Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Kładka nad torami kolejowymi, która będzie łączyła Włochy z Ochotą

37
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Michał Hausman
Współautorzy SylwiaCiekanska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 500 000 zł
Kategoria
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kładka na torami PKP przy ulicy Instalatorów na wysokości ulicy Maszynowej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Kładka usytuowana pomiędzy Aleją Krakowską a Alejami Jerozolimskimi przy ulicy Instalatorów zapewni idealny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców dzielnicy Włochy i Ochota.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt dotyczy wybudowania kładki nad torami kolejowymi łączącej Ochotę (Szczęśliwice) i Włochy (Raków). Kładka będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców - dorosłych, dzieci, niepełnosprawnych i rowerzystów - wyposażona w windy oraz pochylnie. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich. Korzystanie z kładki będzie nieodpłatne, możliwe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Projektodawca dopuszcza opcję - rozwiązanie - w przypadku celowego ograniczenia kosztów utrzymania obiektu - wykorzystanie rozwiązania w postaci podjazdów w kształcie ślimaka zamiast wind - dla przykładu obiekt w którym zastosowano takie rozwiązanie - kładka ulica Wawelska Warszawa
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzielnicy Włochy na obszarze ponad 12 ha powstaje kompleks mieszkaniowy Nowy Raków, Apartamenty Nowy Raków, Osiedle Active City oraz Apartamenty Bakalarska. Projekt przewiduje około 30 pięciokondygnacyjnych budynków, oraz 5 budynków 9 kondygnacyjnych . Deweloperzy planują oddać do użytku ok. 5 000 mieszkań. Można założyć, że blisko 15 000 mieszkańców zamieszka na tym obszarze do końca 2021 roku - głównie młode małżeństwa z dziećmi . Kładka pomiędzy Aleją Krakowską a Alejami Jerozolimskimi na ulicy Instalatorów zapewni idealny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców obydwu dzielnic. Mieszkańcom Szczęśliwic zapewni szybkie dojście do przystanku autobusowego, natomiast mieszkańcom Rakowa i okolic dwukrotnie skróci odległość do pokonania aby dotrzeć do Parku Szczęśliwickiego .

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia nie jest możliwe zrealizowanie projektu w ciągu jednego roku– nawet gdyby była pozytywna decyzja odnośnie wykonania tego przedsięwzięcia, ze względu na konieczność opracowania projektu budowlanego, dokonania wszystkich stosownych uzgodnień, wypracowania porozumienia z PKP PLK S.A. w zakresie prawa do dysponowania nieruchomością kolejową na cele budowlane oraz samej realizacji prac wraz z odbiorami i oddaniem do użytkowania (wraz z połączeniem z lokalnymi ciągami pieszymi). Do tego dochodzi czas niezbędny na opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowania (i jego rozstrzygnięcie), doprowadzenie odpowiednich instalacji i przyłączy (np. energetycznych do oświetlenia).
W celu wybudowania kładki niezbędne jest wykorzystanie terenu rezerwy trasy NS (2KDGP w MPZP Szczęśliwic Południowych). Zgodnie zapisami tego planu nie dopuszcza się możliwości tymczasowego zagospodarowania tego terenu – więc stanowi to zasadniczą przeszkodę formalną dla tej inwestycji. Ew. zmiana planu to procedura długotrwała, w kontekście czasu przewidzianego na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego. Nie ma w tym przypadku również możliwości, aby wykorzystać do realizacji kładki (rozumianej jako element ciągu pieszo-rowerowego) procedury specustawy drogowej.
Realizacja takiego zamierzenia obecnie nie byłaby również fortunna, ze względu na planowane w najbliższym czasie rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad dalszymi etapami rozbudowy infrastruktury kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. Jednym z priorytetowych projektów – także z punktu widzenia potrzeb transportowych Warszawy – jest rozbudowa linii nr 8 do układu 4-torowego.
Wnioskodawcy przedstawiono stosowne stanowisko PKP PLK S.A. w tej sprawie. Zarządca infrastruktury kolejowej wskazał, iż realizacja ew. działań inwestycyjnych nie może kolidować z przyszłym zamierzeniem inwestycyjnym PKP PLK S.A., które zresztą jest bardzo pożądane z punktu widzenia potrzeb m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej. Nie ma obecnie możliwości, aby z pełną odpowiedzialnością móc opracować projektowo rozwiązania adekwatne do przyszłych uwarunkowań inwestycji PKP PLK S.A., tym bardziej, iż aby zmieścić układ 4-torowy (wraz z peronami) w obecnym pasie kolejowym niemal pewna będzie tu konieczność zastosowania murów oporowych. Z przyczyn oczywistych Miasto nie ma na obecnym etapie wiedzy na temat ich rozstawu, wysokości, ew. przerw między torami możliwych do wykorzystania na potrzeby zabudowy podpór.
Dodatkowo, Biuro Polityki Mobilności i Transportu na etapie składania wniosków do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wystąpiło o uwzględnienie w tym rejonie nowego przystanku kolejowego, który powinien zostać zrealizowany w czasie wspomnianej rozbudowy linii. Wówczas postulowana kładka będzie stanowiła ciąg transferowy do/z peronu i z tego powodu istnieje duże ryzyko, iż przygotowywany w tym momencie projekt mógłby okazać się nieadekwatny wobec rozwiązań docelowych. Należy za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której zrealizowaną w ramach BO infrastrukturę trzeba byłoby za kilka lat przebudowywać. Dodam również, iż lokalizacja tego przystanku została uzgodniona z PKP PLK S.A., ZTM, SKM oraz Kolejami Mazowieckimi – znajduje się on również na liście potencjalnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Master Planu dla Warszawskiego Węzła Kolejowego przedstawionego niedawno przez PKP PLK S.A.
Co do zaproponowanego kosztu – biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania rynkowe kwota na poziomie 3,5 mln zł również mogłaby okazać się niewystarczająca, choć w tym wypadku kryterium finansowe nie jest czynnikiem przesądzającym lub nie o możliwości realizacji projektu.

Modyfikacje

22.05.2019 10:55
Autor projektu
22.05.2019 10:56
Autor projektu
22.05.2019 11:08
Autor projektu
06.06.2019 22:44
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (13)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Fajny pomysł
  Rembielinska  22.05.2019 09:05
 • Jak obie dzielnice się dogadają i spółki kolejowe to będzie bajka.. czy trasa ma przebiegać przez to osiedle Włodarzewska 59f? Z tego co pamiętam jest ono ogrodzone, więc potrzebna byłaby jeszcze zgoda wspólnoty mieszkaniowej. Niestety z frekwencją przy głosowaniach projektów ogólnie jest bardzo słabo.
  ObywatelTomasz  22.05.2019 18:26
  • Komentarz został usunięty przez autora

   michalhausman  23.05.2019 10:55 Autor projektu
 • Świetny pomysł
  NotEvenOnce  22.05.2019 18:44
 • Niezbędny projekt!
  Natalia  23.05.2019 12:10
 • Zdecydowanie czekam na realizację, obecnie trzeba nadrabiać sporo drogi idąc spacerem
  wherepierregone  29.05.2019 20:20
 • Pomysł dobry, ale mam jedną wątpliwość. Jeśli dobrze rozumiem, można realizować projekty tylko na terenach, do których M. St. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania. Z tego co widzę, właścicielem torowiska jest Skarb Państwa. Czy to nie będzie problemem?

  Z tego co pamiętam, problem z kładką dotyczył również kwestii własności gruntów. Czy mógłby Pan przedstawić, jak dokładnie wygląda ta sytuacja obecnie, ew. jakie rozwiązanie Pan proponuje?
  dr Jakub Dzik  02.06.2019 00:56
  • Komentarz został usunięty przez autora

   michalhausman  03.06.2019 15:09 Autor projektu
  • Czytałem o tym w odpowiedzi na inny komentarz. Ale skoro nie załączył Pan do projektu skanów żadnego dokumentu - rozumiem, że jest to tylko ustna deklaracja?
   dr Jakub Dzik  04.06.2019 01:22
 • Rewelacja! Bardzo kibicuję temu projektowi!
  Anna Olej-Kobus  13.06.2019 17:40
 • jednak pomimo to, że burmistrz się dogadał, to projekt - ze względu na prawo własności - chyba na pewno nie może być realizowany na drodze bp?
  ale jest szansa, że może na poziomie międzydzielnicowym w ramach np. budżetu Wydz. Infrastruktury, Arch i Bud lub Fund Europ?
  Syrena100  03.07.2019 11:06
  • według obowiązujących przepisów Budżetu Obywatelskiego - "dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach" - w przypadku potrzeby dołączenia takiej zgody do wniosku, posiadam już odpowiedni dokument wydany oficjalnie przez PKP
   michalhausman  03.07.2019 11:16 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany