Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Sztuka z bliska - zajęcia dla seniorów i dorosłych z niepełnosprawnościami

604
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Katarzyna Drzewiecka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
48 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Koordynacja projektem oraz wernisaż:
ul. Samorządowa 10
Warszawa - Wawer

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia arteterapeutyczne odbywają się w miejscu zamieszkania odbiorców projektu. Zajęcia z "dostawą do domu".

Dane projektu

Opis projektu
1. Na czym polega projekt:
Projekt jest skierowany do wawerskich seniorów i osób dorosłych, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w zajęciach artystycznych. Projekt umożliwia aktywny udział w edukacji kulturalnej, rozwijaniu pasji i zainteresowań w miejscu zamieszkania – i nie tylko. W ramach projektu "Sztuka z Bliska" mobilni instruktorzy prowadzą bezpłatne zajęcia warsztatowe w domach seniorów i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W ofercie znajdują się zajęcia arteterapeutyczne, m.in. plastyka ceramika, rękodzieło. Warsztaty realizowane są w miejscu najbardziej bezpiecznym i dostępnym, czyli w domu. Mobilni instruktorzy to osoby merytorycznie przygotowane zarówno pod względem artystycznym, jak i pracy z osobami.
Temat działań, tempo pracy warsztatowej i jej intensywność dostosowywane są do zainteresowań odbiorców, ich ogólnych ograniczeń psychoruchowych oraz samopoczucia.
Przedmioty i materiały plastyczne wykorzystywane w trakcie działań arteterapeutycznych są poręczne, łatwe w użyciu. Działania artystyczne są adekwatne do oczekiwań, możliwości i umiejętności.
Świadczona przez mobilnego instruktora usługa warsztatowa to pretekst do spotkania z drugim człowiekiem.
Najważniejszą korzyścią dla seniorów jest możliwość spotkania i rozmowy oraz aktywne spędzenie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań. Seniorzy w czasie zajęć ćwiczą dłonie, co pozawala na dłuższe utrzymanie ich sprawności, koordynację ruchów rąk, niezbędnych do samodzielnego jedzenia, utrzymania higieny, ubierania się. Możliwość własnoręcznego wykonania pracy uczy cierpliwości i wytrwałości, daje satysfakcję, może redukować stres. Spotkania są przerywnikiem od monotonii dnia codziennego i ciekawą propozycją na spędzenie czasu.
2. Cel projektu:
Projekt jest próbą ponownego włączenia osób wykluczonych w społeczne, towarzyskie i kulturalne życie lokalnej społeczności.
3. Odbiorcy:
Projekt jest skierowany do osób starszych zależnych od 55 roku życia oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami, mieszkających samodzielnie lub z rodziną czy opiekunami. Osoby te czas spędzają w dużej mierze same. Rodzina czy instytucje oferują zaspokojenie potrzeb podstawowych, tj. pomoc w powszednich czynnościach, zakupy, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych. Ich codzienność to oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie radia, przeglądanie internetu, czasem spotkania z przyjaciółmi.
3. Korzyści dla odbiorców:
- kontakt z drugim człowiekiem, możliwość rozmowy,
- usprawnienie motoryki małej, koordynacji ruchowej, ćwiczenia cierpliwości,
- rozwijanie zainteresowań i kreatywności,
- satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, podniesienie samooceny,
- oderwanie od codziennych spraw na rzecz działań artystycznych.
4. Czas trwania projektu
Od marca do czerwca
Lipiec wernisaż
Od września do listopada
5. Zasady rekrutacji oraz kryteria naboru
10 osób. Indywidualny dobór odbiorców i mobilnych instruktorów, pod względem zainteresowań i potrzeb odbiorcy. Projekt otwarty dla wszystkich chętnych. Rekrutacja otwarta - plakaty, strony internetowe instytucji edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, urzędu dzielnicy. Rekrutacja wspierana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Najważniejszy problem, który choć po części rozwiązuje projekt "Sztuka z Bliska", to samotność i izolacja takich osób. Ich wycofanie z życia społecznego ma negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych (aspekt psychologiczny, zdrowotny), ale także dla osób niezależnych, sprawnych młodszych.
Próba ponownego włączenia seniorów i osób niepełnosprawnych do wspólnotowego, osiedlowego życia, choćby w mikroskali oraz poznania z nowymi ludźmi, przywraca nadzieję na rozbudowanie lokalnych sieci społecznych. Usługa ma być pretekstem do spotkania różnych osób, które w innych warunkach nie miałby szansy porozmawiać i spędzić wspólnie czasu.
Kolejnym problemem, na który odpowiada projekt, jest wykluczenie osób starszych i niepełnosprawnych z edukacji i aktywności kulturalnej. Edukacja kulturalna skupia się głównie w miejscach, do których ta grupa osób ma utrudniony dostęp. W ofercie większości ośrodków, domów i klubów kultury w Polsce nie ma zajęć prowadzonych w domach prywatnych. Większość działań artystycznych, w których mogliby uczestniczyć seniorzy i osoby niepełnosprawne, jest realizowanych stacjonarnie w pomieszczeniach domów kultury, w plenerze lub przestrzeni publicznej. Do dziennych domów opieki czy na zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku trzeba dojechać - czego nie każdy jest w stanie zrobić. Lokalne ośrodki pomocy społecznej w swojej ofercie mają usługę sprzątania, robienia zakupów, itp., nie mają jednak działań kulturalnych. Projekt wychodzi zatem poza podstawowe wsparcie, pozwala na aktywny udział w edukacji kulturalnej, rozwijanie pasji i zainteresowań, zdobycie nowych umiejętności w miejscu swojego zamieszkania. To instruktorzy przychodzą do domów i tam prowadzą zajęcia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys realizacji projektu
* Indywidualne warsztaty w domu osoby starszej zależnej - wynagrodzenie mobilnego
instruktora/instruktorki, dojazd, OC i materiały do warsztatów - liczba: 280, koszt: 150,00 zł,
suma:42 000,OO zł
* Koordynacja i koszty administracyjne - liczba: 1, koszt:4 200,00 zł, suma:4 200,00 zł
* Wernisaż + koszt przewozu osób na miejsce -liczba: 1, koszt: 1600,00 zł, suma: 1600,00 zł
Wydruki - liczba: 1, koszt: 200,00 zł, suma: 200,00 zł.
Całość 48000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
48 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Najważniejszą korzyścią dla seniorów zależnych i osób niepełnosprawnych jest możliwość spotkania i
rozmowy oraz aktywne spędzenie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań. Uczestnicy w czasie
zajęć ćwiczą dłonie, co pozawala na dłuższe utrzymanie ich sprawności, koordynację ruchów rąk,
niezbędnych do samodzielnego jedzenia, utrzymania higieny, ubierania się. Możliwość własnoręcznego
wykonania pracy uczy cierpliwości i wytrwałości, daje satysfakcję, może redukować stres. Spotkania są
przerywnikiem od monotonii dnia codziennego i ciekawą propozycją na spędzenie czasu. Projekt buduje
sąsiedzkie sieci wsparcia i zwraca uwagę na potrzeby osób zależnych i włącza je w życie społeczne
okolicy.

Modyfikacje

31.07.2019 12:15
Koordynator w dzielnicy Wawer
27.08.2019 14:19
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany