Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Warsztaty edukacyjne - Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota

793
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Urszula Wasilewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
9 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bródno - sale np. w bibliotece, sale w DK Świt , Urzędzie Dzielnicy lub inne dostępne
Targówek Mieszkaniowy - sale np. w bibliotece lub inne dostępne
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Sale powinny być wyposażone w miarę możliwości w rzutnik, tablicę multimedialna itp

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców dzielnicy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa.
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty.
Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :
1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej
2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych
3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty
4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej , a jakie członka wspólnoty
5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
6. Czym jest statut i jak powstaje
7. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej
8. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków
Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób
Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2020 r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urząd dzielnicy
Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna tj 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań
Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z prawnikiem,
Lokalizacja - sale na Bródnie , Targówku Mieszkaniowym np. biblioteka, dom kultury itp.
Koszt 1 spotkania tj 90 minut – 375 zł – wynagrodzenie wykładowcy bez kosztów wynajmu sali, promocji, kosztów prezentacji ( rzutnik, tablica multimedialna itp.)
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach weszły w życie nowe przepisy dla członków spółdzielni mieszkaniowych oraz przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności., które objęły zarówno członków wspólnot mieszkaniowych jak i spółdzielni mieszkaniowych posiadających prawo własności lokalu mieszkalnego. Nowe przepisy spowodowały, że mieszkańcy wspólnot jak i spółdzielni mieszkaniowych mają bardzo dużo pytań i wątpliwości m.in. dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w jakiej wysokości ponoszone są opłaty i czy mają w chwili obecnej ich dokonywać . Jakie są ich prawa i obowiązki z tytułu zostania członkiem spółdzielni na podstawie obowiązującej od 2017 r nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną. Pomaga pozyskać wiedzę mieszkańców o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych , Pomaga integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
9000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt obejmuje edukację dotycząca sfery komercyjnej, nie leżącą w zakresie działalności gminy. Zgłoszony projekt dotyczy prowadzenia warsztatów z zakresu funkcjonowania podmiotów-innych niż jednostki organizacyjne gminy, w rynkowym obrocie nieruchomościami, co nie mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy. Zaproponowana tematyka warsztatów dotyczy zagadnień nie znajdujących się w sferze publicznej, a edukacji w zakresie indywidualnych interesów poszczególnych mieszkańców.Wydatki gminy mogą być natomiast przeznaczane jedynie na zadania, które ustawowo zostały zaliczone do zadań gminy. Oznacza to, że gmina nie może wydatkować środków (czy to przeznaczonych na budżet obywatelski czy innych) na inne zadania niż zadania własne.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany