Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Dostosowanie infrastruktury drogowej do autobusów przegubowych - zwiększenie podaży autobusów miejskich, zwiększenie dostępności (nowe przystanki) i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej

543
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Łukasz Patryk Bielecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 500 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nocznickiego przy Lekkiej
Spalinowa, Turbinowa i Rozłucka (Międzyborską Cyraneczki)
pętla FORT WAWRZYSZEW o działkę skarbu państwa i dostosowanie do zawracania autobusów 12- Bogusławskiego
- dostosowanie ulicy Racławickiej pomiędzy Al. Niepodległości a Puławską i Puławska przy Racławickiej
zespół przystankowy KRÓLEWSKA
skrzyżowanie Juranda ze Spychowa z Juranda ze Spychowa, Mrówczej i Juhasów, Izbickiej i Zagórzańskiej, Odkrytej i Dzierzgońskiej, Prystora i Skoroszewskiej
Czereśniowa, Naukowa, Płużańskiej, Starowiejskiej, Mikołajskiej (od Płużańskiej do Starowiej)
pętla PKP Praga i skrzyżowanie Juranda ze Spychowa z Ostródzką
Alpejskiej albo Zorzy
rondo na Obrońców Tobruku
lewoskrętu Al. Krakowskiej/1 Sierpnia
Sprawna od Odkrtyej w kierunku Wisły, Kępa Tarchomińska, Bukowska i Przyrzecze

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt polega na:
- wybudowanie dwóch peronów na Nocznickiego dla tramwajów przy ulicy Lekkiej (w celu zwiększenia dostępności zbiorkomu przy nowych budynkach
- dostosowaniu ulicy Spalinowej, Turbinowej i Rozłuckiej do dwukierunkowego kursowania linii 158 w celu lepszej obsługi osiedla, w tym osiedla Majdańska (z opcją ewentualnego polepszenia dostępu do szpiatala grochowskiego poprzez skierowanie w kierunku WITOLINA lini 158 przez ulicami Turbinową Międzyborską Cyraneczki Grenadiwrów) plus instalacja wiaty na nowym przystanku SPALINOWA w kierunku centrum
- powiększenie pętli FORT WAWRZYSZEW o działkę skarbu państwa i dostosowanie do zawracania autobusów 12-metrowych
- dostosowanie ulicy Bogusławskiego do kursowania autobusów 12-metrowych plus budowa zespołu przystankowego w połowie przebiegu ulicy Bogusławskiego (dla linii 203)
- dostosowanie ulicy Racławickiej pomiędzy Al. Niepodległości a Puławską i budowa zespołów przystankowych na Racławickiej przy metrze, Kazimierzowskiej oraz przy Puławskiej oraz nowego zespołu przystankowego dla tramwajów na północ od Racławickiej w celu ułatwienia przesiadek (ta część projektu będzie możliwa do realizacji tylko w przypadku, gdy przejdzie inny projekt - budowy sygnalizacji w Al. Niepodległości przy Racławickiej wraz z lewoskrętem) dla 172 i 141 jako dowóz do metra
- uruchomienie zespołu KRÓLEWSKA dla 520
- korekta skrzyżowania Juranda ze Spychowa z Juranda ze Spychowa w celu możliwości kursowania autobusów przegubowych (N14)
- korekta skrzyżowania Mrówczej i Juhasów w celu obsługi autobusami 12-metrowymi
- korekta skrzyżowania Izbickiej i Zagórzańskiej w celu obsługi autobusami 12-metrowymi
- korekta skrzyżowania Odkrytej i Dzierzgońskiej w celu obsługi autobusami 18-metrowymi
- korekta skrzyżowania Prystora i Skoroszewskiej w celu obsługi autobusami 18-metrowymi do pętli Skorosze
- dostosowanie ulic Czereśniowej, Naukowej do jednokierunkowego kursowania, ulic Płużańskiej, Starowiejskiej, Mikołajskiej (od Płużańskiej do Starowiej) w celu obsługi autobusami 12-metrowymi (228) i 4 nowych zespołów przystankowych
- opcjonalnie powiększenie zawrotki pętli PKP Praga i korekta skrzyżowania Juranda ze Spychowa z Ostródzką w celu obsługi autobusami 12-metrowymi (204)
- dostosowanie ulicy Alpejskiej albo Zorzy wraz z budową zawrotki dla autobusów 12-metrowych, w celu poprawy obsługi szpitala (może to być skierowanie 147 od PKP Międzylesie przez Pożaryskiego i Kajki do szpitala kardiologicznego, które ze względu na rondo na Trakcie Lubelskim obsługiwane jest taborem 12-metrowym)
- korekta ronda na Obrońców Tobruku w celu obsługi 197 i 397 autobusami 18-metrowymi
- opcjonalnie (w przypadku dostosowania Włodarzewskiej) przebudowa lewoskrętu Al. Krakowskiej/1 Sierpnia w celu obsługi autobusami 18-metrowymi
- dostosowanie ulic Sprawnej od Odkrtyej w kierunku Wisły, Kępa Tarchomińska, Bukowskiej i Przyrzecze do obsługi taborem 12-metrowym i budowa 4 lub 5 nowych zespołów przystankowych
- budowa nowych przystanków na Malczewskiego przy Krasickiego (dla 222)
- wprowadzenie możliwości zabierania pasażerów w kursach zjazdowych z porannych godzin szczytu w autobusach zajezdni Kleszczowa od przystanku Pl. Zawiszy do Zajezdni Kleszczowej (w celu rozładowania tłoku miedzy 8:00 a 9:00 w dojazdach do biur w Alejach)
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w miejscach, gdzie występują ograniczenia możliwości kursowania większego, wygodnego taboru. Liczba pasażerów nieznacznie zwrosła, ale liczba mieszkańców ma większą dynamikę wzrostu. Oznacza to, że komunikacja miejska jest coraz mniej konkurencyjna, a jej dostępność nie idzie za urbanizację. W związku z tym zdiagnozowane zostały najważniejsze miejsca krytyczne w infrastrukturze twardej (poza zarządzaniem ruchem).

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt „Dostosowanie infrastruktury drogowej do autobusów przegubowych – zwiększenie podaży autobusów miejskich, zwiększenie dostępności (nowe przystanki) i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej” (nr 543) zgłoszony do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 - został poddany ocenie zgodnie z uchwałą nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
Złożony projekt po zmianach zawiera 4 niepowiązane ze sobą propozycje inwestycji:
1. Korekta skrzyżowania Odkrytej i Dzierzgońskiej w celu obsługi autobusami 18 metrowymi.
2. Korekta skrzyżowania Prystora i Skoroszewskiej w celu obsługi autobusami 18 metrowymi do pętli Skorosze.
3. Korekta ronda na Obrońców Tobruku oraz Księcia Janusza / Księcia Bolesława w celu obsługi linii 197 i 397 autobusami 18 metrowymi.
4. Budowa nowych przystanków na Malczewskiego przy Krasickiego (przystanek dla linii 222).

Analiza zaproponowanych zadań wykazała:

W przypadku zadań:
• Korekta skrzyżowania Odkrytej i Dzierzgońskiej w celu obsługi autobusami 18 metrowymi, Korekta skrzyżowania Prystora i Skoroszewskiej w celu obsługi autobusami 18 metrowymi do pętli Skorosze,
• Budowa nowych przystanków na Malczewskiego przy Krasickiego (przystanek dla linii 222)
nie ma możliwości realizacji projektów w trakcie jednego roku budżetowego. Zadania te wymagałyby przeprowadzenia od początku całego procesu inwestycyjnego (dokumentacja projektowa, uzgodnienia i opinie, realizacja).

W przypadku zadania pn. „Budowa nowych przystanków na Malczewskiego przy Krasickiego” jego realizacja możliwa byłaby do wykonania (biorąc pod uwagę aspekt czasowy) wyłącznie przy zastosowaniu odstępstw od standardów, o których mowa w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy numer 1682/2017 z 23-10-2017. To z kolei byłoby niezgodne z innym kryterium oceny projektów i co do zasady niepożądane z punktu widzenia oczekiwań organizatora transportu.

W przypadku zadań:
• Korekta skrzyżowania Prystora i Skoroszewskiej w celu obsługi autobusami 18 metrowymi do pętli Skorosze,
• Korekta ronda na Obrońców Tobruku oraz Księcia Janusza / Księcia Bolesława w celu obsługi linii 197 i 397 autobusami 18 metrowymi,
m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do wszystkich nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania.

Z tego powodu projekt ten nie może być realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w formie zaproponowanej przez Wnioskodawcę.

Modyfikacje

10.06.2019 15:23
Autor projektu
10.06.2019 16:04
Autor projektu
03.07.2019 13:25
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Fajna koncepcja, napracował się Pan nad zbieraniem tych wszystkich miejsc, ale 3,5 mln to chyba bardzo niedoszacowana wartość?
    djlamcha  17.06.2019 00:28
  • Jak najbardziej popieram!
    Mateusz Kaczmarczyk  18.06.2019 10:47
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany