"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich”

944
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu ***_***_***
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
117 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 888 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.04.2020 11:07
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" proponujemy utworzyć na działce miejskiej dostępnej dopiero od tego roku w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego - bezpośrednio przy ul. Mango.

Proponowany projekt na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich znajdować się będzie pomiędzy historycznymi osiami widokowymi prowadzącymi z rezydencji wilanowskiej do Pałacu Ursynowskiego (Oś Królewska) oraz do zespołu pałacowo-parkowego w Gucin-Gaju i kościoła św. Katarzyny (Oś Potoku Służewieckiego, dzisiejsza ul. Arbuzowa).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac Miejski-Plac Zabaw (łącznie 2700 m2) zlokalizowany będzie w południowej części dużej działki miejskiej (nr 65/3 w obrębie 1-10-14 o pow. ok, 8000 m2), która znajduje się pomiędzy Potokiem Służewieckim (ul. Arbuzową) a ul. Mango.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Na terenie dużego osiedla domów Wilanowa Zachodniego pomiędzy Al. Rzeczypospolitej, ul. Arbuzową a Skarpą Ursynowską brak inwestycji miejskich. Na obszarze ponad 40 ha nie ma żadnego publicznego miejsca spotkań mieszkańców, placu zabaw, boiska, miejsca rekreacji. Mieszkańcy się nie poddają i co roku organizują osiedlowe pikniki, to duże i udane imprezy na ponad 200 osób. Brakuje tutaj jednak zorganizowanej wspólnej przestrzeni miejskiej.


Celem projektu jest stworzenie nowatorskiego i oryginalnego Miejsca Przyjaznego Mieszkańcom Wilanowa – dla dzieci i dorosłych – mieszkańców i gości, a także rowerzystów i właścicieli psów. Na łącznej przestrzeni 2700 m2 przewidujemy stworzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców, ale w powiązaniu z roślinnością i elementami z drewna i kamieni, z przestrzenią zróżnicowaną na obszary z trawą, żwirem, piaskiem, kamieniami otaczakami rzecznymi, z elementami drewnianymi (jak drewniana palisada) i ławkami, z miejscami dobrze nasłonecznionymi i osłoniętymi drzewami/krzewami (z możliwie zachowaną obecnym zadrzewieniem działki) i lekką konstrukcją z metalu oraz z drewna z wieloletnim pnączem.

Mamy aspiracje, aby „Miejsce Przyjazne” odwiedzali także inni mieszkańcy Wilanowa, dlatego przy wejściu będą się znajdować stojaki na rowery.
Na tablicy przy wejściu będzie ilustrowana informacja o znajdującym się tutaj „Kluczu Dóbr Wilanowskich” (zespole rezydencji pałacowych i folwarków budowanych wokół Pałacu w Wilanowie ) ORAZ drewniana makieta-mapa z osiami widokowymi pomiędzy pałacem rezydencji wilanowskiej, nieodległym, a dziś nieistniejącym, zespołem pałacowo-parkowym w Gucinie-Gaju (okolice dzisiejszej ul Arbuzowej i kościoła św. Katarzyny), pałacu Roskosz na pobliskiej skarpie na Ursynowie (rektorat SGGW), nieodległym folwarku w Wolicy, Bażantarni, czyli rezydencji w Natolinie itd. (schemat w załączniku nr 2).

Plac Zabaw tworzyłyby drewniane i metalowe konstrukcje dla dzieci, ale co niecodzienne, zbudowane na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich”, zaś osie widokowe będą zaznaczone brukowanymi, drewnianymi bądź żwirowymi liniami i niską roślinnością (koncepcja w załączniku nr 3).

Roślinność sadzona kępami/w skupiskach, nawiązująca do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich” ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku – kilka drzew/krzewów iglastych oraz liściastych kwitnących i ozdobnych poprzez swój pokrój (lilaki, jarząby, derenie syberyjskie o intensywnie czerwonych gałęziach zimą itp.). Niedaleko centralnego miejsca będzie „Zielona Altana” – duża ażurowa drewniana pergola z przeplecionymi metalowymi prętami gęsto porośnięta pnączem. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy zielonej części centralnej o konstrukcje skrzydeł "pałacu"- drewniane pionowe słupy, na szczycie krzyżakowo rozpięte stalowymi cięgnami (minimum formy) ze znajdującymi się w obrębie słupów atrakcji dla dzieci (lin wspinaczkowych, huśtawek, równoważni bujanych na łańcuchach, siatek linowych itp.) – schematyczna koncepcja w załączniku nr 4.

Naturalnymi elementami placu miejskiego ma być niska roślinność o atrakcyjnym wyglądzie a niewymagająca dużej pracy ogrodniczej – niskie hosty, kwitnące tawuły, wysokie trawy itp.
Natomiast uzupełnieniem placu zabaw będzie niezwykle potrzebne trawiaste boisko o powierzchni 1000 m2 do gry w piłkę.

Na tyłach Placu Miejskiego-Placu Zabaw, na odrębnie ogrodzonej dodatkowej przestrzeni 700 m2 będzie zielone miejsce na wybieg dla psów (w przyszłości możliwość wzbogaconia o sekwencje przeszkód dla psów).

W ramach projektu jest stworzenie głównych zarysów Placu Miejskiego-Placu Zabaw z terenem dla psów (z wykorzystaniem nasadzeń istniejących obecnie na tej działce miejskiej) oraz zainstalowanie wybranych konstrukcji ogrodowych (Zielona Altana -część centralna Pałacu w Wilanowie, piaskownica, huśtawki, ławki, pergole).


KOSZTORYS OBECNEGO PROJEKTU:
Wykonanie plantowania terenu działki i niskiego ogrodzenia z siatki (zabezpieczenie dzieci na placu zabaw oraz ochrona terenu przed wolnożyjącymi zwierzętami, jedynie wyższe ogrodzenie na odcinkach poza bramkami. Ogrodzenie niskim płotem przyległego terenu dla psów). Łącznie 15.000zł

Wykonanie projektu, posadzenie krzewów i innych roślin wieloletnich, różnorodnego gatunkowo żywopłotu z dwóch stron Placu, kilku drzew 20.000

Na części placu założenie trawnika z siatką przeciw kretom 25.000zł
oraz wykonanie obszarów wyłożonych drobnym żwirem oraz kamykami-otaczakami na podkładzie z geowłókniny 2.000zł

Wplecenie w miejsca zabudowań „Klucza Wilanowskiego” małych konstrukcji placu zabaw (z możliwością ewentualnej rozbudowy; obecnie proponowany plac zabaw jest zadaniem kompletnym w myśl zasad projektu Budżetu Obywatelskiego) 30.000zł

Na wstępnym etapie wykonanie oświetlenia placu zabaw pięcioma latarniami parkowymi LED z pobliskiej istniejącej instalacji oświetleniowej 28.000zł (wraz z projektem),
wykonanie małego ujęcia wody na potrzeby utrzymania zieleni z instalacji miejskiej znajdującej się w ulicy Mango 2.000zł

Ustawienie czterech ławek i palisady z elementów drewnianych 6.000zł
Wykonanie trzech małych konstrukcji drewnianych na wieloletnie pnącza oraz wykonanie ażurowej, półkolistej zielonej altany z przeplecionych metalowy prętów porośniętej pnączem 5.000zł


Wykonanie ilustrowanej tablicy informacyjnej o znajdującym się na tym terenie „Kluczu Dóbr Wilanowskich” oraz drewnianej makiety-mapy z osiami widokowymi 4.000zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
137 000 zł


Uzasadnienie realizacji projektu
Jak wspomniano, na olbrzymim terenie Wilanowa Zachodniego brakuje zorganizowanej przestrzeni miejskiej. Tutaj nie ma żadnego placu zabaw ani jakiegokolwiek miejsca na odpoczynek i spotkanie mieszkańców. Jak pokazują liczne pikniki mieszkańców tworzone własnym zrywem i społeczną pracą porządkowania terenu na działkach prywatnych czasowo udostępnianych spotkania społeczności, taka przestrzeń jest bardzo potrzebna.


Dlatego apelujemy do wszystkich głosujących o wsparcie naszego projektu, nie tylko z powodu, że takie miejsce publiczne jest niezwykle potrzebne i byłoby faktycznie wykorzystywane, ale również dla zrównoważonego rozwoju naszej Dzielnicy. Z nieukrywaną zazdrością patrzymy na liczne zagospodarowane publiczne miejsca w Miasteczku Wilanów, Wilanowie Wysokim i innych częściach naszej Dzielnicy. Mamy nadzieję, że nowatorski i koncepcyjnie oryginalny Plac Miejski-Plac Zabaw ściśle nawiązujący do historii i kultury właśnie Wilanowa będzie miejscem częstych odwiedzin mieszkańców z innych części Dzielnicy oraz Miasta, i może stanie się swego rodzaju atrakcją Dzielnicy. Niezwykle mocno prosimy o Państwa o wsparcie w głosowaniu na nasz projekt.


Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Po dokonaniu modyfikacji projektu polegającej na usunięciu budowy oświetlenia przybliżone koszty brutto realizacji projektu kształtują się następująco:
- dokumentacja projektowa niezbędna do skutecznego zgłoszenie w jednostce architektonicznej: 10 000 zł
- prace przygotowawcze: 10 000 zł
- zakup i montaż drobnych forma architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze, ogrodzenie itp.): 72 000 zł
- wprowadzenie nasadzeń zieleni i założenie trawnika: 25 000 zł
Łączny koszt realizacji projektu po zmianie wynosi 117 000 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań oraz zagospodarowanego terenu zieleni do rekreacji czynnej w rejonie, w którym brakuje zorganizowanej przestrzeni miejskiej ze względu na brak terenów należących do m.st. Warszawy.

Modyfikacje

10.06.2019 22:05
Autor projektu
10.06.2019 23:33
Autor projektu
10.06.2019 23:43
Autor projektu
10.06.2019 23:44
Autor projektu
09.08.2019 08:34
Koordynator w Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany