Bilet komunikacji miejskiej za oddaną krew

302
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Miroslaw
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 300 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawskie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Wolska 137, Nowogrodzka 59, Sasnka 63/75
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Akcja dotyczy osób którzy dodali w Warszawskich centrach krwiodawstwa lub ich mobilnych punktach na terenie Warszawy i po zgłoszeniu się do punktu obsługi klienta ZTM w celu okazania udokumentowanego dawstwa i załadowania karty miejskiej.

Dane projektu

Opis projektu
Aktualne przepisy stanowią iż Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi Stopnia 1-go nie muszą kupować biletu na komunikację miejsko po oddaniu krwi odpowiednio 15 l przez kobiety i 18 l przez mężczyzn. Projekt zakłada zachęcenie ludzi do oddania krwi w zamian za każdą donację krwi otrzymanie darmowej lub znacznej zniżki na komunikację miejską na 3 mc. Uprawnienie byłoby niezależne od tego ile litrów kwi dawco już oddał, może to być nawet jego pierwsza donacja. W celu optymalizacji proponuję zmniejszeni opłaty do 50 zł za bilet kwartalny dla osób wraz z udokumentowaną donacją. Zakładam iż zainteresowanie projektem powinno osiągnąć ok 10 000 donacji.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu rozpowszechnienie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do oddawania krwi

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 300 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt: ,,Bilet komunikacji miejskiej za oddaną krew” (nr 302) - zgłoszony do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 - został poddany ocenie zgodnie z uchwałą nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
Projekt zakłada, że każda osoba, która odda krew otrzymałaby zniżkę w wysokości 230 zł na zakup biletu 90-dniowego imiennego uprawniającego do przejazdów środkami warszawskiego transportu zbiorowego, płacąc za bilet 50 zł.
Projekt jest de facto wnioskiem o zmianę przepisów prawa miejscowego stanowionego przez Radę m.st. Warszawy i dlatego nie może on zostać zrealizowany w trybie budżetu obywatelskiego.
Właściwość Rady m.st. Warszawy do ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym wynika wprost z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi „krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników”. Zgodnie z treścią ww. ustawy, krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy.
Doceniając poświęcenie osób oddających krew stworzony został system uprawnień jako wyraz wdzięczności, a nie konkretnej dopłaty finansowej, m.in.:
- posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok); podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi;
- zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew i zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy; podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy;
- ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa; podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi i zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi; podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

W mieście stołecznym Warszawie zgodnie z § 1 pkt 14 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są „honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: 18 litrów krwi pełnej – w przypadku mężczyzn i 15 litrów krwi pełnej – w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej, co ma uprzywilejować osoby, które systematycznie przez wiele lat oddają krew. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew.

Przedłożony projekt budżetu obywatelskiego zakłada uprzywilejowanie osób, które chociażby jednorazowo oddały krew. Za oddanie dowolnej ilości krwi każda osoba otrzymałaby ulgę w wysokości 230 zł w przypadku biletu 90-dniowego na przejazdy środkami zbiorowego transportu zbiorowego w mieście stołecznym Warszawie. W ten sposób osoba, która oddałaby krew miałaby prawo do zakupu biletu kwartalnego za 50 zł (cena biletu 90-dniowego normalnego wynosi 280 zł).

Pomimo szczytnego celu, jakim jest oddawanie krwi, to udzielanie gratyfikacji finansowej wydaje się kłócić w tym przypadku z ideą bezinteresowności oraz prowadzić do wypaczenia szczytnego celu i postawy honorowego oddawania krwi.

Dodatkowo, zaproponowany projekt budzi bardzo dużo wątpliwości z punktu widzenia „podatności” na nadużycia (ryzyko fałszerstw zaświadczeń).

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (14)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • honorowi dawcy krwi jeżdżą za darmo komunikacją miejską. Więc jaki jest sens?
  XYZABC  05.06.2019 21:22
  • Chodzi o to aby zachęcić tych, którzy może jeszcze nigdy nie oddali krwi i może w ten sposób mogli by "mentalnie przełamać" obawy. Szczegóły w opisie projektu. Dziękuję za komentarz i serdecznie pozdrawiam.
   Miroslaw  05.06.2019 23:49 Autor projektu
  • Nie jest prawdą, że HDK jeżdżą za darmo. Tylko "Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia". Pozostali za darmo mogą pojechać tylko do RCKiK by oddać krew. Ew. "na gapę".

   Sam jestem ZHDK III stopnia i za bilety płacę.

   Czy projekt będzie realizowany również na Wołoskiej? Tam ciągle rodziny poszukują dawców...
   dr Jakub Dzik  07.06.2019 18:30
  • Tak, wydaje projekt powinien objąć wszystkie Warszawskie Centra Krwiodawstwa. Zastanawiałem się też nad tymi mobilnymi ale to chyba byłoby zbyt skomplikowane logistycznie. Sama realizacja w szczegółach technicznych do dopracowania przy współpracy z urzędnikami Miasta i pracownikami CK.
   Pozdrawiam
   Miroslaw  08.06.2019 10:19 Autor projektu
 • Jeżeli jest taki cel, to jasne, zawsze popieram takie pomysły. Mój głos już Pan ma
  XYZABC  06.06.2019 11:17
 • Może źle liczę, ale koszt projektu wydaje się zawyżony:

  10 000 x 50 PLN << 2 300 000 PLN
  dr Jakub Dzik  07.06.2019 18:33
  • Bilet 90dniowy = koszt 280 zł
   Drobna dopłata aby skorzystały osoby faktycznie zainteresowane projektem = -50zł
   Zatem koszt jednego biletu 90 dni w projekcie to 230zł *10 000 = 2 300 000 zł
   Teraz zapewne jest klarowniej :)
   Serdecznie pozdrawiam
   Miroslaw  08.06.2019 10:22 Autor projektu
 • Bardzo dobry pomysł. Wręcz chce się rzec - dziękuję za ten projekt.
  djlamcha  17.06.2019 00:21
 • Trzeba popierać każdy pomysł do HDK. Czasem jest tak, że dzięki temu, że honorowo oddałem krew, żyję.
  Dr Palme  17.06.2019 01:35
  • 7 dni na udzielenie świadczenia w NFZ? ;)
   dr Jakub Dzik  17.06.2019 11:28
 • Ten projekt niestety pokazuje, że jego autor nie rozumie idei honorowego krwiodawstwa.

  Otóż ideą jest dzielenie się swoją krwią BEZINTERESOWNIE. A uzyskiwanie uprawnienia do trzymiesięcznego, bezpłatnego (ulgowego) korzystania z komunikacji miejskiej za każdą donację, można już nazwać pewną formą wynagrodzenia. Zatem pomysł de facto przeczy idei, którą chce promować.

  Uprawnienia, jakie obecnie uzyskuje krwiodawca po oddaniu 15/18 litrów krwi (lub odpowiadającym tej ilości składnikom krwi) są uhonorowaniem jego wieloletniego poświęcenia dla zdrowia i życia innych ludzi. Jako wieloletniemu krwiodawcy, który jest dumny z wielu odznaczeń, także tych nie należących się "z urzędu", jest mi bardzo przykro, że ktoś sprowadza szlachetną postawę osób dzielących się własną krwią do potrzeby "zarobienia" sobie co trzy miesiące na bilet komunikacji miejskiej.

  Oczywiście, każde działanie, które promuje ideę honorowego krwiodawstwa, należy uznać za słuszną i godną pochwały. Jednak aby to było postępowanie HONOROWE, nie może wynikać z prostej kalkulacji, chęci zysku, z chęci otrzymania biletu komunikacji miejskiej. Bo czy chcielibyśmy kiedyś usłyszeć, że ktoś odmówił podzielenia się swoją krwią z nami, czy naszymi bliskimi, bo w tym momencie mu się to po prostu nie opłaca?
  Doktor Wilczur  23.06.2019 20:43
  • Dzień doby,
   Bardzo dziękuję za pozostawiony komentarz i szczere i rzeczowe przemyślenia na temat projektu. Prawdą jest że oddawanie krwi w zamian za szczodre dofinansowanie do biletu może nie jest w pełni bezinteresowne ale nie wydaje mi się aby ujmowało cokolwiek poświęceniu jakim jest owa donacja. Projekt ma zachęcić do przełamania się młodych ludzi i "zobaczenia" czym jest owo oddawanie krwi, jak to wygląda, a tym samym zrozumienia dlaczego jest to tak ważne. Czasami jest tak że ludzie potrzebują dodatkowego bodźca do podjęcia działania.
   Także owa dodatkowa forma podziękowania Nas mieszańców Warszawy dla dawców regularnie lub mniej regularnie oddających krew wydaje się być także czymś cennym gdyż nigdy nie wiadomo komu owa krew będzie potrzebna.
   Jeszcze raz bardzo dziękuję za pozostawienie opinii, która przez to że jest nieco odmiennym spojrzeniem na to zagadnienie daje możliwość głębszego zastanowienia się nad projektem i wyrobieniu przez każdego z głosujących własnego zdania.
   Serdecznie pozdrawiam
   Miroslaw  24.06.2019 18:44 Autor projektu
  • Szanowny Panie Doktorze Wilczurze,
   z całym szacunkiem, ale w krwiodawstwie nie chodzi o abstrakcyjną i wyniosłą ideę, tylko o ratowanie zupełnie przyziemnego ludzkiego życia.

   Krwi brakuje - o czym jako krwiodawca powinien Pan doskonale wiedzieć. Uważam, że podnoszenie w tej sytuacji kwestii "honorności" donacji jest wyłącznie kwestią próżności. Kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, trzeba "honorność" schować do kieszeni. Jeśli ludzie nie chcą oddawać krwi "honorowo", bez namacalnych korzyści - to należy im te korzyści zaoferować. Osobiście ubolewam, że w Polsce brak instytucji dawcy "komercyjnego".

   Osobną kwestią jest, czy nie należałoby w tej sytuacji usunąć przymiotnik "honorowy", który wywołuje straszliwy ból pośladków - zwłaszcza u tej części społeczeństwa, która "niehonorowych" uprawnień nie posiada. Niestety taki nieszczęśliwy termin wprowadza Ustawa, która stanowi swego rodzaju kontrakt pomiędzy krwiodawcami a Rzeczpospolitą Polską. Krwiodawcy oddają krew, a RP przyznaje im za to dodatkowe uprawnienia. Kontrakt jak najbardziej w porządku, obie strony znają zasady i się na nie godzą (lub nie).
   Ponieważ zawarciem kontraktu zainteresowanych jest zbyt mało ludzi, Społeczeństwo (w osobie pomysłodawcy projektu) postanowiło podnieść "stawkę" otrzymywaną przez HDK. Co w tym złego (poza tym, że godzi w próżność posiadaczy tytułów "honorowych")?

   Odwracając kota ogonem - czy chciałby Pan usłyszeć, że Pan lub Pana bliski nie będzie mieć operacji ratującej życie, gdyż idea "honorności" zabrania zachęcać krwiodawców korzyściami materialnymi i teraz nie ma czego przetoczyć?
   dr Jakub Dzik  26.06.2019 12:41
 • Mam rozumieć, że wspieranie postaw proobywatelskich (a taką jest krwiodawstwo) nie należy do zadań miasta - w przeciwieństwie do np. organizowania posiadówek sąsiedzkich?

  Widzę kilka możliwości modyfikacji projektu:
  - rezygnacja z dopłaty 50 PLN,
  - zakup biletu dla krwiodawcy zamiast obniżenia ceny?
  dr Jakub Dzik  08.08.2019 22:40
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany