Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

,,Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas”- zintegrowany program wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu demencji, zespołów otępiennych i choroby Alzheimera

448
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Katarzyna Idryjan
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
158 600 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Żegańska 2c Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st Warszawy

Dane projektu

Opis projektu
Projekt ,, Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas” to zintegrowany , kompleksowy program edukacji i wsparcia, kierowany dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych.
Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy i wsparcia opiekunom dorosłych osób cierpiącym z powodu : niepełnosprawności, przewlekłej choroby, oraz zespołów otępiennych.
Działania w ramach projektu nakierowane są na:
• udzielanie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego rodzinom osób chorych,
• udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom chorym,
• dostarczanie wsparcia informacyjnego w chorobie, oraz w związku z opieką nad osobą zależną
• popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2020r do grudnia 2020r.
Nabór dla uczestników projektu będzie otwarty i ciągły w trakcie jego trwania.
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wawer. Udział w projekcie będzie nieodpłatny.
Promocja projektu będzie prowadzona poprzez plakaty, ulotki, strony internetowe .

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
1. Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych.
• Punkt (PIK) będzie czynny 1x w tygodniu przez 3 godziny
• W punkcie będzie dyżurował specjalista- osoba z doświadczeniem w prowadzeniu PIK.
• Porady będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.

2. Indywidualne spotkania z psychologiem dla opiekunów i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne zespoły otępienne.
• Spotkania będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• W trakcie indywidualnej rozmowy z psychologiem będzie możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w postępowaniu z chorym oraz własnymi problemami.
• Zapisu na spotkanie z psychologiem można będzie dokonać osobiście lub telefonicznie.

3. Prowadzenie Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z chorobami otępiennymi.
• Spotkania grupy będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• Zaletą jest możliwość pozostawienia osoby chorej/ niepełnosprawnej w ,, Punkcie Zajęć” w trakcie uczestnictwa w spotkaniach grupy.
• Nabór do grupy wsparcia będzie prowadzony w sposób ciągły i otwarty.

4. Prowadzenie ,,Punktu Zajęć” dla niesamodzielnych osób, których opiekunowie uczestniczą w grupach wsparcia.
• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy wsparcia indywidualnie.
• Zajęcia umożliwią swobodne uczestnictwo opiekunom w prowadzonej grupie wsparcia.

5. Prowadzenie Warsztatów nakierowanych na tematykę opieki nad osobami niesamodzielnymi.
• Warsztaty będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
W trakcie warsztatów będzie można zdobyć praktyczne umiejętności związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

6. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych chorobami otępiennymi.
• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• Grupy będą tworzone w zależności od zaawansowania choroby oraz zainteresowań uczestników.
• W ramach zajęć proponujemy:
- treningi umiejętności poznawczych;
- treningi orientacji w rzeczywistości;
- terapie wspierające;
- animacje czasu wolnego dostosowaną do indywidualnych możliwości chorego.

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Hobbistyczne zajęcia dla opiekunów.
• Prowadzone będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań opiekunów osób chorych/ niepełnosprawnych.

8. Poradnictwo prawne
• Indywidualne poradnictwo prawne z zakresu: procedury ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, procedury całkowitego ubezwłasnowolnienia
• Pomoc w sporządzaniu pism i wniosków dotyczących problematyki związanej z opieką nad osobami niesamodzielnymi.
• Prowadzone w wymiarze 4 godzin w miesiącu.Budżet projektu:
1.Prowadzenie PIK
- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł
- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok


2.Indywidualne spotkania z psychologiem
- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 120,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł3. Prowadzenie grupy wsparcia
- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł

4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł
- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy

5. Prowadzenie warsztatów
- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł

6. Zajęcia terapeutyczne
- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne
- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

8. Poradnictwo prawne
- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 zł

Dodatkowe koszty projektu:
- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 zł

Całkowity koszt projektu: 158.600,00 zł

Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, z Chorobą Alzheimera i innymi zespołami otepiennymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu

Budżet projektu:
1.Prowadzenie PIK
- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł
- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok


2.Indywidualne spotkania z psychologiem
- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 120,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł3. Prowadzenie grupy wsparcia
- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł

4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł
- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy

5. Prowadzenie warsztatów
- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł

6. Zajęcia terapeutyczne
- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne
- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

8. Poradnictwo prawne
- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 zł

Dodatkowe koszty projektu:
- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 zł

Całkowity koszt projektu: 158.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
158 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy społecznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów wynikających ze sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, z chorobami Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi.

Modyfikacje

10.06.2019 13:36
Autor projektu
06.08.2019 11:30
Koordynator w Dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany