Park nad Wilanówką

71
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wilanów
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 800 zł
Kategoria
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Prętowa, od mostku w stronę północną, po wschodniej lub zachodniej stronie (do decyzji Zarządu Zieleni)

Dane projektu

Opis projektu
Projekt polega na ułożeniu 200 mb alejki z nawierzchnią mineralną i ustawieniu 6 ławek z koszami na śmieci.
Uzasadnienie realizacji projektu
We wskazanej lokalizacji nad Wilanówką przydałoby się kilka ławek wzdłuż rzeczki, ponieważ jest to miejsce chętnie uczęszczane przez rowerzystów. Mogłoby to być przyjemne miejsce na chwilę odpoczynku podczas wycieczki rowerowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 800,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W obecnej sytuacji prawnej, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne, może być duży problem z pozyskaniem zgody właścicielskiej bowiem nie dokonano zmiany zapisu w ewidencji gruntów. Cała działka jako użytek została zakwalifikowana jako grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i w myśl art. 258 ust. 1 i 3, art. 526 i art. 528 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo wodne uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednakże do dnia dzisiejszego nie dokonano zmiany zapisu w ewidencji gruntów. Problem powstanie jeżeli wody Polskie nie będą chciały wydać zgody właścicielskiej, tylko scedują to na Marszałka Województwa Mazowieckiego który wykaże że jest niewłaściwy zgodnie z zapisami ustawy;
Zachodzić będzie konieczność zawarcia z PGWWP w oparciu o art. 261 ust. 2 ustawy Prawo wodne umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Opłata roczna ciążyć będzie na m.st. Warszawie aż do jej rozwiązania. Wtedy trzeba będzie doprowadzić teren do stanu właściwego, sprzed zawarcia umowy – usunąć małą infrastrukturę i ścieżki.
Ze względu na zawiłą sytuację prawną przygotowanie inwestycji może przekroczyć rok budżetowy.
Dodatkowo koryto rzeki Wilanówki przebiega przez tereny trudnodostępne - podmokłe, okresowo zalewane, na całym odcinku w większości zakrzewione i zadrzewione. Uwzględniając dotychczasowe zagospodarowanie terenów przyległych do koryta oraz obecny stan rzeki i pasów przybrzeżnych, w tym panujące warunki gruntowo – wodne oraz stan prawny nieruchomości graniczących z korytem czynią zgłoszony projekt na dzień dzisiejszy niemożliwy do wykonania w ramach jednego roku budżetowego. Projekt jest nieuzasadniony ze względów przyrodniczych. Jednakże w przypadku realizacji w przyszłości ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wilanówki powinien być to całościowy projekt, na długim odcinku rzeki, poprzedzony szczegółowymi badaniami przyrodniczymi, w tym rocznymi obserwacjami ornitologicznymi.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany