Warszawskie szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

575
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Agnieszka Gołębiowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
293 700 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Transparentne wiaty przystankowe na terenie miasta wytypowane wg następujących kryteriów:

1) stwierdzona kolizyjność (dotychczasowa lub potencjalna)
2) lokalizacja przy terenach zielonych
3) wielkość wiaty

Zaobserwowane kolizje można wpisywać do rejestru https://szklanepulapki.pl/dodaj-obserwacje/
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Pokażmy ptakom nasze wiaty

Projekt ma na celu zabezpieczenie transparentnych wiat przystankowych w Warszawie (obecnych i projektowanych) przed kolizjami ptaków oraz zwrócenie uwagi na problem zagrożeń dla ptaków związanych ze szklaną infrastrukturą w krajobrazie zurbanizowanym.

Obejrzyj spot informacyjny https://m.youtube.com/watch?v=fDYr-yhwuYA#dialog

Wróbel próbuje wydostać się ze szklanej pułapki https://www.facebook.com/szklanepulapki/videos/403506716733897/

Mimo świetnego wzroku ptaki nie widzą szklanych przeszkód. U przyczyn tego zjawiska leżą dwa czynniki. Pierwszy z nich to refleksy świetlne i wynikający z nich „efekt lustra”, czyli odbijanie się w szybach pobliskich drzew, trawy, nieba, chmur. Drugim czynnikiem, istotnym w przypadku wiat przystankowych, jest przejrzystość szkła. Ptaki rozbijają się o przystanki, gdy próbują dotrzeć do miejsc odpoczynku, żerowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich punktów znajdujących się za szklaną ścianą. Transparentne wiaty to element obcy w środowisku, do którego ptaki nie są przystosowane. Stopień kolizyjności szklanych powierzchni jest też uzależniony od warunków otoczenia.

Przykład kolizyjnej wiaty przystanku Rakowiecka 04 (zieleń wokół przystanku)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2680680268628011&id=10000058191
1650

Każdego roku w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami giną miliony ptaków, z tego nawet połowa na oknach naszych domów. Problem jest jak szkło – „niewidzialny". Martwe lub oszołomione ofiary kolizji najczęściej albo stają się łupem drapieżników, albo odlatują i w wyniku urazu umierają w innym miejscu. Po zderzeniu zostaje ślad na szybie, czytelny tylko dla znawców problemu. Zjawisko to jest też bagatelizowane, np. pod pretekstem, że „to tylko jeden ptak”. Tymczasem na skalę śmiertelności ptaków w skali globalnej składają się miliony pojedynczych przypadków. Jedno zderzenie oznacza, że szyba jest kolizyjna i należy zapobiegać kolejnym. Wielkość szyby nie ma znaczenia: kolizyjne może być nawet małe, niczym nie osłonięte okienko. Ptak, przystosowany do przelatywania przez wąskie przestrzenie, np. między gałęziami drzew, kiedy zobaczy w szybie odbite niebo lub zieleń, będzie próbował się przez otwór przedostać. Kolizyjność szkła w pewnym stopniu zmniejszają zabrudzenia.

"Raport dotyczący kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków na obszarze Dolnego Śląska” wykonany w 2017 roku przez Fundację Szklane pułapki dla RDOŚ we Wrocławiu, mówi, że tylko w ciągu 6 miesięcy na 78 szklanych wiatach woj. dolnośląskiego stwierdzono 89 przypadków kolizji ptaków oraz 23 ofiary śmiertelne, należące do 10 gatunków ptaków. Badanie prowadzono poza okresem wzmożonej aktywności ptaków.
http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/114217/Raport-dot.-kolizji-ptak%C3%B3w-ze-szklanymi-wiatami-przystank%C3%B3w-1_news_image.pdf

Istnieje wiele metod zabezpieczania szklanych powierzchni przed kolizjami: kropki, paski, piaskowanie, grawerowanie, graffiti, naklejki, dymienia, etc. Niektóre z metod można zastosować tylko na etapie produkcji. Szczegóły na podanych w opisie stronach internetowych i w raporcie Szklanych Pułapek dla RDOŚ. Przykłady na załączonych zdjęciach. Więcej zdjęć https://www.dropbox.com/sh/n6i6w0r21p9lwfi/AABnQbiFFW730RiNA6LYT4wya?dl=0

Udowodniono, że powszechnie stosowane sylwetki drapieżników nie są prawie wcale skuteczne. Ptak nie boi się nieruchomego drapieżnika, traktuje go jak przeszkodę, omija i uderza obok. Warunkiem skuteczności naklejek jest ich odpowiednia gęstość. Jednym z rozwiązań są tzw. zielone przystanki, ale bezpieczeństwo dla ptaków zapewni obsadzenie zielenią obu stron szyby. W przeciwnym wypadku efekt może być odwrotny (zieleń przyciąga ptaki).


Na stronie Fundacji Szklane Pułapki dostępne są szersze informacje i porady.

1) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Sposoby-zapobiegania-kolizjom-ptak%C3%B3w-z-szybami-okiennymi..pdf
2) http://wroclaw.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow
3) Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków, "Głos Przyrody" 3 (2017)
https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2017/10/Tomalka-Sadownik-Zy%C5%9Bk-Gorczy%C5%84ska-2017..pdf
4) Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Jak-post%C4%85pi%C4%87-z-ptakiem-b%C4%99d%C4%85cym-ofiar%C4%85-kolizji-z-szyb%C4%85-1.pdf
5) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/05/ptop_ekrany_internet.pdf
Uzasadnienie realizacji projektu
Bezpieczna infrastruktura przystankowa to jedno z ważnych działań dla ochrony różnorodności biologicznej. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo żyjących w mieście ptaków i zwiększy świadomość zagrożeń płynących z szerokiego wykorzystania szkła w budownictwie i infrastrukturze.

Kolizje ptaków a Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 -2020 z perspektywą do
2023 r.
- cel operacyjny dla zasobów przyrodniczych: poprawa warunków bytowania dziko żyjących gatunków zwierząt w mieście
- cele szczegółowe POŚ w zakresie zasobów przyrodniczych: stworzenie dogodnych warunków bytowania fauny, kształtowanie liczebności poszczególnych składników fauny miasta na poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz z zachowanie/wzbogacanie jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej)

https://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/Program%20ochrony%20%C5%9Brodowiska%202017-2020%20(2023).pdf

W zderzeniu z szybami giną ptaki miejskie, ale także inne, w tym rzadkie, których trasy migracyjne wiodą przez miasta. Naukowcy alarmują o masowym wymieraniu ptaków wskutek działalności człowieka (zanikanie siedlisk, zanieczyszczenie środowiska, polowania). Wisła jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych w kraju, a nad rzeką powstają kolejne, ogromne "szklane pułapki". Od 1980 r. w Europie zniknęła ponad połowa gatunków ptaków uważanych za pospolite. Nie dokładajmy się do tego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- szacunkowa cena szyby - 350 zł brutto,
- szacunkowa cena wymiany szyby - 400 zł brutto,
- liczba lokalizacji - 64 sztuki (plik w załączniku)
- szacunkowa liczba szyb do wymiany w danej lokalizacji - 5 sztuk*
- szacunkowa cena sita do druku wzoru geometrycznego - 3 000 zł brutto,
- dodatkowe 10% na zakup szyb zapasowych (montaż po dewastacjach) - 24 000 zł brutto,
- zabezpieczenie na wypadek potrzeby sporządzenia ewentualnych ekspertyz/projektów - 26 700 zł (w przypadku braku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz, ZTM zobowiązuje się do wykorzystania tych środków na zakup dodatkowych szyb i wymianę uszkodzonych lub wyposażenie dodatkowych lokalizacji).

Łącznie: 293 700 zł

Na liście znajdują się wiaty na Bemowie, Białołęce, Bielanach, Mokotowie, Pradze-Południe, Pradze-Północ, Ursusie, Ursynowie, Wawrze. Wilanowie, Włochach i Żoliborzu.

*ZTM zastrzega, że wymianie nie ulegną szyby od strony przyjazdu pojazdów - konieczne jest zachowanie widoczności nadjeżdżającego pojazdu, a przede wszystkim numeru obsługiwanej linii i nazwy krańca. Jest to wynikiem dotychczasowej praktyki oraz otrzymywanych od pasażerów uwag.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
293 700,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Dzięki realizacji projektu powinna zmniejszyć się (zminimalizować) liczba przypadków śmierci ptaków na skutek kolizji z niewidocznymi dla nich szybami.

Modyfikacje

07.06.2019 23:51
Autor projektu
07.06.2019 23:57
Autor projektu
08.06.2019 00:00
Autor projektu
08.06.2019 00:01
Autor projektu
08.06.2019 00:07
Autor projektu
08.06.2019 00:10
Autor projektu
08.06.2019 00:12
Autor projektu
08.06.2019 00:15
Autor projektu
08.06.2019 00:28
Autor projektu
08.06.2019 08:18
Autor projektu
08.06.2019 08:52
Autor projektu
08.06.2019 08:52
Autor projektu
08.06.2019 09:03
Autor projektu
08.06.2019 09:05
Autor projektu
08.06.2019 09:09
Autor projektu
08.06.2019 09:24
Autor projektu
08.06.2019 09:29
Autor projektu
08.06.2019 09:29
Autor projektu
08.06.2019 10:22
Autor projektu
08.06.2019 10:24
Autor projektu
08.06.2019 13:57
Autor projektu
09.06.2019 00:11
Autor projektu
09.06.2019 07:14
Autor projektu
09.06.2019 07:30
Autor projektu
10.06.2019 00:50
Autor projektu
07.08.2019 13:31
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego
27.08.2019 15:45
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (14)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • złożyłam projekt 2 nowych ZIELONYCH WIAT-odpowiedź NIE MOŻNA. Pytanie może w takim razie MOŻNA ZAPEZPIECZYĆ KROPKAMI< PASKAMI SZYBY...odpowiedź NIE MOŻNA! to jak to? Można czy nie Można?
  XYZABC  26.08.2019 22:02
 • głosuje na ten projekt
  Syrena100  08.09.2019 22:05
  • Ja również!
   XYZABC  09.09.2019 07:59
 • Bardzo Wam dziękujemy. To jest naprawdę potrzebne działanie. Mały krok, który może być bardzo ważny dla ochrony ptaków w zurbanizowanym krajobrazie
  Agnieszka Gołębiowska  09.09.2019 21:35 Autor projektu
 • W ogole te wspolczesne projekty wiat sa kretynskie i niefunkcjonalne takze dla ludzi. Siedzi sie w tym jak w szklarni, powierzchnia do siedzenia minimalna, od deszczu tez nie chroni, bo najwzniejsze sa powierzchnie reklamowe. Najlepsze byly te stare prlowskie ze szkla i aluminium z bardzo szerokim nieszklanym dachem i szeroka lawka. Moze na przyszlosc robic proejekty nie dotyczace jedynie wiat, ale ogole zbaepiczen powierzchni szklanych, przezroczystych, miejskich tak, zeby ptaki je widzialy, np. wiecej naklejek sylwetek.
  Sing Lung  16.09.2019 08:42
  • Dziękujemy za poparcie! Sylwetki drapieżników mogłyby być skuteczne, gdyby naklejano je bardzo gęsto, a to nie służy estetyce miejskiej przestrzeni. Najlepiej i najtaniej jest po prostu produkować szyby, które ptaki widzą. Jest na to naprawdę wiele sposobów (najtaniej, bo bardziej opłaca się od razu zrobić bezpieczną szybę niż potem ją zabezpieczać, kiedy obiekt już stoi. To też minimalizuje liczbę ofiar).
   Agnieszka Gołębiowska  18.09.2019 11:35 Autor projektu
 • Świetny projekt Popieram i oddaję mój głos
  Coccinelle0  17.09.2019 17:14
 • Nie przesadzajmy z ta esetyka. Liczy sie efekt, a nie wrazenie, ze cos niby brzydko wyglada. Nie wyglada gorzej niz miliony reklam i brud. Sylwetki drapieznikow mozna traktowac jako element dekoracyjny, zteszta sami mowiliscie o kropkach i paskach. Projekty oparte na wymianie szyb sa zbyt drogie, do tego marnowanie materialow i jednak zanieczyszczanie. Za te kwoty podane duzo wiecej szyb byscie zrobili widocznymi naklejkami. W wiezowcach, domach mieszkalnych itp. nikt wam nie bedzie szyb wymienial. Zamiana szyb w kilku wiatach, to kosmetyczny sposob i na bardzo mama skale. Myslcie tez szerzej, nie co do malego obszaru, ale calosci problemu i zeby jak najwiecej zaradzic i pomoc. Co do naklejek - pierwszy raz widzialam je w Szwajcarii ponad 20 lat temu - nie sadzicie, ze Szwajcarzy maja wieksze prawo do mowienia co jest brzydkie w przestrzeni publicznej miejskiej, a co nie, po latach lepszego jej zagospodarowywania i pokazywania?
  Sing Lung  18.09.2019 11:43
  • Wiaty mogą być zarazem estetyczne i bezpieczne dla ptaków i ludzi. Istnieją naprawdę fajne możliwości zaprojektowania wzoru na szkle już na etapie produkcji.
   Kolizje ptaków ze szklanymi powierzchniami to problem o ogromnej skali. Zabezpieczenie wiat to kropla w morzu potrzeb... ale od kropli wszystko się zaczyna. Mamy nadzieję, że nasza akcja pomoże w szerszym nagłośnieniu problemu w Polsce.
   Kartagina  18.09.2019 12:43
  • Chciałyśmy zabezpieczyć możliwie dużą liczbę wiat. Proponowałysmy naklejki, ale ZTM uważa - słusznie zresztą - że naklejki nie wytrzymałyby mycia pod ciśnieniem i byłyby narażone na zdrapywanie przez wandali i dzieci. Uważamy, że realizacja projektu pozwoli ZTM ustalić wzór jednolity dla wszystkich bezpiecznych dla ptaków wiat budowanych w przyszłości w Warszawie.

   Co do szerszego myślenia o problemie śmiertelności ptaków na szkle - nasz mały projekt właśnie z niego wynika. Znamy to zagadnienie dość dobrze jako aktywistki fundacji Szklane Pułapki i działamy na bardzo różnych poziomach. Naszym projektem chcemy uświadomić mieszkańców i urzędników, że każda transparentna infrastruktura powoduje śmiertelność ptaków, nawet pozornie małe wiaty (a w Polsce są ich setki tysięcy, w samej W-wie 4300). Zapraszamy na fanpage fundacji i prosimy o wprowadzanie kolizji ptaków ze szkłem na www.szklanepulapki.pl Dziękujemy za wszystkie głosy poparcia :)
   Agnieszka Gołębiowska  18.09.2019 14:09 Autor projektu
 • Nieprzekonanym o faktycznym istnieniu problemu polecam artykuł na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow

  O projekcie w mediach https://warszawa.naszemiasto.pl/szklane-wiaty-przystankow-sa-niebezpieczne-dla-ptakow/ar/c1-7336787
  Agnieszka Gołębiowska  20.09.2019 09:25 Autor projektu
 • Adam Wajrak zachęca do głosowania na szklane wiaty https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221023012832985&id=1472331950
  Agnieszka Gołębiowska  22.09.2019 07:18 Autor projektu
 • W Poznaniu w samym centrum miasta na elewacjach szklanych punktu przesiadkowego "Rondo Kaponiera" zostały zamontowane paski mające chronić ptaki przed kolizjami z szybami w zeszłym roku, praktycznie od razu po stwierdzeniu masowej śmiertelności ptaków (głównie rudzików, ale też znaleziono martwe śpiewaki, sikory: sosnówki, bogatki, modraszki, pleszkę i dzięcioła dużego) w przeciągu niecałego miesiąca podczas jesiennych migracji.
  Szyby na których stwierdzono kolizje ptaków zostały obklejone pionowymi paskami, naprzemiennie pomarańczowymi i czarnymi, zgodnie z zaleceniami ornitologa dla tego miejsca. W odróżnieniu od sylwetek ptaków paski (pionowe) są zdecydowanie lepiej postrzegane przez ptaki - nie ma wrazenia przestrzeni przez którą mogą się zmieścić próbując przelecieć. Paski są szerokości 0,4 mm w odstępach ok. 5 cm co sprawia że nie rzucają się w oczy ludzi korzystających z przystanku.
  Wasz projekt w stolicy (zakrojony na szerszą skalę, w Poznaniu dot. tylko jednego miejsca) zasługuje nie tylko na uznanie poprzez wyrażenie głosu, również powinno to być zauważone przy okazji konkursu na najlepszy projekt proekologiczny w mieście. Życzę powodzenia oraz dalszych sukcesów z działaniami proprzyrodniczymi w Warszawie i innych miastach, zmieniajmy nasze najbliższe otoczenie i twórzmy je przyjazne dla naszych mniejszych przyjaciół, one odwdzieczą nam się ograniczajac plagi uporczywych owadów oraz pięknym śpiewem.
  Pozdrawiam,
  Grzegorz Gołębniak
  Grzegorz Gołębniak  25.09.2019 03:27
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany