Dobry start - lepsza przyszłość - zajęcia sportowo-wychowawcze uczące dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny

161
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Magdalena Janiszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 188 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 209, al. Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wawrzyszew
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Kontynuacja programu z lat 2015 – 2019, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach budżetu partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. O realizacji i sukcesach można przeczytać na stronie: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text119/
Dzieci zostaną wybrane po przeprowadzeniu rozmów z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców planowana liczba dzieci wynosić będzie 120 ucz. w wieku 7 -12 lat. Dzieci będą podzielone na osiem grup po 15 uczniów. Co roku zwiększa się ilość dzieci. W pierwszym roku - 2015 objętych było 48 uczniów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny dla każdej grupy. Łącznie 608 godziny. Projekt będzie obejmował zajęcia z następujących gier zespołowych: mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, unihokej, mini piłka nożna oraz gimnastyka artystyczna. W trakcie trwania projektu odbędą się 4 imprezy integracyjno-sportowe: Witamy wiosnę na sportowo – turniej w mini piłkę siatkową, Dzień Dziecka na świeżym powietrzu – turniej w mini piłkę ręczną, Andrzejkowy turniej w unihokeja, Karnawałowy turniej w piłkę koszykową,. Podczas imprez wszystkie dzieci będą otrzymywać dyplomy, nagrody rzeczowe i wodę mineralną. Dzięki kontynuacji nauczyciele będę mogli objąć kolejną grupę dzieci oraz przeznaczyć większą ilość godzin na zajęcia sportowe . Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś grupy. W ramach prowadzonych zajęć uczy się współpracy w grupie rówieśniczej, przestrzegania wcześniej przyjętych zasad i reguł, dlatego tak ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej.

Zaktualizowany kosztorys i uzupełniony opis projektu w załączeniu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wybór grupy docelowej obejmie 120 uczniów z SP nr 209 w Warszawie oraz ze szkół pobliskich, znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Jest to część miasta gdzie występuje bezrobocie. Uczniowie pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, osiągają słabsze wyniki w nauce . U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna do rówieśników i dorosłych. Zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start - lepsza przyszłość ” jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
zaktualizowany kosztorys w załączeniu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 188,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zajęcia sportowe pomogą w integracji dzieci z trudnych rodzin, mających problemy z integracją społeczną.

Modyfikacje

02.06.2019 13:57
Autor projektu
09.06.2019 15:11
Autor projektu
27.08.2019 13:00
Koordynator w Dzielnicy Bielany
27.08.2019 16:06
Zespół Budżetu Partycypacyjnego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany