Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych

147
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Krzysztof Natkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 788 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 209, al. Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wawrzyszew
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych dzieci w wieku 7-11 lat. Stanowiłby trzecią edycję projektu, o którego realizacji i sukcesach można przeczytać: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text/?text=text/text70&subpage=1
Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania . Zajęcia oferowałyby podstawy grafiki i animacji komputerowej. Ich głównym celem będzie rozbudzanie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów.
Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych przez nauczyciela programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.
Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch – tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów pod nadzorem nauczycieli oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. W realizacji tego zamierzenia skutecznie pomagałby dzieciom mały, interaktywny robot edukacyjny Photon. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.
Projekt więc zakłada realizację niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla najmłodszych, zainteresowanych dzieci w wieku 7-11 lat.
Zakładamy powstanie 11 grup: 2 grup pierwszoklasistów, 2 grup drugoklasistów, 2 grup trzecioklasistów, 2 grup czwartoklasistów, 3 grup piątoklasistów (w jednej grupie 12 uczniów).
W programie zajęć znajdą się więc: zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zajęcia z zakresu podstaw programowania, udział w konkursach związanych z projektem, zajęcia z zakresu podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych. Projekt stanowiłby kontynuację dwóch poprzednich edycji programu, poszerzony zostałby o kolejną grupę wiekową uczniów (piątoklasistów), którzy nabyli już przedmiotowe umiejętności w stopniu początkowym.
Zasada ogólnodostępności projektu „Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej”
• zasady rekrutacji:
Uczniowie Dzielnicy Bielany korzystają z projektu nieodpłatnie. Rekrutacja na wolne miejsca odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Do projektu mogą zgłaszać się uczniowie bielańskich szkół.
• sposób informowania o rekrutacji:
Informacja dostępna:
1. Na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie;
2. Na tablicy ogłoszeń przed SP209;
3. Na stronach Urzędu Dzielnicy Bielany.
• termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:
02-15.01.2020 r.
• kryteria naboru:
1. Kolejność zgłoszeń;
2. Uczeń szkoły bielańskiej;
Zlokalizowanie na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania:

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 209 w Warszawie al. Reymonta 25, 01-840 Warszawa.


Szczegółowy kosztorys w załączniku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym kryterium wyboru realizacji projektu jest to, że wychodzi naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania kompetencji logiczno-matematycznych uczniów. Założenia projektu zgodne są z zapotrzebowaniem rynku pracy i potrzebą kształcenia młodego pokolenia w kierunku technicznym i informatycznym (wielu odbiorców – mało twórców). Projekt skierowany do dzieci szkół bielańskich.
Młodzi uczniowie interesują się komputerami, chętnie zapoznają się z ciekawymi, wybranymi programami i narzędziami cyfrowymi. Zajęcia komputerowe pozwolą im rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje. Projekty związane z programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest od dwóch lat z niesłabnącym zainteresowaniem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
kosztorys poniżej w załączeniu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 788,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zajęcia komputerowe pozwolą dzieciom rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje.

Modyfikacje

02.06.2019 09:11
Autor projektu
09.06.2019 11:23
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany