Warsztaty radzenia sobie ze stresem i trening relaksacji

1083
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Sylwia Buczak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 980 zł
Kategoria
  • edukacja
  • profilaktyka zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsca Aktywności Lokalnej i Domy Kultury bądź w innych miejscach znajdujących się w zasobach miejskich jednostek organizacyjnych.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsca Aktywności Lokalnej oraz często Domy Kultury udostępniają sale na warsztaty nieodpłatnie, dlatego nie przewiduję w projekcie kosztów sali

Dane projektu

Opis projektu
Warsztaty radzenia sobie ze stresem i trening relaksacji zostaną przeprowadzone w całej Warszawie w Miejscach Aktywności Lokalnej, Ośrodkach Kultur bądź w innych miejscach znajdujących się w zasobach miejskich jednostek organizacyjnych. Warsztaty będą dostępne bezpłatnie dla zainteresowanych mieszkańców.
Zrealizowanych zostanie 19 warsztatów poświęconych tematyce stresu i jego redukcji oraz treningowi relaksacji i dobrego samopoczucia.
Uczestnicy warsztatów będą mogli zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. źródła stresu, mechanizmu działania stresu, mobilizacji wewnętrznego potencjału do radzenia sobie ze stresem, zarządzania stresem - poznanie narzędzi, technik radzenia sobie ze stresem.
Każdy warsztat złożony będzie z kilku (2,3) części. Uczestnicy zapisują się na jeden warsztat.
Uzasadnienie realizacji projektu
Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Coraz więcej mówi się o jego szkodliwym wpływie na zdrowie i samopoczucie oraz na jakość naszego życia. Słyszymy, że stres jest przyczyną chorób, że stres zabija. Stres stał się synonimem wypalonego oraz przeciążonego obowiązkami człowieka. Wielu ludzi nie radzi sobie ze stresem, z emocjami i nie jest w stanie dotrzymać kroku nowoczesnemu społeczeństwu oraz stawianym przez nie wymaganiom. Niezliczone terminy do dotrzymania, presja – i to podwójna: w rodzinie i w miejscu pracy – oczekiwania, jakie stawiamy sami przed sobą, i jakie mają wobec nas inni. Długotrwały stres sprawia, że jesteśmy przemęczeni, wyczerpani, sfrustrowani i nie radzimy sobie z emocjami. Przekłada się to na relacje z innymi i jest często źródłem depresji oraz nałogów.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom jak największa liczba osób powinna przede wszystkim poznać stres, zrozumieć mechanizmy jego działania, poznać własne nawykowe reakcje oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami i problemami jakie są wpisane w życie ludzkie. Poświęcenie czasu na zgłębienie tego tematu i trening redukcji stresu i relaksacji zaprocentują lepszym zdrowiem, szczęśliwszym życiem i dobrym samopoczuciem mieszkańców Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt prowadzenia warsztatów: 41 800 zł.
koordynacja projektu: 7 980 zł.
Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjnych: 2 200 zł.
Materiały Warsztatowe: 2 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 980,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zapoznanie mieszkańców tematyką stresu: źródłami stresu, mechanizmami działania stresu oraz zarządzania stresem: narzędziami i technikami radzenia sobie ze stresem.

Modyfikacje

18.06.2019 14:53
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany