni pracownicy Urzędu?
Według uznania stypendia mógłby przyznawać urząd, albo jakaś fundacja.
Stypendium 600+ ma być wypłacane co miesiąc przez cały rok.
Projekt nie przewiduje ograniczeń w zakresie wydatkowania środków, jak i ich rozliczania - te same zasady, co przy 300+, 500+.


Uzasadnienie realizacji projektu
Dostęp do prawdziwej edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zgodnie z założeniem projektu, każdy zainteresowany uczeń korzystający z edukacji pozaszkolnej ma otrzymać stypendium 600+, zatem nie może mu zostać przyznana mniejsza kwota niż 600 zł.
1) koszt projektu to 950.000 zł
2) wysokość stypendium 600 zł
3) płatność miesięczna przez cały rok, tj. 12 miesięcy.
Biorąc powyższe składowe wynika, że z projektu będzie mogło skorzystać maksymalnie
131 uczniów.

950.000 zł : 600 zł : 12 miesięcy = 131 uczniów
131 uczniów X 600 zł X 12 miesięcy = 943.200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
943 200,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Brak jest podstaw prawnych by móc zrealizować projekt. W rozdziale 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 j.t z późn. zm.) ustawodawca zawarł katalog oraz kryteria stypendiów, które są wypłacane dla uczniów, jednakże ww. projekt nie spełnia tych przesłanek. Ponadto zgodnie z art. 90t ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wsparcia uczniów, jednak z zastrzeżeniem, że pomoc udzielana jest bez względu na m. in. miejsce zamieszkania co uniemożliwia realizację ww. projektu, gdyż jest on ograniczony do mieszkańców dzielnicy Ursynów.
Ponadto Projektodawca:
1) Wskazał 3 kryteria na podstawie których mają być przyznawane środki w ramach projektu:
* miejsce zamieszkania na Ursynowie,
* edukacja pozaszkolna,
* płacenie pit na Ursynowie za rok 2019.
Nie uszczegółowił, czy rodzice/opiekunowi prawni mają spełniać jednocześnie wszystkie 3 kryteria czy wystarczy, że spełnią jeden z nich? W odpowiedzi napytanie czy jest ograniczona liczba beneficjentów projektów odpowiedział, że nie jest. Cyt.: „nie jest ograniczona, ale jeśli część dzieci zrezygnuje z nauki w szkole to miasto zaoszczędzi ogromne kwoty i będzie miało na wypłatę stypendiów.”
2) Zgodnie z założeniem projektu, każdy zainteresowany uczeń korzystający z edukacji pozaszkolnej ma otrzymać stypendium 600+, zatem nie może mu zostać przyznana mniejsza kwota niż 600 zł.
Projektodawca założył, że:
1) koszt projektu to 950.000 zł
2) wysokość stypendium 600 zł
3) płatność miesięczna przez cały rok, tj. 12 miesięcy.
Biorąc powyższe składowe wynika, że z projektu będzie mogło skorzystać maksymalnie 131 uczniów.

950.000 zł : 600 zł : 12 miesięcy = 131 uczniów
131 uczniów X 600 zł X 12 miesięcy = 943.200 zł
Projektodawca nie udzielił odpowiedzi na pytanie, co w sytuacji, gdy zgłosi się więcej chętnych niż 131 uczniów.

3) Na pytanie kto miałby przyznawać stypendia 600+, specjalna komisja czy wyznaczeni pracownicy Urzędu, odpowiedział, że wedle uznania może być Urząd, ale może lepiej jakaś fundacja. Nie wskazał kto powinien zasiadać w komisji i z ilu członków powinna się ona składać. Nie wskazał także, kto i na jakiej podstawie miałby wybrać członków komisji bądź fundację.
4) Nie wskazał w jakich terminach rodzice/opiekunowie prawni mogliby składać wnioski o stypendium 600+ - raz w czy w systemie ciągłym, jeśli spełnialiby kryteria.
5) Nie udzielił odpowiedzi, co w przypadku gdyby stypendium 600+ wypłacane było w systemie ciągłym:
a) to czy stypendium 600+ byłoby wypłacane z wyrównaniem od stycznia 2020 r.
b) czy np. od następnego miesiąca od daty złożenia wniosku?
6) Nie odniósł się także do pytania czy i w jaki sposób byłaby prowadzona promocja projektu.

Modyfikacje

03.07.2019 13:19
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • O kolejny durny projekt pana Oledzkiego !
  Ciekawe jak pan chce podzielić te 900 tys na tych co korzystaja z edukacji prywatnej ???
  AniaMaja  30.05.2019 15:47
 • Dodatkowa edukacja dzieci to wybór rodziców, więc stać ich na finansowanie.
  Nie dla finansowania tego pomysłu z pieniędzy budżetu obywatelskiego.
  Społeczeństwo już finansuje różne 500+.
  esympatyczna@gmail.com  05.07.2019 08:39
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany