Audyt Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i pasa drogowego

1161
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Łukasz Patryk Bielecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
strona internetowa miasta

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt polega na sporządzeniu:

1. Audytu Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych pod kątem inwestycji:
- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do szerokości i liczby pasów ruchu.

2. Audytu wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne:
- zadanie polega na pozyskaniu informacji z Zarządu Dróg Miejskich i dzielnic w zakresie zarządzanych ulic i umów na zajęcie pasa drogowego i zweryfikowaniu ich z listą działek ewidencyjnych z oznaczeniem "dr" (drogowe), własnością i pozyskiwaniu opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
Na zdjęciach dołączonych do projektu wskazano przykłady, jak zagospodarowany jest pas drogowy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Problemy miasta wynikają ze źle zarządzanym od lat 90-tych szeroko pojętym pasem drogowym. Budy biednych kupców, które zasłaniały widoczność zostały zlikwidowane. Tymczasem nikomu nie przeszkadzają niektóre pawilony, chociaż powodują znaczne ograniczenia widoczności i zwężenie chodnika. Stąd wypadki.

Osobną kwestią jest brak kontroli co dzieje się w pasie dróg. Mamy nowe budynki, dziwne dzierżawy, a także próby zasiedzenia dróg gminnych poprzez zagrodzenie. W wielu przypadkach zostały posprzedawane chodniki.


Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wyłonienia firmy zewnętrznej zatrudniającej uprawnionych audytorów i przeprowadzenia audytu w podanym zakresie - 100000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Ocena audytu powinna przynieść wartość dodaną dla audytowanej jednostki i dla mieszkańców.

Modyfikacje

10.06.2019 16:05
Autor projektu
10.06.2019 16:08
Autor projektu
03.07.2019 13:09
Zespół Budżetu Partycypacyjnego w Centrum Komunikacji Społecznej
19.08.2019 13:31
Koordynator w Biurze Audytu Wewnętrznego
26.08.2019 10:49
Zespół Budżetu Partycypacyjnego w Centrum Komunikacji Społecznej
27.08.2019 14:51
Koordynator w Biurze Audytu Wewnętrznego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Odnośnie punktów 1 i 3, jest jeszcze problem przewymiarowywania skrzyżowań, by pogorszyć bezpieczeństwo i wymusić budowę sygnalizacji świetlnej "jako jedynego rozwiązania". (Należy pamiętać, że zgodnie z prawem budowa sygnalizacji powinna być rozwiązaniem stosowanym tylko w ostateczności.)
    Maciej S.  11.06.2019 06:52
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany